Wskaźniki jakości opieki pielęgniarskiej”.

Download (0)

Full text

(1)

Akredytowane przez ICN Centrum Pielęęęęgniarskiej (ICNP

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58

Okręgowa Izba Polskie Towarzystwo

Katedra i Zakład

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

zapraszają

dotyczące wdrażania międzynarodowych

pt. ,,Wskaźniki

CEL SEMINARIUM:

 wymiana wiedzy o wdrażaniu zdrowotnej, ze szczególnym

 wymiana doświadczeń związanych w pielęgniarstwie i gromadzenia pielęgniarskiej.

PRELEGENCI: liderzy zmian w

lecznicze i organizatorzy ADRESACI/ODBIORCY: pielęgniarki

standardy jakości podmiotami lecznicz PRELEGENCI: przedstawiciele Agencji

Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia

DATA i CZAS SEMINARIUM: 18 MIEJSCE: BYDGOSZCZ, ul. Skłodowskiej

Uniwersyteckiego

Centrum Badania i Rozwoju Mięęęędzynarodowej (ICNP ®®) przy Uniwersytecie Medycznym w®®

58, 90-136 Łódź, Tel. 42 678 87 53, fax. 42 678 03 67 email: dorota.kilanska@umed.lodz.pl

KOMUNIKAT I

Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział PTP w Bydgoszczy

Promocji Zdrowia CM UMK w Toruniu Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie

zapraszają na IV SEMINARIUM

międzynarodowych standardów i dobrych praktyk do

Wskaźniki jakości opieki pielęgniarskiej”.

wdrażaniu międzynarodowych standardów i dobrych szczególnym uwzględnieniem wskaźników jakości opieki

związanych z korzystaniem z systemów gromadzenia danych niezbędnych w ocenie

pielęgniarstwie, praktycy zarządzający/prowadzący organizatorzy informatyzacji ochrony zdrowia w

pielęgniarki i położne, kadra zarządzająca, jakości opieki w pielęgniarstwie, dydaktycy leczniczymi.

Agencji Oceny Technologii Medycznych Monitorowania Jakości (CMJ), Centrum Systemów Zdrowia (CSIOZ), WSS im. F. Ceynowy w Wejherowie

18 luty 2016 roku (czwartek) w godzinach Skłodowskiej-Curie 9 , Aula 4 budynek Biblioteki Uniwersyteckiego nr 1., im. dr Antoniego Jurasza).

dzynarodowej Klasyfikacji Praktyki w ŁŁŁŁodzi

dorota.kilanska@umed.lodz.pl

Bydgoszczy Bydgoszczy Toruniu oraz

Pielęgniarstwie UM w Łodzi

do opieki zdrowotnej

pielęgniarskiej”.

dobrych praktyk do opieki opieki pielęgniarskiej,

systemów informatycznych ocenie jakości opieki

zarządzający/prowadzący podmioty w Polsce.

praktycy wdrażający dydaktycy i zarządzający

i Taryfikacji (AOTM), Systemów Informacyjncyh Wejherowie

godzinach 9.00- 17.00.

Biblioteki CM (teren Szpitala

(2)

IV Seminarium dotyczące wdrażania międzynarodowego standardu ICNP® do praktyki,

Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP ® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58; 90-136 Łódź, Tel. 42 678 87 53, fax. 42 678 03 67 email: dorota.kilanska@umed.lodz.pl str. 2

DOJAZD: Bezpośredni dojazd na przystanek:

• przy ul. M. Skłodowskiej-Curie/Jurasza: linie autobusowe: 59,( z Dworca PKP: 67), 64

• przy ul. Powstańców Wlkp./Lelewela: linie autobusowe: 55, 65, 68, 71, ( z Dworca PKS: 84)

REJESTRACJA: na stronie internetowej www. oipip.bydgoszcz.pl zgłoszenia TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

NOCLEG: Zainteresowani noclegiem mogą skorzystać z rezerwacji www.booking.com (uwaga:

w pobliżu miejsca obrad znajduje się Hotel CAMPANILLE ul. Jagiellońska 59).

UCZESTNICY:

• Zapoznają się z doświadczeniami liderów wdrażania standardów i dobrych praktyk w opiece zdrowotnej i w opiece pielęgniarskiej;

• Wezmą udział w dyskusji dotyczącej strategii wdrażania i wykorzystania wskaźników jakości do opieki pielęgniarskiej w Polsce;

• Skorzystają z przerw kawowych, posiłku w przerwie na lunch;

• Skorzystają z materiałów przygotowanych na potrzeby IV Seminarium.

OPŁATY: Koszt uczestnictwa– 80 PLN; nr konta 02 2030 0045 1110 0000 0397 2510 z dopiskiem ICNP® nr3/2016

Rejestrację i wpłaty prowadzi OIPiP w Bydgoszczy http://www.oipip.bydgoszcz.pl/kontakt Dodatkowych informacji udziela: Anna Andruszkiewicz , tel. 602440690 lub Alicja Marzec 696550525

Rachunki za uczestnictwo osoby zainteresowane będą mogły odebrać na miejscu w Recepcji.

Nie przewiduje się zwrotu kosztów uczestnictwa.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc uczestnictwo w seminarium decyduje dokonanie wpłaty i kolejność zgłoszenia.

Figure

Updating...

References

Related subjects :