Præmaturum Funus Viri-Juvenis Nobilissimi [...] Dn. Johannis Christophori Hahn, Philos. & L. L. Cultoris strenui, Die XXI. April. Anno MDCCXV. Ætatis anno XXIII. pie defuncti, Die XXIX. ejusdem mensis in Templo Tragheimensi [...] tumulati, Lugubri Carmine

Pełen tekst

(1)

PR^MATURUM FUNUS

VIRI-JUVENIS

Nobiliffnni atqae Preftantifimi

D N .JO H A N N IS CHRISTOPHORI

Philof & L. L. Cultoris ftrenui,

/

Die XXI. April. Anno MDCCXV. Otaris anno XXIII.

pie defun£ti>

Die XXIX. ejusdem mentis in Templo Traghei-

menfi honorifice tumulati,

LUG UBRI CARM INE

profe quit ntur

RECTOR ET PROFESSORES REGIME

ACADEMLE REG’iO MON T A N AL.

REGIOMONTIj Literis REUSNERIANIS.

(2)

llius aetatem nequiit contingere

Templi pr/eclarum Quidecus^mjerat.

Fratnbusadjiciät dcmptos T>Eus opttmtu annos

Sic Huhnii nomen floreac opto dm.

Cond.

Theodorus Pauli, D.

Acad. p. t. Redtor.

AHNI fata vocant,non exorabile mortis Imperium dura te quoque lege notat.

Necjuvatanatis pnmoquod flore virebas, Necquodte ftudns tollere promptus eras.

Omnia funtlinquesida tibi: tarnen omnia felix Accipis,an terram non valetergo Polus/

Bernhardus von Sanden, D*

S. T h. Prof. Primär. S. R. M. in Pruffia Concion. AuLPr.

& Confil. Confiftor.

AftaUdes, moeftos heu fundite pedtore fletus, Luge cultorem doda corona tuum.

Infbmnis foevo jugulatur funere gallus, Mortis fraude canensillaqueaturavis.

Nomine gaiius erat, fvavis fed carmine cygnus, Dulcifono xternum praedicat ore DEum, Emoriens triftem vitäfic deferitorbem,

Ut canat aethereos voce fonante modos.

Joh, ©fein/ D.

Empore dum vernocernunturcrefcere flores, Flore fuo NOSTER,morte cadit rapid!

Aft! ceflent Fratres, lacrumas profundere trifles, CredantDefundum ,vivere perpetuö!

Lugens

Jacobus Finckenau,

Med. Dodt. & Prof. Ordin. Tert.

Ui moritur Dileeli mox & morte ,

Ille Patris charus Filinsefle foler.

'HAHNIUSeheu | dum moritur florentibus annis Exemplo mortis comprobathocce fuse.

Cum Patrejundus vivitterquequaterque beatus, Etfentitfummigaudia mille poli.

Honoris & memor 'm ergocondol.pof.

H. v* Sanden, D*

Prof. Phyf. O rd.& h. t. Facult. Philof Decanus.

Omnia

^Mnia dum vernanr, dum formofiflimus annus, jj| Elos Juvenumfubita morte peremptusobit:

Omnibus uteonftet, quod non periturusinorbe Sed quod fit perpes flosParadifiacus.

Georgius Thegen,

Phil.Prad. P .P . Ordin. Facult. Philofoph. Senior.

CUm Chrifto vixit,cum Chnfto * tranfit adaftra HAHN1US, in vita mortequefauftu&erat.

* Dominica Tranfmis f P'afchalis.

David

Mathem. Prof.

Nfludiis ardor res eft praeclaragerendis:

Mufarum pledns ingeniumque datur.

Ingenui virtus, virtutis gloria major:

Quae venit excubns, ingemoque minor.

Excitatingemum ftudns accenfa voluntas*

Depnmit at ceffans ingeniofa quies.

Proh dolor’ extindus febnli ardore Peatw:

Cujus nunc ftudiis optimus ardor abeft.

An minor in Audits, an major in ignerepertus ? Majonque folet cedere flamma minor*

Si reputes corpus terrenum, ftraminisinflar, Velproculamoto funditus igne pent.

At defiderium mentis fervore perennat Parte,animó, durans nobiliore fui.

Moliiterinterns nunc ofTa perufta quiefcant:

Mcnstrahat in ccelisdulce refngerium!

, poC

___________ M. Hier. Georgi, P. p.

bag geficn JcWimbattóOfin © r a b o i # c k t /

f r a S f f x t t ^ a O n <jcfcncfct cm;

®lC £in *>5 u^c «®ctf unb fcjrtc gam m er fenn/

<2't‘ tuirb am btftriiff mit g o b c b © a n b m 3 > m gribeiiadybatm f ftin 0 n f r borf fcitrcnmaa/

3 " d W O W tu n U n ^ M flit/ bm u f t m O t o t c t a / S K itD e m D c rin k c ^ w IT t m n O f t e r ^ a g nimbm.

3 &r$oct>^etrfl6te W t ó O f a M &Mun

® Jit»k!cn?t>rdnra/babie gaugegbrifrenbeit 9Jtitgrcuben jubilirf/ meil © O tt ju biefer 3eit euc&<£ureniia(ten greunb unb S ruberla^ertaltcn.

©eneff

(3)

£)cncff abetnad>bem © S ü rf/ fo<2r w € u d j ftemiffct/

3 f;r trm tretfae/ er ja u c h t/ t|>rnktncf&t< /e r lö s t/

3(jriebt w©ebn>ft(|f)eiti)ie/ erbort in SSSflCyt/

€ud)!ü(i^ie 3ubßg.$ujv3f> n ober 3>S[U$ Fuffcf*

© rum b ba erblaßter 2eib/benje$t ber © argbebeefet/

® eb binitt deine ®rufff/fteb bin $u deiner fRufr/

0cW cuß betner5iuaen Siebt unb beinc Summ er ju /

2 5 $ btcb ber £ e b e n ^ } Ö tft atmi Seben auffermecfeC * f

£ )u feel’g e r 0 e $ geneuß Die ©eeügf eit ber from m en/

£ m lebft be^ ® O tt unb bet) ber ^lußerroeblten @cbaar*

- 3b* 3eitetm )(ctfort/ $ r © tunben unb 3 # * / mir auc() halb $ur © ebaar ber 2lußermcbiten bommen#

^Kib ftbrtcb den fjo#etrabten vornehmen £cndtragem den 31t einiger 5tuftmmiterung mit verbundener

S,MI M. Michael ©efecctci

Prof. Phii. Publ.

Anticamoefta T uis moriens HAHNI cecinifti, Nec cantus Ipfis laetus, ut ante>dabis.

Sic eft j Lingva filet, Cantus nunc defiit omnisai

InCodovero Vox geminata fonat.

Ergo triftitid in media Moefti fiieatis, Haudatis potius,ncn doleatis Ei.

Htcccbrevia mprxmaturum optima fpei Juvtnti, adjicere volute,

M* Heinricus Oelmannus,

Philofoph. P rim s Prof. Publ. Extraord.

|Ggreditur JUVENEM dodum, bene viverc dodum,

| Ah] nimium propero mors furibunda gradu,

?Idu fiegemino percellit pedora plura.

I Sangvineo quondam foederc junda fibif Attamen expellant ludum, nimiumque dolorem

yivitenim moriens,dum bene vixit hutno,

JnfoUtium Excellentißimijamvero mcefl'ßimi B. HAHNI!, FRA’

T R

IS, Fa u tor is,College & Amici hac adpofuit

M. Thomas Burckhardus,

# ProfetT. Poefeos Pubi. Extraord.

M

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :