Kryzys i upadek komunizmu w Europie

Download (0)

Full text

(1)

Rozdział VII Karta pracy

Kryzys i upadek

komunizmu w Europie

1. Podkreśl imiona i nazwiska osób, których dotyczą podane informacje.

A. Sekretarz generalny KPZR, twórca pierestrojki i głasnosti.

Leonid Breżniew / Ronald Reagan / MichaiłGorbaczow

B. Przywódca Karty 77, objął urząd prezydenta podczas aksamitnej rewolucji.

Vaclav Havel / Edward Gierek / NicolaeCeauşescu

C. Kanclerz uczestniczący w podpisaniu traktatu o zjednoczeniu Niemiec.

Erich Honecker / Helmut Kohl / AleksanderDubczek

2. Uzupełnij tabelę.

Wydarzenie Data i miejsce skutki

początek procesu rozpadu ZSRR

20 sierpnia 1991 r.

Moskwa podpisanie w Moskwie

traktatuw sprawie Niemiec

8 grudnia 1991 r.

Puszcza Białowieska

rozwiązanie ZSRR

3. Zapoznaj się z treścią tekstu źródłowego (podręcznik s. 330), następnie wykonaj polecenia.

A. Wstaw znak „x” obok nazw państw, które zdecydowały o zjednoczeniu RFN z NRD.

Szwajcaria Włochy USA

Francja ZSRR RFN

Wielka Brytania Jugosławia NRD

B. Wymień zasady polityki zagranicznej, którymi miały kierować się zjednoczone Niemcy.

. . . . . . . . . . . . C. Zaznacz, który artykuł traktatu zabezpieczał nienaruszalność granic państwa polskiego.

(2)

artykuł 1 (1) artykuł 1 (3) artykuł 2 artykuł 3 (1)

Figure

Updating...

References

Related subjects :