• Nie Znaleziono Wyników

“Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "“Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem”"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

26.03.2020 (czwartek)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus...

Zapisz do zeszytu:

Katecheza Temat: Ostatnia Wieczerza – Wielki Czwartek.

Jezus w Wielki Czwartek w Wieczerniku spożył z uczniami Ostatnią Wieczerzę.

Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=jK9NeNhxqsc Odpowiedz na pytania:

1. Dlaczego Jezus umył uczniom nogi?

2. W co Jezus przemienił chleb i wino?

W Wielki Czwartek Jezus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystii i Kapłaństwa. Po raz pierwszy przemienił chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew. Nakazał tak czynić swoim Apostołom. W czasie Ostatniej Wieczerzy umył uczniom nogi, aby dać im nowe przykazanie miłości.

Zapisz jego tekst do zeszytu i ozdób kolorową ramką:

“Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem”

Pamiętaj o obejrzeniu transmisji niedzielnej Mszy Św. (np. TVP 1 godz. 7 i 11 lub TVP Polonia godz. 13).

Odmów wieczorną modlitwę.

Dla chętnych warsztaty śpiewu i tańca codziennie na YouTube na kanale Mocni w Duchu codziennie na żywo o godzinie 11.

Z Panem Bogiem.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Tekst pełen jest złotych myśli i językowych perełek, wskazujących, że tam, gdzie – wydawałoby się – wszystko już powiedziano, można jeszcze iść dalej i

Skromnie prezentuje się dział 3. Ludność, w którym można jednak znaleźć opisy artyku- łów poświęconych np. Dzieje Żydów w Chrzanowie) czy zagadnieniom demograficznym

Dokonał w nim wspaniałej syntezy, pokazując w sposób jasny i przejrzy- sty nie tylko rezultaty swoich poszukiwań na tym polu, lecz także blaski i cienie współczesnej

Ostatni rozdział poświęcony jest eklezjalnej in- kulturacji miłości, która - zdaniem tak Mondina, jak również Kauchy - nie za­. wsze była (jest) skuteczna (z winy

(np.: Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem, miłością i radością ze wszystkimi przez Chrystusa

(np.: Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem, miłością i radością ze wszystkimi przez Chrystusa

Chrystus przebaczył Ci grzechy i ofiarował się, żeby Cię zbawić czyli dać Ci życie... Pomyśl jaki dobry uczynek ty dzisiaj ofiarujesz Jezusowi, aby okazać Mu swoją

Przepisz do zeszytu poniższe zdania i dopisz do nich odpowiednie przykazanie:.. • Szanuję imię Pana Boga