• Nie Znaleziono Wyników

Data: 20.05.2020r. Temat: Czasownik „to be” (być) w czasie przeszłym (was/wasn’t, were/weren’t) – zdania twierdzące i przeczące.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Data: 20.05.2020r. Temat: Czasownik „to be” (być) w czasie przeszłym (was/wasn’t, were/weren’t) – zdania twierdzące i przeczące."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Data: 20.05.2020r.

Temat: Czasownik „to be” (być) w czasie przeszłym (was/wasn’t, were/weren’t) – zdania twierdzące i przeczące.

Zad.1. Zakreśl właściwą formę czasownika „to be” w czasie przeszłym.

1. Derek was / were at school on Saturday.

2. Peter and Sue was / were in Paris last week.

3. It was / were a rainy day yesterday.

4. I was / were very tired after school yesterday.

5. We was / were late for school last Monday.

6. My mother was / were an acrobat when she was / were young.

Cytaty

Powiązane dokumenty

(do zeszytu przepisz tylko zdania, bez polecenia) Wzór:.. Tomek szedł do domu

Posłuchaj i powtórz nazwy środków transportu (wykonaj to zadanie 2 razy, następnie sam przeczytaj nazwy środków transportu)..

OSOBA+ ODMIANA „TO BE”+ CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ –ING + RESZTA

Temat: Konstrukcja „be going to” dla wyrażania przyszłości (zastosowanie, reguły gramatyczne, zdania twierdzące i przeczące).. Przepisz do zeszytu poniższy

Niech każdy odszuka swój znak zodiaku i przeczyta dla siebie horoskop  Następnie proszę w każdym opisie odszukać i podkreślić przykłady czasu przyszłego Future Simple..

Przyjrzyj się ciekawostkom dotyczącym życia ludzkiego, a następnie uzupełnij zdania wstawiając w luki will lub won’t.. They ……… have

Czasu przyszłego Future Simple używamy, kiedy przewidujemy co się może zdarzyć lub kiedy mówimy o swoich decyzjach na przyszłość..

Słownictwo związane ze środowiskiem (endangered animals, pollution, national parks, solar farms, wind farms, drop litter) podkreśl na zielono, a następnie przepisz