• Nie Znaleziono Wyników

KARTKÓWKA nr 12

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KARTKÓWKA nr 12"

Copied!
3
1k
36
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja A

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

1

KARTKÓWKA nr 12

TEMAT: DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH I DZIESIĘTNYCH

Uczniowie klasy 6a otrzymali pozwolenie na wykonanie kolorowego graffiti na betonowym murze.

Postanowili używać tylko barw o ciepłych kolorach (żółty, czerwony, pomarańczowy, beżowy i różo- wy). Główny wzór malowali farbą pomarańczową i zużyli 80 pojemników tej farby. Pojemniki z farbą żółtą stanowiły 0,25, a z czerwoną 0,2 liczby pojemników z farbą pomarańczową. Pojemniki z farbą beżową stanowiły 43 pojemników z farbą czerwoną. Jeden pojemnik z farbą kosztował 8,65 zł.

Skorzystaj z tych informacji i rozwiąż zadania 1–2.

1.

4 p. Oblicz, ile pojemników z poszczególnymi kolorami farb zużyli uczniowie do wykonania graffiti. Uzupełnij tabelkę.

Kolor farby żółty czerwony pomarańczowy beżowy różowy Razem

Liczba

pojemników 152

2.

1 p. Farba kupiona w celu wykonania graffiti kosztowała:

A. 1107,20 zł B. 1224,50 zł C. 1300 zł D. 1314,80 zł

3.

4 p. Julka wydała 120 zł swoich oszczędności w następujący sposób: 52 przeznaczyła na klaso- wą wycieczkę, 0,1 na bilet do kina, a 0,3 na grę komputerową.

Oceń prawdziwość zdań. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, zaznacz P, jeżeli fałszywe – F.

a) Julka na wycieczkę przeznaczyła 48 zł. P / F

b) Bilet do kina kosztował 12 zł. P / F

c) Gra komputerowa kosztowała 36 zł. P / F

d) Julce po wszystkich wydatkach zostało 28 zł. P / F

4.

3 p. Wędkarz złowił 15 karasi i było to 43 wszystkich złowionych przez niego ryb. Ile ryb złowił wędkarz? Wykonaj rysunek pomocniczy.

(2)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja B

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

2

KARTKÓWKA nr 12

TEMAT: DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH I DZIESIĘTNYCH

Uczniowie klasy 6b otrzymali pozwolenie na wykonanie kolorowego graffiti na betonowym murze. Postanowili używać tylko barw o  zimnych kolorach (niebieski, zielony, fioletowy, szary, granatowy). Główny wzór malowali farbą zieloną i zużyli 72 pojemniki tej farby. Pojemniki z farbą niebieską stanowiły 31 , a z szarą 0,75 liczby pojemników z farbą zieloną. Pojemniki z farbą fioletową stanowiły 0,5 pojemników z farbą szarą. Jeden pojemnik z farbą kosztował 8,65 zł.

Skorzystaj z tych informacji i rozwiąż zadania 1–2.

1.

4 p. Oblicz, ile pojemników z poszczególnymi kolorami farb zużyli uczniowie do wykonania graffiti. Uzupełnij tabelkę.

Kolor farby niebieski zielony fioletowy szary granatowy Razem

Liczba

pojemników 194

2.

1 p. Farba kupiona w celu wykonania graffiti kosztowała:

A. 1531,05 zł B. 1678,20 zł C. 1678,10 zł D. 1578,10 zł

3.

4 p. Bartek wydał 150 zł swoich oszczędności w następujący sposób: 0,3 przeznaczył na zakup pendrive’a, 31 na szkolną wycieczkę, a 0,2 na prezent dla kolegi.

Oceń prawdziwość zdań. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, zaznacz P, jeżeli fałszywe – F.

a) Bartek za pendrive’a zapłacił 45 zł. P / F

b) Szkolna wycieczka kosztowała 60 zł. P / F

c) Na prezent dla kolegi Bartek przeznaczył 30 zł. P / F

d) Bartkowi po wszystkich wydatkach zostało 35 zł. P / F

4.

3 p. Wędkarz złowił 2 karpie i było to 51 wszystkich złowionych przez niego ryb. Ile ryb złowił wędkarz? Wykonaj rysunek pomocniczy.

(3)

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

3

ODPOWIEDZI

WERSJA A

1 kolejno od lewej: 20, 16, 80, 12, 24 2 D

3 a) P b) P c) P d) F

4 43 15?

, 20

WERSJA B

1 kolejno od lewej: 24, 72, 27, 54, 17 2 C

3 a) P b) F c) P d) F

4 51

2 ?

, 10

Cytaty

Powiązane dokumenty

In the Polish Champion- ships in road cycling, which took place in Łask, in the team race competitors of the Rural Sports Club (RSC) “Ziemia Opolska” won the bronze medal (the team

pomarańczowy, turkusowy, zielony, żółty, czerwony, niebieski, granatowy... Ignuta 30

biały czarny czerwony żółty zielony niebieski szary brązowy pomarańczowy fioletowy różowy biały czarny czerwony żółty zielony niebieski szary brązowy

W których warzywach znajdują się silne olejki eteryczne i w jaki sposób można złagodzić intensywność potrawy. Suche nasiona roślin strączkowych należą do warzyw

Ana- lizie poddano częstość pojawiania się oraz długość ciągów tego rodzaju nocy, a także określono warunki cyrkulacyjne, które sprzyjały lub ograniczały występo- wanie

Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy (i podwykonawców) w dniu zakończenia przez

- nie mniej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji dostawy dla punktów poboru wyszczególnionego w poz.1 - 50 zał. Zamawiający informuje, że dla punktów

Ile ważyły po- marańcze ze wszystkich

Ile czasu (w godzinach) potrzeba na pokonanie samochodem trasy długości 115 km, jeśli prędkość średnia samochodu jest równa 46 km h ??. A. W piekarni upieczono chleby

Wybierz wszystkie fałszywe równości spośród podanych... Wybierz wszystkie fałszywe równości

Jakie miary mają kąty wewnętrzne tego trójkąta2. Poprowadź

Ułóż odpowiednie równanie i je rozwiąż.... Oceń

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.. W promocji chipsy kosztują

O ile procent więcej soku jabłkowego niż soku buraczanego jest w jednej butelce.. Odpowiedź:

s Analiza propozycji programowych, które zaistniały na rynku edukacyjnym w roku 1999 utwierdza w przekonaniu, że nowe konteksty edukacji filmowej i zmiany

Serwis (naprawa) winien być świadczony na miejscu użytkowania przedmiotu umowy (urządzenia) w okresie gwarancji u Zamawiającego, z gwarantowanym czasem naprawy lub

Biały Bordowy Brązowy Burgundowy Beżowy Beżowy Ciemny Czerwony Czarny Fioletowy Granatowy Khaki Kwiaty Oliwkowy Panterka Pomarańczowy Różowy Szary Szary Ciemny Zielony

zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek za opóźnienie liczonych od dnia upływu terminu określonego w pkt. Cesja wierzytelności pieniężnej należnej od

Natomiast wcale przydatne są notatki »0 domorosłych poetach« (s. Wilhelmie Raschkem, autorze satyry politycznej z połowy wieku XIX. W ie także, jak należy

- Winda, która bêdzie umo¿liwia³a dostêp osób z poziomu chodnika na parter, na poziomie któ- rym znajduje siê Oœrodek Zdrowia, a z drugiej strony Urz¹d Gminy, jak i pierw-

Biały Bordowy Brązowy Burgundowy Beżowy Beżowy Ciemny Czerwony Czarny Fioletowy Granatowy Khaki Kwiaty Oliwkowy Panterka Pomarańczowy Różowy Szary Szary Ciemny Zielony

Po ich rozwiązaniu przez dzieci N wyjmuje siedem worków w następujących kolorach: niebieski, czerwony, żółty, zielony, różowy, brązowy, pomarańczowy..

10) udzielać Centrum oraz upoważnionym przez Centrum podmiotom informacji dotyczących stanu realizacji Projektu i wydatkowania przyznanych środków finansowych, a także