Geografia klasa 6 - 28 V 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

28 V 2020

Temat: Relacje Polski z sąsiadami – część I.

Proszę o zapoznanie się z tematem w podręczniku (str.168 – 170), napisać notatkę (1 punkt ze str. 172).

Obejrzyj filmik do lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=GhNAGLlDZqE

Figure

Updating...

References

Related subjects :