Klasa 5. Ułamki dziesiętne

69  Download (2)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Klasa 5. Ułamki dziesiętne

1. Zapisz w postaci ułamka zwykłego lub liczby mieszanej i skróć, jeśli to możliwe.

a) 0,3 =

. . .

b) 0,125 =

. . .

c) 2,48 =

. . .

d) 5,024 =

. . . .

2. Zapisz podane liczby w postaci ułamka dziesiętnego.

a) jeden i sześć setnych:

. . . .

b) dziewięć dziesiątych:

. . . .

c) jeden i pięć dziesiątych:

. . . .

d) osiemnaście tysięcznych:

. . . .

3. Zamień ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe lub liczby mieszane:

2,9 =

. . .

0,03 =

. . . .

4. Zamień ułamki zwykłe i liczby mieszane na ułamki dziesiętne:

2 5 =

. . .

4 25 7 =

. . . .

5. Poniższe ułamki zapisz w postaci ułamków dziesiętnych.

a) 1 8 =

. . .

b) 25 2 =

. . .

c) 2 11 50 =

. . .

d) 1 20 3 =

. . . .

6. Zapisz podane liczby, pomijając niepotrzebne zera.

a) 1,50 =

. . . .

b) 9,00 =

. . . .

c) 0,040 =

. . . .

d) 70,20 =

. . . .

e) 3,08200 =

. . . .

f) 2,7050 =

. . . .

Wybór zadań: Marta Jędrzejczyk 1058793 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :