• Nie Znaleziono Wyników

. Przeczytaj fragmenty ewangelii. Dla chętnych!!. Odpowiedz na pytanie i prześli email. 1.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ". Przeczytaj fragmenty ewangelii. Dla chętnych!!. Odpowiedz na pytanie i prześli email. 1."

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Temat: Jezus wobec cierpiących.

Przeczytaj:

Miłość Boża leczy duszę i ciało Pan Jezus uzdrawia chorych Każdy z nas po

przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednaniu z Bogiem odczuwa taką niezwykłą, trudną do opisania lekkość. Uwolnienie od grzechu nie tylko uzdrawia nasze sumienie, ale wpływa też na nasze samopoczucie: daje nam siłę do pokonywania różnych

życiowych trudności i chorób. Utwierdzamy się w tym, że miłość Boża leczy nie tylko naszą duszę, ale i ciało. Chrystus przyszedł na świat, aby tę miłość Bożą nam ukazać. Przeczytaj fragmenty ewangelii. Dla chętnych!!. Odpowiedz na pytanie i prześli email.

1. Jak objawiała się uzdrawiająca moc Jezusa. Podaj przykład zewnętrznego uzdrowienia człowieka i duchowego. Swoimi słowami. Napisz i prześlij email.

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. Mt 9, 35

Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła». I od tej chwili kobieta była zdrowa. Mt 9, 20-22

Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Mk 1, 40-42

Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona, i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Łk 4, 38-40 126

Przeczytajcie. Odpowiedzi również dla chętnych.!! Prześlij email.

1 .W jaki sposób Jezus ustanowił sakrament pokuty i pojednania?

2. Na czym polegała łaska sakramentu pokuty i pojednania?

3. Jakie są warunki spowiedzi?

Pomódlmy się na zakończenie modlitwą ,, Panie przebacz nam’’

https://www.youtube.com/watch?v=mRVGt6ACyRw Z Panem Bogiem.

(2)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

cieslikdorota@ineria.pl

Temat. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Zapoznaj się z fragmentami ewangelii i po każdym fragmencie będzie pytanie na które odpowiesz i prześlesz email.

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 20 Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Mk 16, 19-20

1. Co się stało z Chrystusem przy ostatnim rozstaniu z uczniami i co czynił po Wniebowstąpieniu.

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. 51 A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

52 Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, 53 gdzie stale przebywali w świątyni, <wielbiąc i> błogosławiąc Boga. Łk 24,50-53

2. Co się stało z Chrystusem przy ostatnim rozstaniu z uczniami?

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. 10 Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. 11 I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba». Dz 1, 9-11

3. Co się stało z Chrystusem przy ostatnim rozstaniu z uczniami i co zapowiedzieli dwaj mężowie w białych szatach?

Uważnie tylko przeczytaj

[Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia* w głębszym poznaniu Jego samego. 18 [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych 19 i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły. 20 Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy* na wyżynach niebieskich*, 21 ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem*, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. 22 I wszystko poddał pod Jego stopy*, a Jego samego ustanowił nade wszystko* Głową dla Kościoła, 23 który jest Jego Ciałem, Pełnią* Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami .Ef 1,17-23

(3)

Wyjaśniam znaczenie wyrażeń:

,, Na wyżynach” – ponad wszystkim, jest z Ojcem

,, Posadził po swojej prawicy” – Syn Boży jest równy Ojcu.

,, Poddał pod stopy’’ – Dał władzę , królowanie.

Obejrzyj filmik 2mi 30 sek. o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

https://www.youtube.com/watch?v=Zovfj8DX8eg Z Panem Bogiem.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Prasa stosun- kowo szybko została jednak liczącą się siłą społeczną, dziennikarze zaś – „czwartym stanem”, z opinią którego musiał się liczyć każdy (lub niemal

U roślin wymiana gazowa tlenu i dwutlenku węgla odbywa się przez aparaty szparkowe znajdujące się w skórce.. U pantofelka wymiana gazowa zachodzi całą

odpowiedź .... Najcieplejszym miastem na mapie jest Zielona Góra. Ciśnienie na terenie Polski będzie wysokie i zmienne. Niebo nad Polską będzie zachmurzone

pokoloruj brązowym kolorem, narysuj ładną ramkę wokół krzyża i jasno

Przeczytaj wiersz i odpowiedz w zeszycie na dwa trzy wybrane ćwiczenia ze strony 62?. Temat: Wiersz Campo di Fiori – świadectwem ludzkiej pamięci czy

Kompozytor nowator i odkrywca z początków naszego wieku świadom jest wyczerpania się możliwości formotwórczych dotychczas stosowanych technik i systemów uniwersalnych: harmonii

Na razie była to nieco zastrachana, czarniawa, przystojna dziewczyna z zagubionej w lasach wioski. Traktowano ją jak równego sobie, dobrego kolegę, choć wkrótce okazało się,

Natomiast nie zgadzam się z opinią, że rzeczy trzeba ocalać za wszelką cenę – cała idea tej architektury jest taka, że powinna być ona organiczna – jeśli coś się nie