• Nie Znaleziono Wyników

Spis treści Contents S P O Ł E C Z N E P R O B L E M Y R O Z W O J U T U R Y S T Y K I Z A G A D N I E N I A T E O R E T Y C Z N E

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Spis treści Contents S P O Ł E C Z N E P R O B L E M Y R O Z W O J U T U R Y S T Y K I Z A G A D N I E N I A T E O R E T Y C Z N E"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Spis treści Contents

S P O Ł E C Z N E P R O B L E M Y R O Z W O J U T U R Y S T Y K I Z A G A D N I E N I A T E O R E T Y C Z N E

Bolesław Iwan

Rodzaje i zakres turystyki biznesowej ... 5 Kinds and scopes of business tourism

Adeyinka Bankole

Tourism in Africa. Challenges for the 21st ... 31 Turystyka w Afryce. Wyzwania XXI wieku

Wiesław Szczęsny

Terroryzm jako zagrożenie rozwoju współczesnej turystyki międzynarodowej ... 49 Terrorism as a threat for the development of international tourism today

U S Ł U G I T U R Y S T Y C Z N O - H O T E L A R S K I E Marzena Kacprzak, Agnieszka Kołodziejczyk

Ocena jakości usług hotelarskich hotelu Rialto ... 61 Quality assessment of hotel services at the Rialto Hotel

Magdalena Kozikowska

Rozwój bazy agroturystycznej w Polsce ... 81 Agro-tourism development in Poland

Grzegorz Bieńczyk

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

jako animator turystyki kulturowej w Polsce ... 97 Polish Tourism Association as animator

of cultural tourism in Poland

T U R Y S T Y K A P R O Z D R O W O T N A

Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Grzegorz Podołowski

Winoterapia jako część enoturystyki i jej wpływ na organizm człowieka ... 115 Wine therapy as a part of enotourism and its effects on human body

(2)

Paweł F. Nowak

Zawody nordic walking a prozdrowotny aspekt masowej rekreacji ... 129 Nordic walking competitions and pro-health aspect of mass recreation

V A R I A

Michał Treszczyński

W podzięce za lata owocnej współpracy ... 145 Thanking for years of fruitful cooperation

Henryk Legienis

Koła naukowe jako istotny element w działalności wyższych uczelni ... 151 Special Interest Clubs as a key factor in tertiary education activity

Halina Makała

Rola religii judaistycznej w kształtowaniu tradycji i zwyczajów żywieniowych ... 157 The role of the Judaic religion in the formation of tradition and dietary customs

Prace licencjackie obronione w WSTiJO w Warszawie w latach 2009–2011

pod kierunkiem dr Joanny Wyleżałek (wybór) ... 165 BA papers defended at WSTiJO in Warsaw in 2009–2011

under the tuition of Joanna Wyleżałek PhD (choice)

Cytaty

Powiązane dokumenty

 Walizka transportowa, która przeznaczona jest do ochrony spakowanej komory oraz akceso- riów podczas transportu oraz do ich magazyno- wania, gdy nie są używane, a także jako

Post wigilijny jest zwyczajem dość powszechnie przestrzeganym, mimo że w wielu wyznaniach chrześcijańskich nie jest nakazany.. Biskupi łacińscy zachęcają do zachowania tego

Posiada wbudowany oświetlacz - wizualny wskaźnik aktywności pola magnetycznego oraz wbudowaną poduszkę w miejscu aplikacji zwiększającą komfort pacjenta w trakcie zabiegu

Wielofunkcyjny aparat typu Combo Etius ULM posiada dwa niezależne kanały i umożliwia wykonywanie za- biegów z zakresu elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii

o konstrukcja mechaniczna na kółkach pozwala na szeroki zakres regulacji poprzez ruch ra- mienia i obrót głowicy w dwóch osiach.. Opakowanie zawiera komplet

Terapeuta O-P5 jest to pięcioczęściowy, wąski (59 cm) stół do osteopatii i terapii manualnej z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu..

Konwencja poświęca dużo uwagi kobietom, ponieważ obejmuje formy przemocy, których doświadczają jedynie kobiety!. (przymusowa aborcja, okaleczenie

Aparat do elektroterapii, sonoterapii i terapii skojarzonej Etius U z dwoma niezależnymi kanałami zabiego- wymi, obsługuje głowice jednoczęstotliwościowe 1 MHz.. Umożliwia