• Nie Znaleziono Wyników

Wyniki po III etapie I Konkursu Języka Francuskiego - część pisemna i ustna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wyniki po III etapie I Konkursu Języka Francuskiego - część pisemna i ustna"

Copied!
2
3
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Wyniki po III etapie I Konkursu Języka Francuskiego - część pisemna i ustna

Lp. Imię Nazwisko Szkoła Miejscowość Klasa Imię

nauczyciela

Nazwisko nauczyciela

Liczba punktów część

pisemna

część

ustna suma 1 Aleksandra Janisławska Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej

w Kielcach Kielce 3 Katarzyna Cedro 72,5 20 92,5

2 Katarzyna Wieczorek Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej

w Kielcach Kielce 3 Katarzyna Cedro 69 19 88

3 Aleksandra Bator Katolickie Gimnazjum im. Św.

Stanisława Kostki Kielce 3 Eulalia Kuc 64 20 84

4 Marta Krężołek Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej

w Kielcach Kielce 3 Katarzyna Cedro 64 20 84

5 Piotr Szumski Katolickie Gimnazjum im. Św.

Stanisława Kostki Kielce 2 Beata Więckowska 64,5 19 83,5

6 Aleksandra Chmielnicka Gimnazjum Nr 23 w Kielcach Kielce 1 Małgorzata Sadkowska 62,5 19 81,5 7 Aleksandra Sternak Katolickie Gimnazjum im. Św.

Stanisława Kostki Kielce 3 Eulalia Kuc 61 20 81

Uczniowie zajmujący pozycję na liście od nr 1 do nr 7 otrzymują tytuł Laureata I Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego

8 Justyna Ewa Kowalińska Gimnazjum Nr 23 w Kielcach Kielce 3 Beata Więckowska 65 14 79 9 Julia Majewska Publiczne Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu

Świętokrzyskim

Ostrowiec

Świętokrzyski 3 Karina Kateusz- Dominik

58,5 19 77,5

10 Anna Ziętarska Publiczne Gimnazjum Nr 2 w

Staszowie Staszów 2 Maria Kos 58 16 74

11 Maja Wójcik Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej

w Kielcach Kielce 2 Katarzyna Cedro 53 19 72

12 Michalina Ludwinek Katolickie Gimnazjum

im. Św. Stanisława Kostki Kielce 3 Eulalia Kuc 51,5 20 71,5

13 Maria Myszka Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej

w Kielcach Kielce 3 Katarzyna Cedro 52,5 17 69,5

(2)

14 Małgorzata Hajduk Katolickie Gimnazjum im. Św.

Stanisława Kostki Kielce 3 Eulalia Kuc 54,5 13 67,5

15 Iga Niebutkowska Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiec

Świętokrzyski 2 Karina Kateusz- Dominik

50,5 14 64,5

16 Aleksandra Niechciał Gimnazjum Nr 1 Jędrzejów 1 Marzena Kot 45,5 19 64,5

17 Olga Surowiec Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiec

Świętokrzyski 2 Karina Kateusz- Dominik

45,5 15 60,5

18 Emilia Fołta Publiczne Gimnazjum nr 1 w

Staszowie Staszów 3 Helena Kufel 42,5 10 52,5

19 Małgorzata Staszewska Katolickie Gimnazjum im. Św.

Stanisława Kostki Kielce 3 Eulalia Kuc 42,5 10 52,5

Cytaty

Powiązane dokumenty

Stanisława

n) Stwórz plik drzewo.dat w katalogu dok, do którego za pomocą odpowiedniego polecenia zapiszesz strukturę drzewa katalogów zaczynając od katalogu ZAD_1:. o) Plikowi drzewo.dat

Wnioski (proszę uwzględnić stopień rozdzielenia składników, ilość frakcji, porównać zmierzone temperatury z wartościami podanymi w literaturze, wyjaśnić

Prowadzenia dokumentacji analizy laboratoryjnej i prawidłowego zapisu wyników oznaczeń (zwięzły opis ćwiczenia zawierający warunki przeprowadzenia oznaczenia, stosowany

Drones are both useful and fun. They are relatively cheap, easy to operate and can be used in a variety of ways. ___ Plenty of reports of near-misses between drones and airplanes

(Ogni / tutti / tutto) giorno faccio la colazione.. Przetłumacz na język polski

Utwórz zdania podrzędnie złożone wykorzystując spójniki: ob, weil (2x), dass oraz zaimki pytające: wann, wie, wo. Poprawne zdania napisz poniżej. Er will in Berlin

Utwórz zdania podrzędnie złożone wykorzystując spójniki: ob, weil (2x), dass oraz zaimki pytające: wann, wie, wo. Poprawne zdania napisz poniżej. Er will in Berlin

A może uda się przywrócić w naszej rodzinie zwyczaj uczestniczenia w uroczystym błogosławieństwie związanym z obchodem liturgicznym wydarzeń z życia Pana Jezusa, wspomnień

– zdumiał się Janek, który przeprowadził się do ich miasteczka jakiś czas temu i nie znał wszystkich ekscytujących historii, krążących po okolicy.. – Nie słyszałeś o

Ignacego Jana Paderewskiego Staszów Staszów staszowski Elżbieta Lachowska 17 Karolina Pawłowska 3 45 24 15 84 Szkoła Podstawowa Łoniów Łoniów sandomierski Małgorzata Paradysz.

62 Zuzanna Julia Kusto Gimnazjum Nr 23 w Kielcach Kielce 3 Mirosława Wojciechowska 81. 63 Szymon Tuz Społeczne Gimnazjum STO Starachowice 2 Katarzyna

19 Kielce Małgorzata Staszewska Katolickie Gimnazjum im. Stanisława Kostki 3 Eulalia

Zespół Szkół Publicznych nr 1 Gimnazjum nr 1 im.mjr Henryka Dobrzańskiego

Przewodniczący: mgr Małgorzata Gumkowska- Murray Członek zespołu : mgr Tomasz

39 Pierz Adrianna 2004 UKS Aquarius Lesko 34. Nazwisko i imię

50 Wanielista Oskar 2009 UKS Aquarius Lesko 34. 51 Hałasik Jan 2010 UKS Aquarius

Szkoła Nazwisko i imię

Rozwiązy wanie układów równań metodą podstawiania.. Imię i nazwisko

Próbny egzamin maturalny z matematyki – MARZEC 2019 Poziom

Wierzchołek stożka znajduje się w punkcie przecięcia przekątnych podstawy ostrosłupa, a jego podstawa równoległa do płaszczyzny podstawy ostrosłupa jest styczna do

What is more, parents who can’t resolve their confl icts often cause their children to feel that they are no longer at the centre of their parents’ attention, and that their needs

Narysuj układ współrzędnych o jednostce równej 1 cm tak, aby na każdej osi zmieściły się liczby od -6 do