N - liczba zdających Średnia i Zdało w procentach Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja od 10 stycznia do 6 lutego 2022 r.

42  Download (0)

Full text

(1)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało

Technikum nr 2 Będzin 11 Listopada 3 AU.28 Realizacja projektów multimedialnych 7 70,1 100,0 7 97,7 100,0 7 100,0

Technikum nr 2 Będzin 11 Listopada 3 AU.34

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

17 79,9 100,0 17 84,1 76,5 17 76,5

Technikum nr 2 Będzin 11 Listopada 3 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 1 – – 2 15,5 0,0 0 –

Technikum nr 2 Będzin 11 Listopada 3 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 16 57,6 81,3 16 78,0 68,8 16 56,3

Technikum nr 2 Będzin 11 Listopada 3 MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i

zespołów pojazdów samochodowych 2 53,0 100,0 0 – – 0 –

Technikum nr 2 Będzin 11 Listopada 3 MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi

pojazdów samochodowych 11 78,7 100,0 11 93,1 100,0 11 100,0

Technikum nr 2 Będzin 11 Listopada 3 TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług

turystycznych 0 – – 5 77,4 60,0 0 –

Technikum nr 2 Będzin 11 Listopada 3 TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz

sprzedaż usług turystycznych 7 66,4 100,0 7 87,7 100,0 7 100,0

Technikum nr 2 Będzin 11 Listopada 3 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 10 69,8 90,0 10 61,7 50,0 10 50,0

Technikum nr 1 Czeladź Grodziecka 29 AU.22 Obsługa magazynów 0 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 1 Czeladź Grodziecka 29 AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 0 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 1 Czeladź Grodziecka 29 AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii

reklamowej 8 66,5 87,5 8 93,0 100,0 8 87,5

Technikum nr 1 Czeladź Grodziecka 29 AU.32 Organizacja transportu 42 70,1 95,2 44 78,5 68,2 42 71,4

Technikum nr 1 Czeladź Grodziecka 29 AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 9 76,6 100,0 9 94,7 100,0 9 100,0

Technikum nr 1 Czeladź Grodziecka 29 TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 10 80,1 100,0 10 80,5 70,0 10 70,0

Technikum Architektury Krajobrazu im. rtm. Witolda Pileckiego w

Wojkowicach Wojkowice Źrałków 1 AU.38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami

żeglugi powietrznej 8 94,3 100,0 8 87,1 75,0 8 75,0

Technikum Architektury Krajobrazu im. rtm. Witolda Pileckiego w

Wojkowicach Wojkowice Źrałków 1 BD.31

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

4 50,5 25,0 4 76,8 75,0 1 –

Technikum Architektury Krajobrazu im. rtm. Witolda Pileckiego w

Wojkowicach Wojkowice Źrałków 1 BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z

katastrem i gospodarką nieruchomościami 12 56,7 83,3 12 45,7 16,7 12 16,7

Technikum Architektury Krajobrazu im. rtm. Witolda Pileckiego w

Wojkowicach Wojkowice Źrałków 1 RL.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

5 79,8 100,0 5 88,2 100,0 5 100,0

Technikum Siewierz Tadeusza Kościuszki 15 AU.32 Organizacja transportu 27 68,9 92,6 27 75,1 66,7 27 66,7

Technikum nr 1 Czechowice-Dziedzice Traugutta 11 AU.32 Organizacja transportu 36 66,5 88,9 36 77,8 66,7 36 66,7

Technikum nr 1 Czechowice-Dziedzice Traugutta 11 EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i

systemów mechatronicznych 1 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 1 Czechowice-Dziedzice Traugutta 11 EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 6 48,7 50,0 2 40,5 50,0 2 50,0

Technikum nr 1 Czechowice-Dziedzice Traugutta 11 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 2 42,5 50,0 1 – – 0 –

Technikum nr 1 Czechowice-Dziedzice Traugutta 11 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 27 55,5 63,0 26 70,2 50,0 26 46,2

egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

(2)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Technikum nr 1 Czechowice-Dziedzice Traugutta 11 EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i

systemów mechatronicznych 16 72,1 93,8 16 55,9 18,8 16 18,8

Technikum nr 1 Czechowice-Dziedzice Traugutta 11 EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji

elektrycznych 12 48,6 50,0 12 66,2 58,3 12 41,7

Technikum nr 1 Czechowice-Dziedzice Traugutta 11 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 12 79,3 100,0 12 84,2 83,3 12 83,3

Technikum nr 1 Cieszyn Kraszewskiego 11 AU.32 Organizacja transportu 24 82,7 100,0 24 90,5 95,8 24 95,8

Technikum nr 1 Cieszyn Kraszewskiego 11 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 1 – – 2 67,5 50,0 0 –

Technikum nr 1 Cieszyn Kraszewskiego 11 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 58 75,1 100,0 55 82,9 80,0 55 80,0

Technikum nr 3 Cieszyn Frysztacka 48 EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 2 49,0 50,0 0 – – 0 –

Technikum nr 3 Cieszyn Frysztacka 48 EE.16 Montaż, eksploatacja i konserwacja urzadzeń i

instalacji klimatyzacyjnych 19 90,8 100,0 18 99,6 100,0 18 100,0

Technikum nr 3 Cieszyn Frysztacka 48 EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i

systemów mechatronicznych 23 75,6 95,7 24 73,6 54,2 23 56,5

Technikum nr 3 Cieszyn Frysztacka 48 EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji

elektrycznych 9 61,7 77,8 9 73,4 44,4 9 44,4

Technikum nr 3 Cieszyn Frysztacka 48 MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji

maszyn i urządzeń 16 75,7 100,0 16 89,9 93,8 16 93,8

Technikum nr 4 Cieszyn pl. Dominikański 1 BD.26 Wykonywanie i renowacja detali

architektonicznych 5 54,8 60,0 0 – – 0 –

Technikum nr 4 Cieszyn pl. Dominikański 1 BD.27 Prowadzenie prac renowatorskich elementów

architektury 12 73,3 83,3 11 94,4 100,0 11 90,9

Technikum nr 4 Cieszyn pl. Dominikański 1 BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót

konstrukcyjno-budowlanych 1 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 4 Cieszyn pl. Dominikański 1 BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz

sporządzanie kosztorysów 25 77,4 100,0 25 94,2 100,0 25 100,0

Technikum nr 4 Cieszyn pl. Dominikański 1 BD.31

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

2 59,0 100,0 0 – – 0 –

Technikum nr 4 Cieszyn pl. Dominikański 1 BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z

katastrem i gospodarką nieruchomościami 11 60,1 81,8 11 79,6 81,8 11 72,7

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 AU.20 Prowadzenie sprzedaży 0 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 AU.25 Prowadzenie działalności handlowej 15 71,5 100,0 15 95,7 100,0 15 100,0

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii

reklamowej 29 76,6 100,0 29 93,1 100,0 29 100,0

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 AU.36 Prowadzenie rachunkowości 31 72,4 93,5 18 84,8 83,3 18 83,3

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 1 – – 6 70,7 50,0 0 –

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 40 59,6 75,0 33 73,9 72,7 33 60,6

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 1 – – 0 – – 0 –

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 TG.11 Organizacja usług gastronomicznych 7 74,0 85,7 7 79,1 57,1 7 57,1

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług

turystycznych 0 – – 11 81,6 72,7 0 –

(3)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz

sprzedaż usług turystycznych 34 72,9 100,0 34 93,2 94,1 34 94,1

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 29 78,9 100,0 29 89,7 96,6 29 96,6

Technikum w Szkole Organizacji i Zarządzania w Cieszynie Cieszyn Mała Łąka 10 AU.32 Organizacja transportu 16 73,9 100,0 16 86,1 93,8 16 93,8

Technikum w Szkole Organizacji i Zarządzania w Cieszynie Cieszyn Mała Łąka 10 TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz

sprzedaż usług turystycznych 10 79,4 100,0 10 94,6 100,0 10 100,0

Technikum w Cieszynie ZDZ Katowice Cieszyn Kochanowskiego 8 AU.32 Organizacja transportu 12 70,2 100,0 12 79,5 66,7 12 66,7

Technikum Ustroń 3 Maja 15 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 2 39,0 0,0 1 – – 1 –

Technikum Ustroń 3 Maja 15 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 17 50,0 52,9 11 78,3 72,7 11 45,5

Technikum Ustroń 3 Maja 15 MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji

maszyn i urządzeń 8 74,0 100,0 8 98,4 100,0 8 100,0

Technikum Wisła ul. Reymonta 2 TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 23 80,6 100,0 24 82,1 91,7 23 95,7

Technikum Wisła ul. Reymonta 2 TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz

sprzedaż usług turystycznych 12 79,8 100,0 12 88,5 91,7 12 91,7

Technikum Wisła ul. Reymonta 2 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 13 82,2 100,0 13 89,1 100,0 13 100,0

Technikum w Skoczowie Skoczów Górecka 65 AU.28 Realizacja projektów multimedialnych 9 84,1 100,0 9 91,3 100,0 9 100,0

Technikum w Skoczowie Skoczów Górecka 65 EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych 6 54,0 50,0 6 73,0 33,3 6 33,3

Technikum w Skoczowie Skoczów Górecka 65 MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi

pojazdów samochodowych 8 86,6 100,0 8 96,0 100,0 8 100,0

Technikum Międzyświeć Malinowa 10 AU.32 Organizacja transportu 13 80,8 100,0 13 90,4 92,3 13 92,3

Technikum Międzyświeć Malinowa 10 RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 11 89,2 100,0 11 89,1 90,9 11 90,9

Technikum Międzyświeć Malinowa 10 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 1 – – 0 – – 0 –

Technikum Międzyświeć Malinowa 10 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 10 70,8 100,0 10 78,4 60,0 10 60,0

Technikum Złoty Potok Kościuszki 7 AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 0 – – 4 42,8 0,0 0 –

Technikum Złoty Potok Kościuszki 7 AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii

reklamowej 6 68,2 66,7 6 78,8 83,3 6 66,7

Technikum Złoty Potok Kościuszki 7 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 2 48,0 0,0 0 – – 0 –

Technikum Złoty Potok Kościuszki 7 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 9 68,0 88,9 9 83,3 77,8 9 77,8

Technikum Koniecpol Armii Krajowej 26 AU.25 Prowadzenie działalności handlowej 9 68,3 100,0 9 90,0 100,0 9 100,0

Technikum Koniecpol Armii Krajowej 26 AU.32 Organizacja transportu 13 79,6 100,0 13 91,1 92,3 13 92,3

Technikum Koniecpol Armii Krajowej 26 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 1 – – 0 – – 0 –

Technikum Koniecpol Armii Krajowej 26 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 7 84,7 100,0 7 88,6 85,7 7 85,7

Technikum nr 2 Knurów Szpitalna 29 AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac

graficznych i publikacji cyfrowych 0 – – 2 28,0 0,0 0 –

Technikum nr 2 Knurów Szpitalna 29 AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 7 78,4 100,0 6 99,2 100,0 6 100,0

Technikum nr 2 Knurów Szpitalna 29 EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 6 40,0 33,3 1 – – 1 –

Technikum nr 2 Knurów Szpitalna 29 EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji

elektrycznych 16 50,6 43,8 17 46,5 29,4 16 31,3

Technikum nr 2 Knurów Szpitalna 29 MG.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż

podziemnych 11 72,5 90,9 11 94,1 100,0 11 90,9

(4)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Technikum nr 2 Knurów Szpitalna 29 MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji

maszyn i urządzeń 3 71,0 100,0 3 90,0 100,0 3 100,0

Technikum nr 1 Knurów Szpitalna 25 AU.32 Organizacja transportu 28 77,0 100,0 28 89,0 89,3 28 89,3

Technikum nr 1 Knurów Szpitalna 25 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 3 56,7 33,3 1 – – 1 –

Technikum nr 1 Knurów Szpitalna 25 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 26 60,5 73,1 22 78,3 68,2 22 63,6

Technikum nr 1 Knurów Szpitalna 25 TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług

turystycznych 0 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 1 Knurów Szpitalna 25 TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz

sprzedaż usług turystycznych 5 79,2 100,0 5 98,8 100,0 5 100,0

Technikum nr 1 Kłobuck Zamkowa 6 AU.22 Obsługa magazynów 1 – – 0 – – 0 –

Technikum nr 1 Kłobuck Zamkowa 6 AU.26 Projektowanie fryzur 6 67,0 100,0 6 95,2 100,0 6 100,0

Technikum nr 1 Kłobuck Zamkowa 6 AU.32 Organizacja transportu 14 77,1 92,9 14 91,7 100,0 14 92,9

Technikum nr 1 Kłobuck Zamkowa 6 AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 7 84,1 100,0 8 99,6 100,0 7 100,0

Technikum nr 1 Kłobuck Zamkowa 6 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 12 62,5 91,7 13 88,7 84,6 12 75,0

Technikum nr 1 Kłobuck Zamkowa 6 MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających 1 – – 0 – – 0 –

Technikum nr 1 Kłobuck Zamkowa 6 MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi

pojazdów samochodowych 5 86,2 100,0 5 90,2 100,0 5 100,0

Technikum nr 1 Kłobuck Zamkowa 6 MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji

maszyn i urządzeń 30 74,5 100,0 30 77,1 70,0 30 70,0

Technikum nr 1 Kłobuck Zamkowa 6 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 8 81,8 100,0 8 82,5 87,5 8 87,5

Technikum nr 2 Kłobuck 3 Maja 33 AU.25 Prowadzenie działalności handlowej 12 66,0 91,7 12 94,2 100,0 12 91,7

Technikum nr 2 Kłobuck 3 Maja 33 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 2 51,5 100,0 0 – – 0 –

Technikum nr 2 Kłobuck 3 Maja 33 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 13 76,2 100,0 13 81,7 61,5 13 61,5

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-TechnicznychTechnikum nr 2 Lubliniec J. Szymały 3 AU.32 Organizacja transportu 31 84,1 100,0 31 87,9 96,8 31 96,8

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-TechnicznychTechnikum nr 2 Lubliniec J. Szymały 3 BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót

konstrukcyjno-budowlanych 1 – – 0 – – 0 –

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-TechnicznychTechnikum nr 2 Lubliniec J. Szymały 3 BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz

sporządzanie kosztorysów 13 82,2 100,0 13 94,9 100,0 13 100,0

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-TechnicznychTechnikum nr 2 Lubliniec J. Szymały 3 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 29 70,7 96,6 29 87,6 86,2 29 86,2

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-TechnicznychTechnikum nr 2 Lubliniec J. Szymały 3 MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji

maszyn i urządzeń 14 81,0 100,0 14 85,4 92,9 14 92,9

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-TechnicznychTechnikum nr 2 Lubliniec J. Szymały 3 TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji 0 – – 1 – – 0 –

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-TechnicznychTechnikum nr 2 Lubliniec J. Szymały 3 TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 29 81,0 100,0 29 86,4 86,2 29 86,2

Technikum nr 3 Lubliniec Klonowa 10 EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 0 – – 2 100,0 100,0 0 –

Technikum nr 3 Lubliniec Klonowa 10 EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji

elektrycznych 8 58,9 87,5 8 82,1 87,5 8 87,5

Technikum nr 3 Lubliniec Klonowa 10 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 1 – – 0 – – 0 –

Technikum nr 3 Lubliniec Klonowa 10 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 16 76,2 100,0 16 87,1 87,5 16 87,5

(5)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Lubliniec ul. Klonowa 10 EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 1 – – 0 – – 0 –

Technikum nr 1 Łaziska Górne Chopina 11b AU.22 Obsługa magazynów 1 – – 3 87,3 100,0 1 –

Technikum nr 1 Łaziska Górne Chopina 11b AU.32 Organizacja transportu 29 64,5 82,8 29 76,3 65,5 28 64,3

Technikum nr 1 Łaziska Górne Chopina 11b EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 7 52,3 57,1 5 67,4 60,0 5 60,0

Technikum nr 1 Łaziska Górne Chopina 11b EE.24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do

wytwarzania i przesyłania energii cieplnej 2 41,5 0,0 3 45,3 33,3 2 0,0

Technikum nr 1 Łaziska Górne Chopina 11b EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do

wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej 5 50,2 80,0 5 31,0 0,0 5 0,0

Technikum Mikołów Rybnicka 44 AU.25 Prowadzenie działalności handlowej 7 72,7 100,0 7 96,4 100,0 7 100,0

Technikum Mikołów Rybnicka 44 AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii

reklamowej 10 78,4 100,0 10 95,6 100,0 10 100,0

Technikum Mikołów Rybnicka 44 EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i

systemów mechatronicznych 0 – – 1 – – 0 –

Technikum Mikołów Rybnicka 44 EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 3 67,7 100,0 0 – – 0 –

Technikum Mikołów Rybnicka 44 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 2 44,0 0,0 0 – – 0 –

Technikum Mikołów Rybnicka 44 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 24 64,7 95,8 24 72,0 58,3 24 58,3

Technikum Mikołów Rybnicka 44 EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i

systemów mechatronicznych 25 72,6 92,0 25 71,3 60,0 25 60,0

Technikum Mikołów Rybnicka 44 EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji

elektrycznych 16 60,3 87,5 16 63,8 25,0 16 25,0

Technikum Mikołów Rybnicka 44 MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i

zespołów pojazdów samochodowych 0 – – 1 – – 0 –

Technikum Mikołów Rybnicka 44 MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi

pojazdów samochodowych 17 80,5 100,0 17 87,3 82,4 17 82,4

Technikum Mikołów Rybnicka 44 MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji

maszyn i urządzeń 11 81,0 100,0 11 89,1 81,8 11 81,8

Technikum Ornontowice Dworcowa 1 EE.17 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki

przemysłowej 0 – – 1 – – 0 –

Technikum Ornontowice Dworcowa 1 EE.18 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa

instalacji automatyki przemysłowej 8 69,6 87,5 8 76,8 50,0 8 50,0

Technikum Ornontowice Dworcowa 1 RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 1 – – 0 – – 0 –

Technikum Ornontowice Dworcowa 1 RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 1 – – 1 – – 1 –

Technikum Ornontowice Dworcowa 1 RL.11

Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

10 84,9 100,0 10 97,1 100,0 10 100,0

Technikum Ornontowice Dworcowa 1 RL.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 5 63,8 100,0 5 68,0 40,0 5 40,0

Technikum Ornontowice Dworcowa 1 RL.20 Szkolenie i użytkowanie koni 3 86,0 100,0 3 92,0 100,0 3 100,0

(6)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Technikum Ornontowice Dworcowa 1 TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 3 82,7 100,0 3 90,3 100,0 3 100,0

Technikum Ornontowice Dworcowa 1 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 10 77,8 100,0 10 84,6 60,0 10 60,0

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 AU.22 Obsługa magazynów 0 – – 4 78,0 75,0 0 –

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 AU.26 Projektowanie fryzur 17 66,4 88,2 17 83,7 82,4 17 76,5

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 AU.32 Organizacja transportu 32 59,4 68,8 32 57,5 37,5 32 37,5

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w

organizacji 1 – – 6 45,0 16,7 1 –

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 AU.36 Prowadzenie rachunkowości 20 55,8 65,0 16 37,5 18,8 16 18,8

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót

konstrukcyjno-budowlanych 3 64,3 100,0 0 – – 0 –

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz

sporządzanie kosztorysów 9 53,6 55,6 9 46,7 22,2 9 22,2

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i

systemów mechatronicznych 7 57,4 85,7 6 87,7 83,3 4 50,0

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 10 43,8 20,0 5 94,6 100,0 4 25,0

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i

systemów mechatronicznych 21 51,8 57,1 21 22,1 4,8 21 4,8

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji

elektrycznych 13 42,8 23,1 12 51,1 8,3 12 8,3

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi

pojazdów samochodowych 9 81,1 100,0 9 79,7 77,8 9 77,8

Technikum Żarki Myszkowska 50 AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 0 – – 1 – – 0 –

Technikum Żarki Myszkowska 50 AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii

reklamowej 17 69,6 94,1 17 94,1 100,0 17 94,1

Technikum Żarki Myszkowska 50 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 6 40,7 16,7 6 56,7 50,0 1 –

Technikum Żarki Myszkowska 50 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 26 50,5 57,7 26 62,1 46,2 25 44,0

Technikum Żarki Myszkowska 50 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 2 47,5 50,0 0 – – 0 –

Technikum Żarki Myszkowska 50 TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 10 86,9 100,0 10 79,6 90,0 10 90,0

Technikum Żarki Myszkowska 50 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 10 76,8 100,0 10 86,6 80,0 10 80,0

Technikum Wola Poprzeczna 1a AU.32 Organizacja transportu 10 65,8 90,0 10 74,1 50,0 10 50,0

Technikum Wola Poprzeczna 1a EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 2 64,0 100,0 0 – – 0 –

Technikum Wola Poprzeczna 1a EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji

elektrycznych 2 45,5 0,0 2 35,5 0,0 2 0,0

Technikum Pawłowice Pukowca 5 AU.22 Obsługa magazynów 1 – – 0 – – 0 –

Technikum Pawłowice Pukowca 5 AU.32 Organizacja transportu 24 91,1 100,0 24 94,4 100,0 24 100,0

Technikum Pawłowice Pukowca 5 EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 4 50,3 50,0 0 – – 0 –

Technikum Pawłowice Pukowca 5 EE.16 Montaż, eksploatacja i konserwacja urzadzeń i

instalacji klimatyzacyjnych 21 85,6 95,2 21 98,7 100,0 21 95,2

(7)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Technikum Pawłowice Pukowca 5 EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji

elektrycznych 14 57,6 71,4 14 67,9 50,0 14 50,0

Technikum Pawłowice Pukowca 5 MG.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż

podziemnych 13 76,6 100,0 13 96,1 100,0 13 100,0

Technikum nr 1 Pszczyna Poniatowskiego 2 AU.26 Projektowanie fryzur 9 72,2 100,0 9 87,1 100,0 9 100,0

Technikum nr 1 Pszczyna Poniatowskiego 2 AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 11 74,4 100,0 11 88,7 90,9 11 90,9

Technikum nr 1 Pszczyna Poniatowskiego 2 EE.15 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i

instalacji chłodniczych 2 59,0 100,0 0 – – 0 –

Technikum nr 1 Pszczyna Poniatowskiego 2 EE.16 Montaż, eksploatacja i konserwacja urzadzeń i

instalacji klimatyzacyjnych 9 80,0 100,0 8 97,9 100,0 8 100,0

Technikum nr 1 Pszczyna Poniatowskiego 2 MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i

zespołów pojazdów samochodowych 1 – – 0 – – 0 –

Technikum nr 1 Pszczyna Poniatowskiego 2 MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi

pojazdów samochodowych 13 80,9 92,3 13 93,1 100,0 13 92,3

Technikum nr 1 Pszczyna Poniatowskiego 2 MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji

maszyn i urządzeń 8 74,4 100,0 8 90,5 100,0 8 100,0

Technikum nr 3 Pszczyna K. Szymanowskiego 12 AU.32 Organizacja transportu 15 76,7 100,0 15 88,1 93,3 15 93,3

Technikum nr 3 Pszczyna K. Szymanowskiego 12 AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w

organizacji 0 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 3 Pszczyna K. Szymanowskiego 12 AU.36 Prowadzenie rachunkowości 12 75,5 100,0 12 83,1 83,3 12 83,3

Technikum nr 3 Pszczyna K. Szymanowskiego 12 BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót

konstrukcyjno-budowlanych 1 – – 0 – – 0 –

Technikum nr 3 Pszczyna K. Szymanowskiego 12 BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz

sporządzanie kosztorysów 7 74,9 85,7 6 87,3 83,3 6 83,3

Technikum nr 3 Pszczyna K. Szymanowskiego 12 BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z

katastrem i gospodarką nieruchomościami 2 54,0 100,0 2 85,5 100,0 2 100,0

Technikum nr 3 Pszczyna K. Szymanowskiego 12 EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 7 44,0 28,6 3 92,0 100,0 2 0,0

Technikum nr 3 Pszczyna K. Szymanowskiego 12 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 3 33,3 0,0 1 – – 1 –

Technikum nr 3 Pszczyna K. Szymanowskiego 12 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 30 63,8 86,7 30 61,2 50,0 30 50,0

Technikum nr 3 Pszczyna K. Szymanowskiego 12 EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji

elektrycznych 18 53,4 55,6 18 56,7 33,3 18 27,8

Technikum nr 3 Pszczyna K. Szymanowskiego 12 RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 4 92,0 100,0 4 82,5 75,0 4 75,0

Technikum nr 3 Pszczyna K. Szymanowskiego 12 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 3 41,3 0,0 1 – – 1 –

Technikum nr 3 Pszczyna K. Szymanowskiego 12 TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 9 81,2 100,0 9 86,2 88,9 9 88,9

Technikum nr 3 Pszczyna K. Szymanowskiego 12 TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług

turystycznych 0 – – 3 73,3 33,3 0 –

Technikum nr 3 Pszczyna K. Szymanowskiego 12 TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz

sprzedaż usług turystycznych 9 71,3 100,0 9 82,1 77,8 9 77,8

Technikum nr 3 Pszczyna K. Szymanowskiego 12 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 29 76,9 100,0 29 82,8 75,9 29 75,9

Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej Racibórz Gimnazjalna 3 AU.25 Prowadzenie działalności handlowej 11 69,0 100,0 11 90,0 100,0 11 100,0

Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej Racibórz Gimnazjalna 3 AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 0 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej Racibórz Gimnazjalna 3 AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii

reklamowej 27 76,9 100,0 27 97,7 100,0 27 100,0

(8)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej Racibórz Gimnazjalna 3 AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i

kontrahentów 11 71,7 100,0 11 76,3 54,5 11 54,5

Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej Racibórz Gimnazjalna 3 AU.32 Organizacja transportu 30 78,1 100,0 30 84,5 86,7 30 86,7

Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej Racibórz Gimnazjalna 3 AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w

organizacji 0 – – 3 43,0 0,0 0 –

Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej Racibórz Gimnazjalna 3 AU.36 Prowadzenie rachunkowości 29 71,4 89,7 29 83,7 79,3 29 79,3

Technikum nr 5 Racibórz K. Miarki 4 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 2 34,0 0,0 2 58,5 0,0 2 0,0

Technikum nr 5 Racibórz K. Miarki 4 TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji 0 – – 3 63,3 0,0 0 –

Technikum nr 5 Racibórz K. Miarki 4 TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 3 62,7 100,0 3 61,3 0,0 3 0,0

Technikum nr 2 Racibórz Wileńska 6 AU.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników

chemicznych i próbek do badań analitycznych 0 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 2 Racibórz Wileńska 6 AU.60 Wykonywanie badań analitycznych 8 54,6 75,0 8 94,5 100,0 8 75,0

Technikum nr 2 Racibórz Wileńska 6 BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót

konstrukcyjno-budowlanych 2 55,0 100,0 0 – – 0 –

Technikum nr 2 Racibórz Wileńska 6 BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz

sporządzanie kosztorysów 29 77,6 96,6 29 91,8 93,1 29 89,7

Technikum nr 2 Racibórz Wileńska 6 BD.31

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

3 51,3 66,7 0 – – 0 –

Technikum nr 2 Racibórz Wileńska 6 BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z

katastrem i gospodarką nieruchomościami 9 57,8 77,8 9 75,3 77,8 9 66,7

Technikum nr 2 Racibórz Wileńska 6 RL.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

12 75,8 100,0 12 87,4 91,7 12 91,7

Technikum nr 2 Racibórz Wileńska 6 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 4 49,0 50,0 0 – – 0 –

Technikum nr 2 Racibórz Wileńska 6 TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 11 83,5 100,0 11 85,4 81,8 11 81,8

Technikum nr 2 Racibórz Wileńska 6 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 29 76,6 100,0 29 85,8 86,2 29 86,2

Technikum nr 4 Racibórz Zamkowa 1 BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki

odnawialnej 3 67,7 100,0 0 – – 0 –

Technikum nr 4 Racibórz Zamkowa 1 BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki

odnawialnej 7 80,6 100,0 7 69,6 42,9 7 42,9

Technikum nr 4 Racibórz Zamkowa 1 EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 9 51,3 44,4 3 97,3 100,0 2 50,0

Technikum nr 4 Racibórz Zamkowa 1 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 4 51,0 50,0 2 46,0 50,0 1 –

Technikum nr 4 Racibórz Zamkowa 1 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 57 62,4 82,5 57 66,0 49,1 57 49,1

Technikum nr 4 Racibórz Zamkowa 1 EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i

systemów mechatronicznych 29 80,2 96,6 29 57,0 6,9 29 6,9

Technikum nr 4 Racibórz Zamkowa 1 EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych 23 56,1 56,5 23 71,0 52,2 23 43,5

Technikum nr 4 Racibórz Zamkowa 1 EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji

elektrycznych 25 54,0 64,0 25 52,5 36,0 25 36,0

Technikum nr 4 Racibórz Zamkowa 1 MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających 2 62,5 100,0 0 – – 0 –

(9)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Technikum nr 4 Racibórz Zamkowa 1 MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji

maszyn i urządzeń 10 74,5 100,0 2 88,0 100,0 2 100,0

Technikum TEB Edukacja Racibórz Rynek 6A EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 1 – – 0 – – 0 –

Technikum TEB Edukacja Racibórz Rynek 6A EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 3 45,3 0,0 1 – – 1 –

Technikum Czerwionka-Leszczyny 3 Maja 42 AU.22 Obsługa magazynów 4 44,8 50,0 3 45,0 33,3 2 0,0

Technikum Czerwionka-Leszczyny 3 Maja 42 AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 7 77,1 100,0 0 – – 0 –

Technikum Czerwionka-Leszczyny 3 Maja 42 AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii

reklamowej 20 74,0 90,0 20 92,2 100,0 20 90,0

Technikum Czerwionka-Leszczyny 3 Maja 42 AU.32 Organizacja transportu 23 65,3 78,3 23 71,5 52,2 23 52,2

Technikum Czerwionka-Leszczyny 3 Maja 42 AU.36 Prowadzenie rachunkowości 8 79,6 100,0 8 91,3 87,5 8 87,5

Technikum Czerwionka-Leszczyny 3 Maja 42 EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 5 63,2 80,0 2 62,5 50,0 2 0,0

Technikum Czerwionka-Leszczyny 3 Maja 42 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 26 56,5 61,5 20 71,7 55,0 20 55,0

Technikum Czerwionka-Leszczyny 3 Maja 42 EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji

elektrycznych 20 56,1 65,0 20 66,1 35,0 20 35,0

Technikum Czerwionka-Leszczyny 3 Maja 42 MG.11 Eksploatacja złóż podziemnych 2 55,0 50,0 0 – – 0 –

Technikum Czerwionka-Leszczyny 3 Maja 42 MG.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż

podziemnych 7 49,6 71,4 7 82,6 100,0 7 71,4

Technikum Czerwionka-Leszczyny 3 Maja 42 TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 5 92,8 100,0 5 93,0 100,0 5 100,0

Technikum Czerwionka-Leszczyny 3 Maja 42 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 7 80,1 100,0 7 84,0 85,7 7 85,7

Technikum nr 13 w Radzionkowie Radzionków Z. Nałkowskiej 2 AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 0 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 13 w Radzionkowie Radzionków Z. Nałkowskiej 2 AU.34

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

18 67,7 88,9 19 71,0 47,4 18 44,4

Technikum nr 13 w Radzionkowie Radzionków Z. Nałkowskiej 2 EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 30 48,5 43,3 30 88,4 86,7 30 40,0

Technikum nr 13 w Radzionkowie Radzionków Z. Nałkowskiej 2 TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji 0 – – 2 56,5 0,0 0 –

Technikum nr 13 w Radzionkowie Radzionków Z. Nałkowskiej 2 TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 13 66,1 100,0 13 75,2 61,5 13 61,5

Technikum nr 1 Tarnowskie Góry Opolska 26 AU.60 Wykonywanie badań analitycznych 17 71,0 82,4 17 99,1 100,0 17 82,4

Technikum nr 1 Tarnowskie Góry Opolska 26 MS.02 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów

ortopedycznych oraz środków pomocniczych 18 79,1 100,0 18 88,0 100,0 18 100,0

Technikum nr 2 Tarnowskie Góry Okrzei 3 BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót

konstrukcyjno-budowlanych 3 67,7 66,7 0 – – 0 –

Technikum nr 2 Tarnowskie Góry Okrzei 3 BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz

sporządzanie kosztorysów 26 66,7 80,8 25 73,2 64,0 25 60,0

Technikum nr 5 Tarnowskie Góry Sienkiewicza 6 AU.28 Realizacja projektów multimedialnych 7 89,1 100,0 7 98,6 100,0 7 100,0

Technikum nr 5 Tarnowskie Góry Sienkiewicza 6 MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i

zespołów pojazdów samochodowych 2 51,5 50,0 0 – – 0 –

(10)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Technikum nr 5 Tarnowskie Góry Sienkiewicza 6 MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi

pojazdów samochodowych 11 70,7 90,9 11 79,1 72,7 11 72,7

Technikum nr 6 Tarnowskie Góry K. Miarki 17 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 2 48,0 0,0 0 – – 0 –

Technikum nr 6 Tarnowskie Góry K. Miarki 17 TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji 0 – – 2 54,0 0,0 0 –

Technikum nr 6 Tarnowskie Góry K. Miarki 17 TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 27 78,9 100,0 27 77,7 70,4 27 70,4

Technikum nr 6 Tarnowskie Góry K. Miarki 17 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 26 83,9 100,0 26 87,4 88,5 26 88,5

Technikum nr 4 Tarnowskie Góry Sienkiewicza 23 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 1 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 4 Tarnowskie Góry Sienkiewicza 23 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 50 68,2 90,0 52 84,4 80,8 50 76,0

Technikum nr 4 Tarnowskie Góry Sienkiewicza 23 EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i

systemów mechatronicznych 27 73,3 92,6 22 62,6 36,4 22 36,4

Technikum nr 4 Tarnowskie Góry Sienkiewicza 23 EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych 14 71,5 85,7 14 87,8 85,7 14 78,6

Technikum nr 4 Tarnowskie Góry Sienkiewicza 23 MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi 1 – – 3 38,3 0,0 1 –

Technikum nr 4 Tarnowskie Góry Sienkiewicza 23 MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji

maszyn i urządzeń 11 66,8 100,0 11 93,1 100,0 11 100,0

Technikum nr 12 w Zespole Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana

Pawła II w Tarnowskich Górach Tarnowskie Góry Pokoju 14 AU.32 Organizacja transportu 20 73,8 95,0 20 78,1 60,0 20 55,0

Technikum nr 12 w Zespole Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana

Pawła II w Tarnowskich Górach Tarnowskie Góry Pokoju 14 AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 0 – – 3 34,3 0,0 0 –

Technikum nr 12 w Zespole Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana

Pawła II w Tarnowskich Górach Tarnowskie Góry Pokoju 14 AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych 13 71,6 92,3 13 80,5 69,2 13 69,2

Technikum nr 9 Tarnowskie Góry Sobieskiego 5 AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 0 – – 2 0,0 0,0 0 –

Technikum nr 9 Tarnowskie Góry Sobieskiego 5 AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii

reklamowej 16 71,9 100,0 15 91,2 93,3 15 93,3

Technikum nr 9 Tarnowskie Góry Sobieskiego 5 AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i

kontrahentów 27 77,3 100,0 27 85,2 85,2 27 85,2

Technikum nr 9 Tarnowskie Góry Sobieskiego 5 AU.36 Prowadzenie rachunkowości 23 77,0 95,7 23 90,2 87,0 23 82,6

Technikum nr 7 Tarnowskie Góry Legionów 35 AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac

graficznych i publikacji cyfrowych 0 – – 8 76,5 50,0 0 –

Technikum nr 7 Tarnowskie Góry Legionów 35 AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 31 87,9 100,0 31 98,4 100,0 31 100,0

SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W TARNOWSKICH GÓRACH Tarnowskie Góry ul. Henryka Sienkiewicza 6 AU.26 Projektowanie fryzur 0 – – 3 86,3 66,7 0 –

Technikum Nakło Śląskie Morcinka 9 MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w

rolnictwie 7 94,6 100,0 7 78,6 42,9 7 42,9

Technikum Nakło Śląskie Morcinka 9 RL.11

Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

19 84,1 100,0 18 96,3 100,0 18 100,0

Technikum Nakło Śląskie Morcinka 9 RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 9 84,8 100,0 9 75,3 55,6 9 55,6

Technikum Nakło Śląskie Morcinka 9 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 18 81,3 100,0 18 88,8 94,4 18 94,4

Technikum Leśne Brynek Park 4 RL.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 4 39,0 0,0 11 46,0 9,1 3 0,0

Technikum Leśne Brynek Park 4 RL.14 Użytkowanie zasobów leśnych 30 63,1 76,7 29 91,3 93,1 29 75,9

Technikum Bieruń Granitowa 130 AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii

reklamowej 18 71,8 88,9 17 94,4 100,0 17 88,2

Technikum Bieruń Granitowa 130 AU.36 Prowadzenie rachunkowości 8 70,5 75,0 8 74,6 62,5 8 62,5

(11)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Technikum Bieruń Granitowa 130 EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 3 63,3 66,7 3 100,0 100,0 1 –

Technikum Bieruń Granitowa 130 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 0 – – 7 47,1 28,6 0 –

Technikum Bieruń Granitowa 130 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 28 62,0 82,1 28 79,1 71,4 28 67,9

Technikum Bieruń Granitowa 130 EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji

elektrycznych 30 61,0 80,0 30 75,2 60,0 30 60,0

Technikum Bieruń Granitowa 130 MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi 0 – – 1 – – 0 –

Technikum Bieruń Granitowa 130 MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji

maszyn i urządzeń 21 79,7 100,0 21 98,6 100,0 21 100,0

Technikum Bieruń Granitowa 130 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 21 78,4 100,0 21 82,4 76,2 21 76,2

Technikum im. Anielina Fabery Lędziny Pokoju 4 AU.22 Obsługa magazynów 0 – – 1 – – 0 –

Technikum im. Anielina Fabery Lędziny Pokoju 4 AU.32 Organizacja transportu 31 68,0 90,3 32 79,3 75,0 31 77,4

Technikum im. Anielina Fabery Lędziny Pokoju 4 AU.36 Prowadzenie rachunkowości 6 60,3 100,0 6 90,3 83,3 6 83,3

Technikum im. Anielina Fabery Lędziny Pokoju 4 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 11 57,6 72,7 11 75,5 45,5 11 36,4

Technikum im. Anielina Fabery Lędziny Pokoju 4 MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji

maszyn i urządzeń 7 81,7 100,0 7 98,3 100,0 7 100,0

Technikum Rydułtowy Obywatelska 30 AU.22 Obsługa magazynów 4 52,3 75,0 7 67,0 42,9 3 33,3

Technikum Rydułtowy Obywatelska 30 AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 1 – – 0 – – 0 –

Technikum Rydułtowy Obywatelska 30 AU.28 Realizacja projektów multimedialnych 10 79,8 100,0 10 84,3 80,0 10 80,0

Technikum Rydułtowy Obywatelska 30 AU.32 Organizacja transportu 26 69,5 96,2 26 76,5 65,4 26 65,4

Technikum Rydułtowy Obywatelska 30 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 6 38,5 16,7 2 97,0 100,0 0 –

Technikum Rydułtowy Obywatelska 30 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 12 57,3 66,7 12 56,6 41,7 12 41,7

Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej Wodzisław Śląski Szkolna 1 AU.25 Prowadzenie działalności handlowej 9 64,9 100,0 9 92,8 100,0 9 100,0

Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej Wodzisław Śląski Szkolna 1 AU.36 Prowadzenie rachunkowości 48 76,4 97,9 48 96,3 97,9 48 95,8

Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej Wodzisław Śląski Szkolna 1 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 2 44,0 0,0 1 – – 1 –

Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej Wodzisław Śląski Szkolna 1 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 26 57,2 73,1 21 85,5 76,2 21 71,4

Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej Wodzisław Śląski Szkolna 1 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 4 49,0 50,0 0 – – 0 –

Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej Wodzisław Śląski Szkolna 1 TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji 0 – – 4 62,5 25,0 0 –

Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej Wodzisław Śląski Szkolna 1 TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 30 78,4 96,7 30 81,4 73,3 30 73,3

Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej Wodzisław Śląski Szkolna 1 TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług

turystycznych 1 – – 4 69,0 25,0 1 –

Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej Wodzisław Śląski Szkolna 1 TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz

sprzedaż usług turystycznych 20 70,2 95,0 20 88,2 90,0 20 85,0

Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej Wodzisław Śląski Szkolna 1 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 34 70,2 94,1 34 80,4 67,6 34 67,6

Technikum nr 3 Wodzisław Śląski Pszowska 92 BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki

odnawialnej 6 95,8 100,0 6 92,5 100,0 6 100,0

(12)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Technikum nr 3 Wodzisław Śląski Pszowska 92 BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót

konstrukcyjno-budowlanych 1 – – 0 – – 0 –

Technikum nr 3 Wodzisław Śląski Pszowska 92 BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz

sporządzanie kosztorysów 30 80,7 100,0 30 92,1 86,7 30 86,7

Technikum nr 3 Wodzisław Śląski Pszowska 92 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 2 38,0 0,0 0 – – 0 –

Technikum nr 3 Wodzisław Śląski Pszowska 92 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 67 67,9 91,0 65 79,1 72,3 64 73,4

Technikum nr 3 Wodzisław Śląski Pszowska 92 EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych 12 88,0 100,0 12 90,1 91,7 12 91,7

Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich Wodzisław Śląski Gałczyńskiego 1 AU.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników

chemicznych i próbek do badań analitycznych 0 – – 2 87,0 100,0 0 –

Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich Wodzisław Śląski Gałczyńskiego 1 AU.60 Wykonywanie badań analitycznych 17 63,9 88,2 17 99,8 100,0 17 88,2

Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich Wodzisław Śląski Gałczyńskiego 1 EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i

systemów mechatronicznych 2 71,5 100,0 0 – – 0 –

Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich Wodzisław Śląski Gałczyńskiego 1 EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 5 50,0 40,0 2 97,0 100,0 1 –

Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich Wodzisław Śląski Gałczyńskiego 1 EE.15 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i

instalacji chłodniczych 0 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich Wodzisław Śląski Gałczyńskiego 1 EE.16 Montaż, eksploatacja i konserwacja urzadzeń i

instalacji klimatyzacyjnych 23 88,4 100,0 23 99,0 100,0 23 100,0

Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich Wodzisław Śląski Gałczyńskiego 1 EE.18 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa

instalacji automatyki przemysłowej 16 73,6 100,0 16 83,9 75,0 16 75,0

Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich Wodzisław Śląski Gałczyńskiego 1 EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i

systemów mechatronicznych 31 74,4 100,0 31 66,0 38,7 31 38,7

Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich Wodzisław Śląski Gałczyńskiego 1 EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji

elektrycznych 15 61,8 86,7 15 70,0 46,7 15 46,7

Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich Wodzisław Śląski Gałczyńskiego 1 MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi 0 – – 2 95,5 100,0 0 –

Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich Wodzisław Śląski Gałczyńskiego 1 MG.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż

podziemnych 7 84,9 100,0 7 94,7 100,0 7 100,0

Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich Wodzisław Śląski Gałczyńskiego 1 MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji

maszyn i urządzeń 23 70,0 91,3 22 92,7 100,0 22 90,9

TECHNIKUM TEB EDUKACJA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Wodzisław Śląski ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 6 AU.28 Realizacja projektów multimedialnych 9 81,7 100,0 9 88,2 88,9 9 88,9

TECHNIKUM TEB EDUKACJA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Wodzisław Śląski ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 6 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 3 38,3 33,3 4 34,8 0,0 2 0,0

TECHNIKUM TEB EDUKACJA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Wodzisław Śląski ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 6 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 5 44,8 60,0 5 40,6 0,0 5 0,0

Technikum im. Mikołaja Kopernika Poręba Zakładowa 1 AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego 21 72,6 100,0 21 82,4 81,0 20 85,0

Technikum im. Mikołaja Kopernika Poręba Zakładowa 1 AU.38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami

żeglugi powietrznej 16 75,7 93,8 15 78,4 66,7 15 60,0

Technikum im. Mikołaja Kopernika Poręba Zakładowa 1 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 14 53,6 64,3 14 91,6 92,9 13 61,5

Technikum im. Mikołaja Kopernika Poręba Zakładowa 1 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 14 52,4 64,3 14 72,2 57,1 14 42,9

(13)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Technikum nr 5 Zawiercie Parkowa 7 MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 1 – – 0 – – 0 –

Technikum nr 5 Zawiercie Parkowa 7 MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i

zespołów pojazdów samochodowych 3 54,3 66,7 0 – – 0 –

Technikum nr 5 Zawiercie Parkowa 7 MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi

pojazdów samochodowych 17 79,0 100,0 17 92,7 100,0 17 100,0

Technikum nr 5 Zawiercie Parkowa 7 MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji

maszyn i urządzeń 16 69,9 87,5 16 70,7 56,3 16 56,3

Technikum nr 2 Zawiercie Miodowa 1 AU.22 Obsługa magazynów 3 47,0 33,3 3 58,3 33,3 3 33,3

Technikum nr 2 Zawiercie Miodowa 1 AU.26 Projektowanie fryzur 10 73,8 100,0 10 89,5 90,0 10 90,0

Technikum nr 2 Zawiercie Miodowa 1 AU.32 Organizacja transportu 31 73,7 93,5 31 81,1 77,4 31 77,4

Technikum nr 2 Zawiercie Miodowa 1 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 6 33,5 0,0 0 – – 0 –

Technikum nr 2 Zawiercie Miodowa 1 TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji 0 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 2 Zawiercie Miodowa 1 TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 10 69,7 100,0 10 77,7 50,0 10 50,0

Technikum nr 2 Zawiercie Miodowa 1 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 23 68,5 87,0 23 69,7 47,8 23 47,8

Technikum nr 1 Zawiercie Rataja 7 BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót

konstrukcyjno-budowlanych 8 53,9 75,0 0 – – 0 –

Technikum nr 1 Zawiercie Rataja 7 BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz

sporządzanie kosztorysów 16 50,6 56,3 16 56,4 37,5 16 31,3

Technikum nr 1 Zawiercie Rataja 7 BD.31

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

3 53,0 66,7 0 – – 0 –

Technikum nr 1 Zawiercie Rataja 7 BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z

katastrem i gospodarką nieruchomościami 7 48,0 42,9 7 37,0 28,6 7 14,3

Technikum nr 1 Zawiercie Rataja 7 RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja

roślinnych obiektów architektury krajobrazu 1 – – 2 45,5 0,0 1 –

Technikum nr 1 Zawiercie Rataja 7 RL.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

11 58,6 63,6 11 66,8 36,4 11 36,4

Technikum nr 3 Zawiercie Rataja 30 AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 2 46,5 50,0 2 50,0 50,0 1 –

Technikum nr 3 Zawiercie Rataja 30 AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii

reklamowej 18 70,1 94,4 18 84,7 88,9 18 88,9

Technikum nr 3 Zawiercie Rataja 30 AU.36 Prowadzenie rachunkowości 24 67,3 87,5 24 94,2 100,0 24 87,5

Technikum nr 3 Zawiercie Rataja 30 TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 4 72,8 100,0 4 74,0 50,0 4 50,0

Technikum nr 4 Zawiercie Rataja 29 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 0 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 4 Zawiercie Rataja 29 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 32 66,5 87,5 29 85,2 89,7 29 86,2

Technikum nr 4 Zawiercie Rataja 29 EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami

operacyjnymi i sieciami komputerowymi 10 66,2 80,0 9 97,4 100,0 9 88,9

Technikum nr 4 Zawiercie Rataja 29 EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i

systemów mechatronicznych 16 75,7 100,0 15 76,7 60,0 15 60,0

Technikum nr 3 Łazy Fabryczna 1a AU.34

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

17 70,0 100,0 17 70,7 41,2 17 41,2

(14)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Technikum nr 3 Łazy Fabryczna 1a EE.28 Montaż i eksploatacja środków transportu

szynowego 16 67,6 87,5 15 89,1 93,3 15 86,7

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu Żarnowiec Krakowska 25 MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w

rolnictwie 13 73,0 92,3 13 76,8 61,5 13 61,5

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu Żarnowiec Krakowska 25 RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w

agrobiznesie 15 69,3 93,3 15 74,9 60,0 15 60,0

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu Żarnowiec Krakowska 25 RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 1 – – 2 59,5 0,0 1 –

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu Żarnowiec Krakowska 25 RL.11

Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

5 68,2 80,0 5 88,8 100,0 5 80,0

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu Żarnowiec Krakowska 25 RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 6 68,2 100,0 6 72,3 66,7 6 66,7

Technikum nr 2 Żywiec Szkolna 2 AU.26 Projektowanie fryzur 12 73,7 100,0 12 92,2 100,0 12 100,0

Technikum nr 2 Żywiec Szkolna 2 AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac

graficznych i publikacji cyfrowych 0 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 2 Żywiec Szkolna 2 AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 26 77,5 100,0 11 99,5 100,0 11 100,0

Technikum nr 2 Żywiec Szkolna 2 BD.05

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

4 56,5 75,0 0 – – 0 –

Technikum nr 2 Żywiec Szkolna 2 BD.22

Organizacja robót związanych z budową , montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

23 64,7 95,7 22 83,1 90,9 22 90,9

Technikum nr 2 Żywiec Szkolna 2 BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz

sporządzanie kosztorysów 17 64,5 100,0 17 77,7 58,8 17 58,8

Technikum nr 2 Żywiec Szkolna 2 BD.31

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

2 44,0 0,0 0 – – 0 –

Technikum nr 2 Żywiec Szkolna 2 BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z

katastrem i gospodarką nieruchomościami 6 60,2 83,3 6 82,7 66,7 6 66,7

Technikum nr 2 Żywiec Szkolna 2 RL.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

7 68,0 100,0 7 85,4 71,4 7 71,4

Technikum nr 3 Żywiec A. Mickiewicza 6 AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 0 – – 2 75,5 50,0 0 –

Technikum nr 3 Żywiec A. Mickiewicza 6 AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii

reklamowej 22 65,5 95,5 22 88,8 95,5 22 90,9

Technikum nr 3 Żywiec A. Mickiewicza 6 AU.32 Organizacja transportu 27 83,2 100,0 27 94,2 96,3 27 96,3

Technikum nr 3 Żywiec A. Mickiewicza 6 AU.36 Prowadzenie rachunkowości 41 73,5 92,7 41 81,9 78,0 41 78,0

Technikum nr 3 Żywiec A. Mickiewicza 6 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 29 70,7 100,0 29 79,9 75,9 29 75,9

Technikum nr 1 Żywiec Komisji Edukacji Narodowej 3 EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i

systemów mechatronicznych 0 – – 2 92,5 100,0 0 –

Technikum nr 1 Żywiec Komisji Edukacji Narodowej 3 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 2 49,0 50,0 0 – – 0 –

Technikum nr 1 Żywiec Komisji Edukacji Narodowej 3 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 58 59,3 79,3 53 75,1 56,6 53 56,6

Technikum nr 1 Żywiec Komisji Edukacji Narodowej 3 EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i

systemów mechatronicznych 57 78,6 98,2 57 92,0 91,2 57 91,2

Technikum nr 1 Żywiec Komisji Edukacji Narodowej 3 EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych 5 77,8 80,0 7 76,6 57,1 5 40,0

(15)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Technikum nr 1 Żywiec Komisji Edukacji Narodowej 3 EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji

elektrycznych 12 62,8 91,7 12 60,2 16,7 12 16,7

Technikum nr 1 Żywiec Komisji Edukacji Narodowej 3 MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających 1 – – 0 – – 0 –

Technikum nr 1 Żywiec Komisji Edukacji Narodowej 3 MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji

maszyn i urządzeń 9 85,4 100,0 9 94,1 100,0 9 100,0

Technikum nr 6 Żywiec Moszczanicka 9 RL.19 Organizacja chowu i hodowli koni 0 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 6 Żywiec Moszczanicka 9 RL.20 Szkolenie i użytkowanie koni 16 81,1 100,0 16 93,0 100,0 16 100,0

Technikum nr 6 Żywiec Moszczanicka 9 TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 6 79,8 100,0 6 85,0 83,3 6 83,3

Technikum nr 6 Żywiec Moszczanicka 9 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 3 81,3 100,0 3 85,7 100,0 3 100,0

Technikum nr 5 Żywiec Grunwaldzka 10 MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i

zespołów pojazdów samochodowych 1 – – 0 – – 0 –

Technikum nr 5 Żywiec Grunwaldzka 10 MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi

pojazdów samochodowych 17 81,0 100,0 17 93,7 100,0 17 100,0

Technikum nr 4 Żywiec Grunwaldzka 9 AU.32 Organizacja transportu 17 78,9 100,0 17 87,5 94,1 17 94,1

Technikum nr 4 Żywiec Grunwaldzka 9 AU.60 Wykonywanie badań analitycznych 29 78,3 96,6 29 99,4 100,0 29 96,6

Technikum nr 4 Żywiec Grunwaldzka 9 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 4 38,5 0,0 6 78,7 66,7 1 –

Technikum nr 4 Żywiec Grunwaldzka 9 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 44 48,9 47,7 42 47,2 28,6 42 26,2

Technikum nr 4 Żywiec Grunwaldzka 9 RL.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 0 – – 3 58,0 0,0 0 –

Technikum nr 4 Żywiec Grunwaldzka 9 RL.14 Użytkowanie zasobów leśnych 15 66,5 93,3 13 99,2 100,0 13 100,0

Technikum Milówka Dworcowa 17 AU.32 Organizacja transportu 14 67,9 92,9 14 82,9 78,6 14 78,6

Technikum Milówka Dworcowa 17 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 21 53,3 47,6 17 72,7 64,7 17 47,1

Technikum Milówka Dworcowa 17 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 2 46,5 50,0 0 – – 0 –

Technikum Milówka Dworcowa 17 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 7 72,0 100,0 7 76,9 71,4 7 71,4

Technikum Węgierska Górka Kościuszki 14 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 4 30,3 0,0 0 – – 0 –

Technikum Węgierska Górka Kościuszki 14 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 8 49,1 50,0 7 81,3 85,7 7 42,9

Technikum Węgierska Górka Kościuszki 14 EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i

systemów mechatronicznych 8 66,0 100,0 8 87,0 100,0 8 100,0

Technikum nr 7 Bielsko-Biała Lompy 11 AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 0 – – 2 80,0 50,0 0 –

Technikum nr 7 Bielsko-Biała Lompy 11 AU.28 Realizacja projektów multimedialnych 29 80,2 100,0 29 92,5 100,0 29 100,0

Technikum nr 7 Bielsko-Biała Lompy 11 AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 0 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 7 Bielsko-Biała Lompy 11 AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii

reklamowej 24 71,0 95,8 22 95,9 100,0 22 100,0

Technikum nr 7 Bielsko-Biała Lompy 11 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 3 34,3 0,0 3 34,7 33,3 2 0,0

Technikum nr 7 Bielsko-Biała Lompy 11 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 31 53,3 61,3 25 65,0 56,0 25 48,0

(16)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Technikum nr 7 Bielsko-Biała Lompy 11 MG.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej

statków powietrznych 7 84,1 85,7 7 70,6 42,9 7 42,9

Technikum nr 7 Bielsko-Biała Lompy 11 MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji

maszyn i urządzeń 4 65,5 100,0 4 73,3 50,0 4 50,0

Technikum Nr 5 Bielsko-Biała Filarowa 52 AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i

kontrahentów 6 70,7 100,0 6 86,0 83,3 6 83,3

Technikum Nr 5 Bielsko-Biała Filarowa 52 MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i

zespołów pojazdów samochodowych 1 – – 0 – – 0 –

Technikum Nr 5 Bielsko-Biała Filarowa 52 MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi

pojazdów samochodowych 30 85,5 100,0 30 89,7 93,3 30 93,3

Technikum Nr 5 Bielsko-Biała Filarowa 52 MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji

maszyn i urządzeń 6 77,3 100,0 6 92,2 100,0 6 100,0

Technikum Bielsko-Biała Akademii Umiejętności 1 RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 1 – – 0 – – 0 –

Technikum Bielsko-Biała Akademii Umiejętności 1 RL.11

Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

17 71,5 100,0 17 98,1 100,0 17 100,0

Technikum Bielsko-Biała Akademii Umiejętności 1 RL.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 13 59,5 84,6 13 73,4 76,9 13 76,9

Technikum Bielsko-Biała Akademii Umiejętności 1 RL.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

16 76,7 100,0 16 84,3 75,0 16 75,0

Technikum nr 8 Bielsko-Biała Wyspiańskiego 5 TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych 0 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 8 Bielsko-Biała Wyspiańskiego 5 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 2 53,0 50,0 1 – – 0 –

Technikum nr 8 Bielsko-Biała Wyspiańskiego 5 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 51 77,8 100,0 51 88,3 90,2 51 90,2

Technikum nr 8 Bielsko-Biała Wyspiańskiego 5 TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów

spożywczych 25 65,8 100,0 25 89,5 92,0 25 92,0

Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Bielsko-Biała Słowackiego 24 EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i

systemów mechatronicznych 1 – – 3 59,3 33,3 0 –

Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Bielsko-Biała Słowackiego 24 EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń

elektronicznych 0 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Bielsko-Biała Słowackiego 24 EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 8 55,5 75,0 14 84,6 71,4 7 57,1

Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Bielsko-Biała Słowackiego 24 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 1 – – 2 47,5 0,0 0 –

Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Bielsko-Biała Słowackiego 24 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 95 66,8 90,5 82 87,0 89,0 80 88,8

Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Bielsko-Biała Słowackiego 24 EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i

systemów mechatronicznych 74 79,4 97,3 71 90,4 90,1 71 88,7

Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Bielsko-Biała Słowackiego 24 EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych 19 66,4 89,5 19 68,2 47,4 19 47,4

Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Bielsko-Biała Słowackiego 24 EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji

elektrycznych 21 57,5 66,7 21 64,0 28,6 21 19,0

Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Bielsko-Biała Słowackiego 24 MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 2 57,5 100,0 0 – – 0 –

Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Bielsko-Biała Słowackiego 24 MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji

maszyn i urządzeń 25 66,1 100,0 25 87,2 96,0 25 96,0

Technikum nr 2 Bielsko-Biała Budowlanych 4 BD.27 Prowadzenie prac renowatorskich elementów

architektury 10 65,4 80,0 9 100,0 100,0 9 77,8

Technikum nr 2 Bielsko-Biała Budowlanych 4 BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót

konstrukcyjno-budowlanych 4 78,3 100,0 1 – – 1 –

(17)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Technikum nr 2 Bielsko-Biała Budowlanych 4 BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz

sporządzanie kosztorysów 55 76,6 96,4 56 89,5 92,9 55 92,7

Technikum nr 2 Bielsko-Biała Budowlanych 4 BD.31

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

3 59,3 100,0 0 – – 0 –

Technikum nr 2 Bielsko-Biała Budowlanych 4 BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z

katastrem i gospodarką nieruchomościami 15 64,1 100,0 14 83,7 85,7 14 85,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA W BIELSKU- BIAŁEJ

Bielsko-Biała ul. Budowlanych 4 BD.04 Wykonywanie robót montażowych,

okładzinowych i wykończeniowych 1 – – 0 – – 0 –

Technikum nr 1 Bielsko-Biała Teodora Sixta 20 AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów

odzieżowych 1 – – 0 – – 0 –

Technikum nr 1 Bielsko-Biała Teodora Sixta 20 AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów

odzieżowych 22 81,4 100,0 22 82,7 81,8 22 81,8

Technikum nr 1 Bielsko-Biała Teodora Sixta 20 AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac

graficznych i publikacji cyfrowych 0 – – 5 82,0 80,0 0 –

Technikum nr 1 Bielsko-Biała Teodora Sixta 20 AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 50 84,0 100,0 51 93,8 96,1 50 96,0

Technikum nr 1 Bielsko-Biała Teodora Sixta 20 AU.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników

chemicznych i próbek do badań analitycznych 0 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 1 Bielsko-Biała Teodora Sixta 20 AU.60 Wykonywanie badań analitycznych 19 72,9 94,7 18 94,5 100,0 18 94,4

Technikum nr 1 Bielsko-Biała Teodora Sixta 20 BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki

odnawialnej 16 80,2 100,0 16 75,5 75,0 16 75,0

Technikum nr 1 Bielsko-Biała Teodora Sixta 20 RL.08 Ocena stanu środowiska 0 – – 2 90,0 100,0 0 –

Technikum nr 1 Bielsko-Biała Teodora Sixta 20 RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z

ochroną środowiska 9 68,4 100,0 10 82,8 80,0 9 77,8

Technikum im. gen. S. Sosabowskiego w Bielsku-Białej Bielsko-Biała Dworkowa 5 AU.26 Projektowanie fryzur 9 74,8 100,0 9 93,1 100,0 9 100,0

Technikum im. gen. S. Sosabowskiego w Bielsku-Białej Bielsko-Biała Dworkowa 5 AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i

kontrahentów 12 68,5 91,7 12 75,2 58,3 12 58,3

Technikum im. gen. S. Sosabowskiego w Bielsku-Białej Bielsko-Biała Dworkowa 5 AU.32 Organizacja transportu 32 75,3 100,0 32 82,3 81,3 32 81,3

Technikum im. gen. S. Sosabowskiego w Bielsku-Białej Bielsko-Biała Dworkowa 5 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 3 49,7 33,3 7 88,0 100,0 1 –

Technikum im. gen. S. Sosabowskiego w Bielsku-Białej Bielsko-Biała Dworkowa 5 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 27 49,2 37,0 21 66,4 47,6 20 35,0

Technikum nr 11 Bielsko-Biała Filarowa 52 TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji 0 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 11 Bielsko-Biała Filarowa 52 TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 51 79,8 100,0 51 82,2 80,4 51 80,4

Technikum nr 11 Bielsko-Biała Filarowa 52 TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz

sprzedaż usług turystycznych 39 75,8 100,0 40 93,4 97,5 39 97,4

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego Bielsko-Biała Komorowicka 27 AU.25 Prowadzenie działalności handlowej 11 76,6 100,0 11 87,5 81,8 11 81,8

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego Bielsko-Biała Komorowicka 27 AU.32 Organizacja transportu 39 84,1 100,0 39 94,2 100,0 39 100,0

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego Bielsko-Biała Komorowicka 27 AU.36 Prowadzenie rachunkowości 51 73,8 92,2 51 87,3 84,3 51 80,4

Technikum Ośrodka Edukacji SOKRATES Bielsko-Biała 1 Maja 6 AU.26 Projektowanie fryzur 3 73,3 100,0 3 93,3 100,0 3 100,0

Technikum Ośrodka Edukacji SOKRATES Bielsko-Biała 1 Maja 6 RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 0 – – 4 75,5 50,0 0 –

(18)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Technikum Ośrodka Edukacji SOKRATES Bielsko-Biała 1 Maja 6 RL.11

Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

14 74,1 100,0 13 99,0 100,0 13 100,0

Technikum TEB Edukacja Bielsko-Biała Sempołowskiej 22 AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 1 – – 0 – – 0 –

Technikum TEB Edukacja Bielsko-Biała Sempołowskiej 22 AU.26 Projektowanie fryzur 7 73,7 100,0 7 95,0 100,0 7 100,0

Technikum TEB Edukacja Bielsko-Biała Sempołowskiej 22 AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii

reklamowej 5 76,0 100,0 5 92,0 100,0 5 100,0

Technikum TEB Edukacja Bielsko-Biała Sempołowskiej 22 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 0 – – 3 57,0 66,7 0 –

Technikum TEB Edukacja Bielsko-Biała Sempołowskiej 22 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 16 58,2 75,0 15 68,5 60,0 15 53,3

Technikum TEB Edukacja Bielsko-Biała Sempołowskiej 22 MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 5 75,2 100,0 5 93,2 100,0 5 100,0

PRYWATNE TECHNIKUM INFORMATYCZNE Bielsko-Biała ul. Legionów 81 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 1 – – 1 – – 1 –

PRYWATNE TECHNIKUM INFORMATYCZNE Bielsko-Biała ul. Legionów 81 EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych 14 59,2 85,7 14 81,9 78,6 14 78,6

Technikum nr 1 Bytom Żeromskiego 26 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 2 45,0 0,0 0 – – 0 –

Technikum nr 1 Bytom Żeromskiego 26 TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji 0 – – 2 74,0 50,0 0 –

Technikum nr 1 Bytom Żeromskiego 26 TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 23 74,8 100,0 23 84,7 78,3 23 78,3

Technikum nr 1 Bytom Żeromskiego 26 TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz

sprzedaż usług turystycznych 23 65,0 87,0 23 86,6 78,3 23 73,9

Technikum nr 1 Bytom Żeromskiego 26 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 37 74,3 94,6 37 85,4 86,5 37 83,8

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 Bytom ul. Stefana Żeromskiego 26 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 1 – – 0 – – 0 –

Technikum nr 2 Bytom Powstańców Śląskich 10 BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót

konstrukcyjno-budowlanych 5 64,6 80,0 0 – – 0 –

Technikum nr 3 Bytom pl. Jana III Sobieskiego 1 MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i

zespołów pojazdów samochodowych 1 – – 0 – – 0 –

Technikum nr 3 Bytom pl. Jana III Sobieskiego 1 MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi

pojazdów samochodowych 28 77,8 100,0 28 82,5 85,7 27 88,9

Technikum nr 3 Bytom pl. Jana III Sobieskiego 1 MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji

maszyn i urządzeń 9 69,7 88,9 5 83,2 100,0 5 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 IM. GABRIELA NARUTOWICZA Bytom pl. Jana III Sobieskiego 1 AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego 0 – – 1 – – 0 –

Technikum nr 6 Bytom Modrzewskiego 5 AU.36 Prowadzenie rachunkowości 21 67,1 81,0 20 81,6 75,0 20 65,0

Technikum nr 6 Bytom Modrzewskiego 5 BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki

odnawialnej 12 77,8 100,0 13 84,5 76,9 12 83,3

Technikum nr 6 Bytom Modrzewskiego 5 BD.31

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

1 – – 0 – – 0 –

Technikum nr 6 Bytom Modrzewskiego 5 BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z

katastrem i gospodarką nieruchomościami 10 56,8 70,0 10 76,0 60,0 10 40,0

Technikum nr 6 Bytom Modrzewskiego 5 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 0 – – 1 – – 0 –

Figure

Updating...

References

Related subjects :