I WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

Pełen tekst

(1)

I Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap II− Rejonowy − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 1 z 3

I WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

ETAP II − REJONOWY 21 stycznia 2020 r., godz. 10.00 Liczba punktów możliwych do uzyskania: 58

Zasady ogólne

1. Jeżeli uczeń w zadaniach zamkniętych, zaznaczył zarówno poprawą jak i błędną odpowiedź (lub błędne odpowiedzi), nie przyznajemy punktu.

2. Przyznajemy pełne punkty zgodnie z kryteriami punktowania (nie będzie uznawana punktacja ułamkowa).

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Numer zadania Prawidłowa odpowiedź Liczba punktów

1.1. B 1

1.2. B 1

1.3. C 1

1.4. A 1

2.1. B 1

2.2. C 1

2.3. A 1

2.4. C 1

2.5. C 1

2.6. B 1

3.1. A 1

3.2. A 1

3.3. A 1

3.4. A 1

(2)

I Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap II− Rejonowy − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 2 z 3

3.5. A 1

4.1. A 1

4.2. A 1

4.3. A 1

4.4. A 1

4.5. B 1

4.6. C 1

4.7. C 1

5.1. B 1

5.2. A 1

5.3. C 1

5.4. B 1

5.5. C 1

5.6. B 1

5.7. B 1

5.8. A 1

5.9. B 1

6.1. B 1

6.2. A 1

6.3. B 1

6.4. A 1

6.5. A 1

6.6. B 1

6.7. A 1

6.8. B 1

6.9. A 1

6.10. B 1

7.1. C 1

7.2. A 1

7.3. B 1

7.4. A 1

7.5. B 1

7.6. B 1

7.7. C 1

(3)

I Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap II− Rejonowy − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 3 z 3

7.8. B 1

7.9. C 1

7.10. A 1

8.1. C 1

8.2. A 1

8.3. A 1

8.4. A 1

8.5. C 1

8.6. B 1

8.7. C 1

Zasady oceniania

1 punkt – za każdą poprawną odpowiedź

0 punktów – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :