V WOJEWÓDZKI KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Klucz odpowiedzi

Download (0)

Pełen tekst

(1)

V Wojewódzki Konkurs z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap III − Wojewódzki − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 1 z 2

V WOJEWÓDZKI KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Klucz odpowiedzi

ETAP III − WOJEWÓDZKI 16 marca 2021 r., godz. 10.00

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 30

1. Jeżeli uczeń w zadaniach, zaznaczył zarówno poprawą jak i błędną odpowiedź (lub błędne odpowiedzi), nie przyznajemy punktu.

2. Punkty przyznajemy zgodnie z kryteriami punktowania, nie wolno dzielić punktów.

3. Brudnopisy zamieszczone pod zadaniami nie podlegają sprawdzeniu.

Numer zadania Prawidłowa odpowiedź Liczba punktów

1 C 1

2 A 1

3 C 1

4 B 1

5 A 1

6 A 1

7 C 1

8 B 1

9 C 1

10 D 1

11 B 1

12 B 1

13 C 1

14 D 1

15 D 1

(2)

V Wojewódzki Konkurs z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap III − Wojewódzki − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 2 z 2

16 B 1

17 D 1

18 D 1

19 D 1

20 PP 0-2

21 FP 0-2

22 PF 0-2

23 PPF 0-3

24 PF 0-2

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :