• Nie Znaleziono Wyników

Zad. Dana jest funkcja:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share " Zad. Dana jest funkcja: "

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Marzena Mrzygłód Przedmiot: matematyka Klasa: 1 TAp

Temat lekcji: Opisywanie własności funkcji z wykresu c.d.

Data lekcji: 04.05.2020 Wprowadzenie do tematu:

Na zajęciach dowiemy się jak odczytać z wykresu dziedzinę funkcji, zbiór wartości, monotoniczność, wartości dodatnie, ujemne, wartość największą i najmniejszą, miejsca zerowe.

Instrukcje do pracy własnej:

Zad.1. Dana jest funkcja:

Podaj:

a) dziedzinę;

b) zbiór wartości;

c) miejsca zerowe;

d) podaj wartość funkcji dla argumentu (−1

2);

e) dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość (112);

f) podaj przedziały monotoniczności;

g) dla jakich argumentów wartości

funkcji są dodatnie, a dla jakich ujemne;

h) wartość największa funkcji i argument dla którego jest przyjmowana;

i) wartość najmniejszą funkcji i argument

dla którego jest przyjmowana.

Odp.:

a) 𝐷 = ⟨−3 ; 2) ; b) 𝑍𝑊 = 〈−3; 3〉;

c) 𝑥 = 2;

d) 𝑑𝑙𝑎 𝑥 = −0,5; 𝑓(𝑥) = −2;

e) 𝑓(𝑥) = 1,5 𝑑𝑙𝑎 𝑥 = −2,5;

f) f 𝑑𝑙𝑎 𝑥 ∈ 〈−1; 0〉;

f 𝑑𝑙𝑎 𝑥 ∈ 〈−3; −1〉;

f jest stała dla 𝑋 ∈ ⟨0 ; 2) g) 𝑓(𝑥) > 0 𝑑𝑙𝑎 𝑥 ∈ ⟨−3 ; −2);

𝑓(𝑥) < 0 𝑑𝑙𝑎 𝑥 ∈ (−2; 2);

h) wartość największa 3 dla 𝑥 = −3;

i) wartość najmniejsza -3 dla x=-1.

(2)

Praca własna:

Zad. Dana jest funkcja:

Podaj:

a) dziedzinę;

b) zbiór wartości;

c) miejsca zerowe;

d) podaj wartość funkcji dla argumentu 1;

e) dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość 2;

f) podaj przedziały

monotoniczności;

g) dla jakich argumentów wartości funkcji są dodatnie, a dla jakich ujemne;

h) wartość największą funkcji ; i) wartość najmniejszą funkcji.

Informacja zwrotna:

Spotkanie online z uczniami na platforma Discord - 04.05.2020 godz. 10.00 – 10.45

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania.

Rozwiązane zadania, wszelkie pytania i wątpliwości do zadań, tematu proszę przesyłać na adres:

matmaxmm121@gmail.com do dnia 6.05.2020 r.

Opracowała: Marzena Mrzygłód

Cytaty

Powiązane dokumenty

 określić na podstawie wykresu funkcji: dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, wartość największą i najmniejszą funkcji, maksymalne przedziały, w których

Grupa I: z wykresu funkcji f(x) = sinx odczytaj dziedzinę, zbiór wartości funkcji, miejsca zerowe, przedziały monotoniczności, okres, argumenty, dla których funkcja przyjmuje

Jeżeli na osi liczbowej zaznaczono wszystkie liczby całko- wite większe od −9 i mniejsze od 2, to wśród nich są dwie pary liczb przeciwnych..

 określić na podstawie wykresu funkcji: dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, wartość największą i najmniejszą funkcji, maksymalne przedziały, w których

Jeżeli na osi liczbowej zaznaczono wszystkie liczby całko- wite większe od −9 i mniejsze od 2, to wśród nich są dwie pary liczb przeciwnych.

Prawidłowa

Funkcję, która w całej swojej dziedzinie jest rosnąca, malejąca, stała, nierosnąca albo niemalejąca nazywamy monotoniczną. Nie o każdej funkcji da się powiedzieć, że

Na zajęciach zajmiemy się rysowaniem wykresów i odczytywaniem z nich własności funkcji: dziedziny funkcji, zbioru wartości, monotoniczności, wartości dodatnich,