1. Uzupełnij tabelę rzeczownikami. łóżko, sarna, liść, dom, rzeka, słońce, miasto, znak, dziecko, chustka, obrus, droga kózka

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1. Uzupełnij tabelę rzeczownikami.

łóżko, sarna, liść, dom, rzeka, słońce, miasto, znak, dziecko, chustka, obrus, droga kózka

Rodzaj męski ten

Rodzaj żeński ta

Rodzaj nijaki to

2. Jarzębina, brzoza, wierzba to drzewa. W lasach rosną

przebiśniegi i krokusy. Zwierzęta przygotowują się do powitania wiosny.

- podkreśl rzeczowniki z „rz” i przepisz je

………

………

3. Uporządkuj przepisane rzeczowniki w kolejności alfabetycznej.

………...

………...

Figure

Updating...

References

Related subjects :