KARTKÓWKA nr 12

654  Download (11)

Pełen tekst

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja A

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

1

KARTKÓWKA nr 12

TEMAT: DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH I DZIESIĘTNYCH

Uczniowie klasy 6a otrzymali pozwolenie na wykonanie kolorowego graffiti na betonowym murze.

Postanowili używać tylko barw o ciepłych kolorach (żółty, czerwony, pomarańczowy, beżowy i różo- wy). Główny wzór malowali farbą pomarańczową i zużyli 80 pojemników tej farby. Pojemniki z farbą żółtą stanowiły 0,25, a z czerwoną 0,2 liczby pojemników z farbą pomarańczową. Pojemniki z farbą beżową stanowiły 43 pojemników z farbą czerwoną. Jeden pojemnik z farbą kosztował 8,65 zł.

Skorzystaj z tych informacji i rozwiąż zadania 1–2.

1.

4 p. Oblicz, ile pojemników z poszczególnymi kolorami farb zużyli uczniowie do wykonania graffiti. Uzupełnij tabelkę.

Kolor farby żółty czerwony pomarańczowy beżowy różowy Razem

Liczba

pojemników 152

2.

1 p. Farba kupiona w celu wykonania graffiti kosztowała:

A. 1107,20 zł B. 1224,50 zł C. 1300 zł D. 1314,80 zł

3.

4 p. Julka wydała 120 zł swoich oszczędności w następujący sposób: 52 przeznaczyła na klaso- wą wycieczkę, 0,1 na bilet do kina, a 0,3 na grę komputerową.

Oceń prawdziwość zdań. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, zaznacz P, jeżeli fałszywe – F.

a) Julka na wycieczkę przeznaczyła 48 zł. P / F

b) Bilet do kina kosztował 12 zł. P / F

c) Gra komputerowa kosztowała 36 zł. P / F

d) Julce po wszystkich wydatkach zostało 28 zł. P / F

4.

3 p. Wędkarz złowił 15 karasi i było to 43 wszystkich złowionych przez niego ryb. Ile ryb złowił wędkarz? Wykonaj rysunek pomocniczy.

(2)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja B

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

2

KARTKÓWKA nr 12

TEMAT: DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH I DZIESIĘTNYCH

Uczniowie klasy 6b otrzymali pozwolenie na wykonanie kolorowego graffiti na betonowym murze. Postanowili używać tylko barw o  zimnych kolorach (niebieski, zielony, fioletowy, szary, granatowy). Główny wzór malowali farbą zieloną i zużyli 72 pojemniki tej farby. Pojemniki z farbą niebieską stanowiły 31 , a z szarą 0,75 liczby pojemników z farbą zieloną. Pojemniki z farbą fioletową stanowiły 0,5 pojemników z farbą szarą. Jeden pojemnik z farbą kosztował 8,65 zł.

Skorzystaj z tych informacji i rozwiąż zadania 1–2.

1.

4 p. Oblicz, ile pojemników z poszczególnymi kolorami farb zużyli uczniowie do wykonania graffiti. Uzupełnij tabelkę.

Kolor farby niebieski zielony fioletowy szary granatowy Razem

Liczba

pojemników 194

2.

1 p. Farba kupiona w celu wykonania graffiti kosztowała:

A. 1531,05 zł B. 1678,20 zł C. 1678,10 zł D. 1578,10 zł

3.

4 p. Bartek wydał 150 zł swoich oszczędności w następujący sposób: 0,3 przeznaczył na zakup pendrive’a, 31 na szkolną wycieczkę, a 0,2 na prezent dla kolegi.

Oceń prawdziwość zdań. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, zaznacz P, jeżeli fałszywe – F.

a) Bartek za pendrive’a zapłacił 45 zł. P / F

b) Szkolna wycieczka kosztowała 60 zł. P / F

c) Na prezent dla kolegi Bartek przeznaczył 30 zł. P / F

d) Bartkowi po wszystkich wydatkach zostało 35 zł. P / F

4.

3 p. Wędkarz złowił 2 karpie i było to 51 wszystkich złowionych przez niego ryb. Ile ryb złowił wędkarz? Wykonaj rysunek pomocniczy.

(3)

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

3

ODPOWIEDZI

WERSJA A

1 kolejno od lewej: 20, 16, 80, 12, 24 2 D

3 a) P b) P c) P d) F

4 43 15?

, 20

WERSJA B

1 kolejno od lewej: 24, 72, 27, 54, 17 2 C

3 a) P b) F c) P d) F

4 51

2 ?

, 10

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :