............................................................................................ ................................................................................................................................................. ................

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017

1

Matematyka |

Matematyka wokół nas

|

Klasa 7 Szkoła podstawowa

GRAniAStOSłuPy

1.

3 p. Skorzystaj z rysunków i uzupełnij zdania.

a) Odcinki AA1, BB1, CC1, DD1 to

... ...

prostopadłościanu.

b) Kwadraty EFGH i IJKL to

...

sześcianu.

c) Odcinek HK to przekątna

...

sześcianu.

2.

4 p. Na rysunku wymiary są podane w centymetrach.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

To jest siatka graniastosłupa prostego czworokątnego. P F

Ta siatka narysowana w skali 1 : 1 zmieści się na kwadratowej kartce o boku 50 cm. P F Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa zbudowanego z tej siatki wynosi 19,5 dm2. P F Suma długości wszystkich krawędzi tego graniastosłupa jest równa 230 cm. P F

3.

4 p. Oblicz, ile metrów kwadratowych folii potrzeba na wykonanie ścian (bez zadaszenia) ogrodowego namiotu, przedstawionego na rysunku, jeśli wysokość namiotu w najwyższym miejscu ma 2 m, a na ubytki trzeba doli- czyć 14% folii.

...

...

...

Imię i nazwisko Data Klasa

Autor: Anna Drążek

Figure

Updating...

References

Related subjects :