[Plakat] : [Inc.:] Korpus Ochrony Pogranicza

Download (0)

Full text

(1)

GENERAŁ BRYGADY PUŁKOWNIK PPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY MAJOR KAPITAN PORUCZNIK PORUCZNIK W KURTCE LETNIEJ

HArKAL

CHORĄŻY ST. SIERŻANT SIERŻANT^ PLUTONOWY W UBIORZE WYJŚCIOWYM ST. STRZELEC W KURTCE LETNIEJ STRZELEC W UBIORZE PATROLOWYM

ŁAPKI NA KOŁNIERZU BLUZY I PŁASZCZA

ROTMISTRZ KAWALERJI K. O

.

P. UŁAN KAWALERJI K. O

.

P.

W UBIORZE POLOWYM

KAPITAN PIECH. K O. P.

W UBIORZE WIECZOROWYM

PLUTONOWY PIECH. K. O

.

P W UBIORZE WIECZOROWYM

KAPRAL KAW. K. O

.

P.

W UBIORZE WIECZOROWYM WACHMISTRZ ŻAND. K. O

.

a Sznury naramienne

generałów i oficerów dyplomowanych

Sznur naramienny adjutanta Sznur naramienny oficerów żandarmerji

N

Sznur naramienny szeregowych żandarmer

Sznury naramienne dla strzelców dobrych i bardzc

dobrych z karabina i I, II i III okresu Sznury naramienne dla strzelców dobrych (1 chwast) i b. dobrych

(2 chwasty) z r. k. m.

Sznury naramienne mistrzowskiej kompanji strzeleck * autku fi chwast)

i

...'

Sznur granatowy 1 (wielkość naturalna) 1

Sznur do gwizdka

PROJ. KAZIMIERZ SEJDA

WYKONAŁ STANISŁAW HAYKOWSK

Generał

Oficer piech. K. O. P.

Oficer kawał. K. O. P.

Oficer saperów K. O. P.

Oficer łączności K. O. P.

Oficer służby uzbrojenia

Oficer żand.

Krzyż zasługi

za dzielność Odznaka K. O

.

P.

Odznaka za rany

Szewrony za służbę :awodowq podoficerów

Kqty za służbę frontową

Oficer służby adm. K. O. P.

Oficer lekarz medycyny K. O. P.

Oficer lekarz weterynarii K. O. F

Ułan kawalerji K. O. P.

Strzelec piech. K. O. P.

Saper

Szereg, łączności

Żandarm K. O. P.

Tabory K. O. P.

Złoty, srebrny i bronzowy żeton

dla zwycięzców w dywizyjnych za w odach str zele ckich (kolory oznaczają jak wyżej rodzaj konkurencji)

Złoty, srebrny i bronzowy żeton

dla zwycięzców w pułkowych z aw odach st rzeleckich (na podkładce czerwonej za strzelanie z kb. granatowej r. k. m.,

żółtej z c. k. m.)

Szkoła

podoficerska Żeton Strzelca wyborowego (na podkładce czerwonej za

s trzela nie z kb. granatowej z r. k. m.)

va, 2) złota, 3) srebrna, 4) bronzowa

r zeleckie związku strzeleckiego

(2)

Figure

Updating...

References

Related subjects :