I WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

Pełen tekst

(1)

I Wojewódzki Konkurs z Języka Francuskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap II – Rejonowy. Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 1 z 4

I WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

ETAP II−REJONOWY 17 stycznia 2020 r., godz. 10.00

Liczba punktów możliwych do uzyskania:90 Zasady ogólne

1. Test składa się z 9 zadań.

2. Wszystkie zadania są zadaniami zamkniętymi. Za każda poprawna odpowiedź przyznajemy jeden punkt.

3. Jeżeli uczeń w zadaniach zamkniętych, zaznaczył zarówno poprawą jak i błędną odpowiedź (lub błędne odpowiedzi), nie przyznajemy punktu.

4. Punkty przyznajemy zgodnie z kryteriami punktowania, nie wolno dzielić punktów.

5. Brudnopisy zamieszczone pod zadaniami 1−9 oraz na końcu pracy nie podlegają sprawdzeniu.

(2)

I Wojewódzki Konkurs z Języka Francuskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap II – Rejonowy. Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 2 z 4

Numer zadania Prawidłowa odpowiedź Liczba punktów

1.

(1 punkt za poprawną odpowiedź)

(0-23)

1. c 2. d 3. b 4. c 5. b 6. d 7. a 8. d 9. b 10. a 11. c 12. b 13. d 14. c 15. c 16. c 17. d 18. d 19. c 20. b 21. d 22. a 23. a 2.

(1 punkt za poprawną odpowiedź)

(0-10)

1. b 2. c 3. b 4. a 5. c 6. a 7. a

(3)

I Wojewódzki Konkurs z Języka Francuskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap II – Rejonowy. Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 3 z 4

8. b 9. b 10. b 3.

(1 punkt za poprawną odpowiedź)

(0-6)

1. écologique 2. collecte 3. recycle 4. festivals

5. stations de collecte 6. bénévoles

4.

(1 punkt za poprawną odpowiedź)

(0-10)

CZEŚĆ PIERWSZA 1. c

2. b 3. a 4. d

CZĘŚĆ DRUGA 1. VRAI

2. VRAI 3. FAUX 4. FAUX 5. FAUX 6. VRAI 5.

(1 punkt za poprawną odpowiedź)

(0-8)

1. sont 2. fait 3. sont/vont 4. ont 5. a 6. est/va 7. est 8. font 6.

(1 punkt za poprawną odpowiedź) (0-12)

1. en 2. y 3. qui

(4)

I Wojewódzki Konkurs z Języka Francuskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap II – Rejonowy. Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 4 z 4

4. le 5. dont 6. les 7. la 8. que 9. lui 10. où 11. leur 12. l’

7.

(1 punkt za poprawną odpowiedź)

(0-10)

1. a été 2. en 3. était 4. souhaitent 5. a été 6. doivent 7. répond 8. précis 9. font 10. ont réussi 8.

(1 punkt za poprawną odpowiedź)

(0-6)

1. F - pharmacie 2. E - infimerie 3. C - dispensaires 4. D - hôpital

5. A - cabinet médical 6. B - clinique

9.

(1 punkt za poprawną odpowiedź)

(0-5)

1. a 2. a 3. b 4. a 5. a

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :