• Nie Znaleziono Wyników

Wskaźniki jakości opieki pielęgniarskiej”.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wskaźniki jakości opieki pielęgniarskiej”."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Akredytowane przez ICN Centrum Pielęęęęgniarskiej (ICNP

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58

Okręgowa Izba Polskie Towarzystwo

Katedra i Zakład

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

zapraszają

dotyczące wdrażania międzynarodowych

pt. ,,Wskaźniki

CEL SEMINARIUM:

 wymiana wiedzy o wdrażaniu zdrowotnej, ze szczególnym

 wymiana doświadczeń związanych w pielęgniarstwie i gromadzenia pielęgniarskiej.

PRELEGENCI: liderzy zmian w

lecznicze i organizatorzy ADRESACI/ODBIORCY: pielęgniarki

standardy jakości podmiotami lecznicz PRELEGENCI: przedstawiciele Agencji

Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia

DATA i CZAS SEMINARIUM: 18 MIEJSCE: BYDGOSZCZ, ul. Skłodowskiej

Uniwersyteckiego

Centrum Badania i Rozwoju Mięęęędzynarodowej (ICNP ®®) przy Uniwersytecie Medycznym w®®

58, 90-136 Łódź, Tel. 42 678 87 53, fax. 42 678 03 67 email: dorota.kilanska@umed.lodz.pl

KOMUNIKAT I

Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział PTP w Bydgoszczy

Promocji Zdrowia CM UMK w Toruniu Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie

zapraszają na IV SEMINARIUM

międzynarodowych standardów i dobrych praktyk do

Wskaźniki jakości opieki pielęgniarskiej”.

wdrażaniu międzynarodowych standardów i dobrych szczególnym uwzględnieniem wskaźników jakości opieki

związanych z korzystaniem z systemów gromadzenia danych niezbędnych w ocenie

pielęgniarstwie, praktycy zarządzający/prowadzący organizatorzy informatyzacji ochrony zdrowia w

pielęgniarki i położne, kadra zarządzająca, jakości opieki w pielęgniarstwie, dydaktycy leczniczymi.

Agencji Oceny Technologii Medycznych Monitorowania Jakości (CMJ), Centrum Systemów Zdrowia (CSIOZ), WSS im. F. Ceynowy w Wejherowie

18 luty 2016 roku (czwartek) w godzinach Skłodowskiej-Curie 9 , Aula 4 budynek Biblioteki Uniwersyteckiego nr 1., im. dr Antoniego Jurasza).

dzynarodowej Klasyfikacji Praktyki w ŁŁŁŁodzi

dorota.kilanska@umed.lodz.pl

Bydgoszczy Bydgoszczy Toruniu oraz

Pielęgniarstwie UM w Łodzi

do opieki zdrowotnej

pielęgniarskiej”.

dobrych praktyk do opieki opieki pielęgniarskiej,

systemów informatycznych ocenie jakości opieki

zarządzający/prowadzący podmioty w Polsce.

praktycy wdrażający dydaktycy i zarządzający

i Taryfikacji (AOTM), Systemów Informacyjncyh Wejherowie

godzinach 9.00- 17.00.

Biblioteki CM (teren Szpitala

(2)

IV Seminarium dotyczące wdrażania międzynarodowego standardu ICNP® do praktyki,

Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP ® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58; 90-136 Łódź, Tel. 42 678 87 53, fax. 42 678 03 67 email: dorota.kilanska@umed.lodz.pl str. 2

DOJAZD: Bezpośredni dojazd na przystanek:

• przy ul. M. Skłodowskiej-Curie/Jurasza: linie autobusowe: 59,( z Dworca PKP: 67), 64

• przy ul. Powstańców Wlkp./Lelewela: linie autobusowe: 55, 65, 68, 71, ( z Dworca PKS: 84)

REJESTRACJA: na stronie internetowej www. oipip.bydgoszcz.pl zgłoszenia TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

NOCLEG: Zainteresowani noclegiem mogą skorzystać z rezerwacji www.booking.com (uwaga:

w pobliżu miejsca obrad znajduje się Hotel CAMPANILLE ul. Jagiellońska 59).

UCZESTNICY:

• Zapoznają się z doświadczeniami liderów wdrażania standardów i dobrych praktyk w opiece zdrowotnej i w opiece pielęgniarskiej;

• Wezmą udział w dyskusji dotyczącej strategii wdrażania i wykorzystania wskaźników jakości do opieki pielęgniarskiej w Polsce;

• Skorzystają z przerw kawowych, posiłku w przerwie na lunch;

• Skorzystają z materiałów przygotowanych na potrzeby IV Seminarium.

OPŁATY: Koszt uczestnictwa– 80 PLN; nr konta 02 2030 0045 1110 0000 0397 2510 z dopiskiem ICNP® nr3/2016

Rejestrację i wpłaty prowadzi OIPiP w Bydgoszczy http://www.oipip.bydgoszcz.pl/kontakt Dodatkowych informacji udziela: Anna Andruszkiewicz , tel. 602440690 lub Alicja Marzec 696550525

Rachunki za uczestnictwo osoby zainteresowane będą mogły odebrać na miejscu w Recepcji.

Nie przewiduje się zwrotu kosztów uczestnictwa.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc uczestnictwo w seminarium decyduje dokonanie wpłaty i kolejność zgłoszenia.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Grupa opieki: Każdy chory nieprzytomny w oddziale intensywnej opieki Oświadczenie standardowe: Intensywny nadzór umożliwia szybkie rozpo ­ znanie u chorego zagrożenia

Ze względu na zwiększenie się populacji pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (NChZJ) zarówno w Polsce, jak i na świecie, coraz ważniejszą kwestią

Do badań zastosowano polską wersję Skali klinicznych Wskaźników Jakości postępowania z bólem po- operacyjnym oraz kwestionariusz zadowolenia pacjenta z Jakości

Zakład Promocji Zdrowia CM UMK w Toruniu oraz Społecznego i Zarządzania w

Akredytowane przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ®) przy Uniwersytecie Medycznym w

bezpieczeństwa opieki, organizacji i wdrożenia systemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych.. Monitorowanie postępów wdrożenia systemu zgłaszania i analizowania

The study presented an energy analysis as a function of substrates available on the urban areas, their potential, their yearly mass flow rate and the associated power plant size..

towaniu się, że jest to organ partii socjalistycznej” 3. „Nowiny” otwarte były na wszelkie dziedziny artystyczne: malarstwo, muzykę, 1 Usunięty przez cenzurę fragment z