• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

KONKURS MATEMATYCZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

II ETAP REJONOWY 4 stycznia 2017 r.

Uczennico/Uczniu:

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut.

2. Pisz długopisem/piórem - dozwolony czarny lub niebieski kolor tuszu.

3. Nie używaj korektora a ołówka wyłącznie do rysunków. Jeżeli się pomylisz, przekreśl błąd i zaznacz/napisz inną odpowiedź.

4. Pisz czytelnie i zamieszczaj odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym.

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.

Życzymy powodzenia!

Maksymalna liczba punktów 20 100%

Uzyskana liczba punktów %

Podpis Przewodniczącej/-ego

(2)

Król Robert i jego siedemnastu rycerzy usiedli przy okrągłym stole na ponumerowanych krzesłach, w równych od siebie odległościach. Król Robert usiadł na krześle oznaczonym numerem 1. Na krześle oznaczonym numerem 6 usiadł Śpiący Rycerz, a naprzeciw niego usiadł Czarny Rycerz. Numer krzesła, na którym siedzi Czarny Rycerz to:

A. 13 B. 14 C. 15 D. 16

Zadanie 2 (1 pkt.)

Wynikiem działania 1

1 2

1 3

1 1 1

 

jest

A. liczba całkowita dodatnia B. liczba całkowita ujemna C. ułamek niewłaściwy dodatni D. ułamek niewłaściwy ujemny

Zadanie 3 (1 pkt.)

Prostokąt EWKA ma boki długości 5 cm i 12 cm. Przekątna prostokąta ma długość 13 cm.

Punkt P jest środkiem boku EW (patrz rysunek).

Obwód trójkąta EPK jest:

A. mniejszy od obwodu trójkąta PWK o 1 cm B. mniejszy od obwodu trójkąta PWK o 2 cm C. większy od obwodu trójkąta PWK o 2 cm D. większy od obwodu trójkąta PWK o 8 cm

(3)

Zadanie 4 (1 pkt.)

Na osi liczbowej zaznaczona jest liczba m 3. Zaznaczone są też różne liczby p i q, leżące na osi liczbowej w odległości 4 od liczby m . Zatem:

A. pq  p q B. pq  p q C. p q pq D. p  q p q

Zadanie 5 (1 pkt.)

W czarnym kapeluszu znajduje się 100 karteczek. Na każdej z nich zapisana jest jedna z liczb: –2, –3 lub –7 . W zielonym kapeluszu też jest 100 karteczek, na których zapisana jest jedna z liczb: 3, 4 lub 5. Jacek wyciąga z czarnego kapelusza jedną karteczkę, a z zielonego trzy karteczki i podaje iloczyn wylosowanych liczb. Liczba, którą mógł podać, to:

A. –252 B. –210 C. 45 D. –975

(4)

Znajdź liczbę, która jest o tyle samo mniejsza od 22

5 co większa od 2 5.

(5)

Zadanie 7 (3 pkt.)

Patryk zapisał na tablicy odejmowanie liczb w systemie rzymskim. Odbicie lustrzane tego działania wygląda tak, jak poniżej:

Znajdź wynik tego działania i zapisz go w systemie rzymskim.

(6)

Tarcza i miecz kosztują łącznie 140 talarów. Cena miecza stanowi 0,75 ceny tarczy.

Oblicz, o ile talarów tarcza jest droższa od miecza.

(7)

Zadanie 9 (3 pkt.)

Kolejne figury tworzone są według pewnej reguły, tak jak na rysunku:

Obwód Figury 1 jest równy 10, obwód Figury 2 jest równy 14, obwód Figury 3 jest równy 18. Znajdź obwód Figury 10.

(8)

Przekątna trapezu równoramiennego tworzy z dłuższą podstawą kąt 45º. Wysokość trapezu jest równa 4,5 cm. Oblicz pole trapezu.

(9)

BRUDNOPIS

(10)
(11)
(12)

(wypełniają członkowie Rejonowej Komisji Konkursowej)

Numer zadania

Liczba punktów Podpis członka

komisji Uwagi

maksymalna uzyskana

1. 1

2. 1

3. 1

4. 1

5. 1

6. 2

7. 3

8. 3

9. 3

10. 4

OGÓŁEM 20

Cytaty

Powiązane dokumenty

Tlenek węgla(IV) w temperaturze pokojowej jest bezbarwnym, bezwonnym i niepodtrzymującym palenia gazem, który dobrze rozpuszcza się w wodzie.. Stały

Polietylen (PE) to związek wielkocząsteczkowy wchodzący w skład popularnych tworzyw sztucznych. Cząsteczki PE zbudowane są wyłącznie z atomów węgla i atomów

Iloczyn pewnych dwóch spośród tych trzech liczb równa się 888.. Iloczyn innych dwóch liczb spośród tych trzech równa

II. Wilgotny papierek uniwersalny przy wylocie B zabarwi się na kolor……….... Rozpad ten jest charakterystyczny dla jąder, dla których liczba neutronów jest duża

Uzasadnij, że długość jednej podstawy trapezu jest dwa razy większa od długości drugiej

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym kąt między przekątną graniastosłupa a przekątną jego podstawy, wychodzącymi z jednego wierzchołka, jest równy

i przekraczał międzynarodową linię zmiany daty od strony półkuli wschodniej. w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu Ziemi wokół własnej osi i przekraczał

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych i uzasadnij ją odnosząc się do