Temat: Pola figur płaskich – utrwalenie widomości. 1.

Download (0)

Full text

(1)

Drodzy uczniowie, przypominam o teście 11 maja. Link znajduje się pod wymienioną datą, zmieniona jest tylko godzina na 8:50 – 9:50. Sprawdzian jest OBOWIĄZKOWY.

środa 6 maja i piątek 8 maja 2020

Temat: Pola figur płaskich – utrwalenie widomości.

1. Masz 2 dni na powtórzenie i utrwalenie wiadomości z tego działu. Proponuję następujące działania:

powtórz wzory na pola czworokątów (kwadrat, prostokąt, równoległobok, romb, trapez) i trójkąta;

powtórz jednostki pola;

rozwiąż zadania z karty pracy;

rozwiąż zadania powtórzeniowe w podręczniku. (Sprawdź siebie str. 239). . KARTA PRACY

1. Oblicz pola narysowanych równoległoboków.

6 cm

3,5cm

2. Oblicz pola trapezów.

3. Oblicz pola trójkątów.

(2)

4. Oblicz pole rombu i równoległoboku.

5. Oblicz pola kwadratu o boku 5cm.

6. Oblicz pole prostokąta o wymiarach 3,4cm na 5cm.

7. Zamień jednostki:

a) 85a = …..…….m² d) 500dm² = ……cm² b) 51m² = ……..cm² e) 18m² = …..….dm² c) 7dm² = …... mm² f) 1km² = ………..m² d) 500dm² = ……cm² g) 50 a= ………….km² poniedziałek 11 maja 2020

Temat: Pola figur płaskich – praca klasowa.

1. Dziś sprawdzisz swoją wiedzę. Test będzie aktywny od 8:50 do 9:50 (zgodnie z planem lekcji). Na rozwiązanie masz 40 minut.

2. Link do testu:

https://www.testportal.pl/test.html?t=rTnuNq2eSaFD

3. Powodzenia. 

wtorek 12 maja i środa 13 maja 2020

Temat : Ułamek jako procent.

1. Zapoznaj się z wiadomościami zawartymi w filmach oraz przykładami z podręcznika na str. 241-243.

film 1 lub film 2 Zrób notatkę

:

Procent to inny zapis ułamka o mianowniku 100

1% - czytamy: 1 procent 5% - czytamy: 5 procent Aby zamienić ułamek na procent należy pomnożyć go przez 100% np.:

(3)

0,7=0,70=70%

0,23=23%

3=3 100%=300%

Aby zamienić procent na liczbę należy procent zapisać w postaci ułamka i jeżeli to możliwe skrócić np.:

30% =

=

=

0,3 200% =

=2 70% =

=

=0,7

2. Pierwszego dnia rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadanie 1,2,3 str.72 oraz 4,5 str.73.

3. Drugiego dnia rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania 6 str.73 i 7, 8 str.74.

4.

Zrób zdjęcie swojego rozwiązania zadania 1 str.72 i 6 str.73 i prześlij do sprawdzenia.

Figure

Updating...

References

Related subjects :