• Nie Znaleziono Wyników

LISTA 19 Zadanie 1. Rozwiąż nierówność: |

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LISTA 19 Zadanie 1. Rozwiąż nierówność: |"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

LISTA 19

Zadanie 1.

Rozwiąż nierówność: |𝑥 − 1| + |𝑥 + 1| − |𝑥 − 2| < 2 Zadanie 2.

Narysuj wykres funkcji 𝑦 =sin 2𝑥−sin 𝑥 2 sin 𝑥

Zadanie 3.

Dla jakich wartości parametru 𝑝 i 𝑞 wielomianu 𝑊(𝑥) = 𝑥4− 5𝑥3+ 9𝑥2+ 𝑝𝑥 + 𝑞 liczba jeden jest trzykrotnym pierwiastkiem?

Zadanie 4.

Rozwiąż równanie: (2𝑥2− 1)2= 𝑥4+ 𝑥2+ 3 Zadanie 5.

Rozwiąż równanie: 1 − 2 sin 2𝑥 = 2𝑠𝑖𝑛2𝑥 − tan 𝑥 Zadanie 6.

Rozwiąż równanie: 1−log1

2𝑥1+log1

2𝑥= log2𝑥 Zadanie 7.

Punkty 𝐴(1, −2) i 𝐵(5,2) są przeciwnymi wierzchołkami rombu. Wyznacz pozostałe wierzchołki wiedząc, że długość jego boku wynosi √10.

Zadanie 8.

Jedna z krawędzi czworościanu ma długość 2, a pozostałe 4. Oblicz jego objętość.

Zadanie 9.

Wyznacz zbiór parametrów 𝑝, dla których układ {𝑝𝑥 − 𝑦 = 1 − 𝑝

𝑥 − 𝑦 = 𝑝 spełnia nierówność 𝑦 < |𝑥 − 2|.

Zadanie 10.

Wyznacz zbiór parametrów 𝑚, dla których rozwiązania 𝑥1 i 𝑥2 równania (𝑚 − 1)𝑥2+ 𝑚𝑥 + 1 = 0 spełniają warunek |𝑥1− 𝑥2| < 5 .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Atom sodu znajduję się w najniższym stanie wzbudzonym, przebywając w tym stanie przez średnio 1.610 -8 s zanim powróci do stanu podstawowego emitując foton o długości fali

Wyznacz trzy pierwsze wyrazy tego ciągu.. Zapisz ją w postaci kanonicznej oraz sporządź

W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym pole podstawy równa się 12√3, a pole narysowanego przekroju 20√3.. Oblicz sinus kąta nachylenia płaszczyzny tego

Oblicz pole przekroju sześcianu o

Ponadto wyznacz objętość tego ostrosłupa, jeżeli pole boczne jest

Wyznacz długość boku AC trójkąta prostokątnego ABC, jeżeli przeciwprostokątna AB tego trójkąta ma długość 12 cm, a sinus kąta CBA jest

Oblicz pole trójkąta równobocznego, jeżeli jego wysokość ma długość 10... Na podstawie tego przykładu proszę o zrobienie poniższego zadania

Oblicz obwód czworokąta ABCD, wykorzystując dane na rysunku poniżej:3. Oblicz obwód trójkąta ABC z dokładnością do