Technik urządzeń sanitarnych Lp. Przedmiot

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im Hieronima Łopacińskiego

w Lublinie

1

Technik urządzeń sanitarnych

Lp. Przedmiot Podręcznik

1. Język polski M. Chmiel, A. Równy „Ponad słowami” – język polski dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Nowa Era

2. Język angielski "Gateway"

(Student's Book i Workbook)

autor: David Spencer Wyd. Macmillan

Wybór poziomu podręcznika będzie ustalany po 1 września i będzie uzależniony od wyniku testów diagnozujących

3. Język niemiecki B.Ćwikowska, G.Motta „Direkt“ 1a,1b, Wyd. Lektor Klett

4. Historia S.Roszek, J.Kłaczkow

„Poznać przeszłość.” Wiek XX. Zakres podstawowy Wyd. Nowa Era

5. Matematyka Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

„Matematyka zbiór zadań i podręcznik do liceum i technikum 2012 – nowa podstawa programowa.”

Wyd. Pazdro

6. Fizyka M. Braun, W. Śliwa

„Odkryć fizykę”- zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era Geografia R.Uliszak, K.Wiedermann „Oblicza geografii”- zakres

podstawowy. Wyd. Nowa Era

7. Chemia Romuald Hassa

To jest chemia- zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era 8. Biologia Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń

„Biologia na czasie” – biologia, zakres podstawowy.

Wyd. Nowa Era

9. Informatyka Sysło „Informatyka to podstawa.” Wyd. WSIP 10. Edukacja

dla bezpieczeństwa B. Breitkopf,M. Cieśla

EDB. Po prostu – Podręcznik „Edukacja dla bezpieczeństwa. Po prostu”

B. Breitkopf Zeszyt ćwiczeń.

11. Religia W.Galant, R.Strus

„Świadczę o Jezusie w Kościele” Wyd. Gaudium Lublin 2012

12. Montaż sieci i

instalacji sanit. K. Krygier, K. Cieślowski

„Technologia instalacji sanitarnych.” Wyd. WSIP 13. Dokumentacja

techniczna

Popek Wapińska „Rysunek zawodowy – instalacje sanitarne” WSiP

14. Wodociągi i

kanalizacja

Z. Heidrih, M.Roman,J.Tabernacki „Wodociągi i kanalizacja” WSiP

15. Ogrzewanie i wentylacja

Krygier, Klinke,Sewerynik „Ogrzewnictwo wentylacja i klimatyzacja” WSiP

16. Wiedza o kulturze Kisielewska, A. Prochyra „Ciekawi świata”. Zakres podstawowy.” Wyd. Operon

Figure

Updating...

References

Related subjects :