Pełen tekst

(1)

# 1

Korytka siatkowe

System korytek siatkowych cynkowanych ogniowo metodą zanurzeniową w nowej cynkowni BAKS gwarantującej jakość, terminowość i niskie ceny usługi.

W dalszej części katalogu korytka siatkowe H60 w systemie bezpieczeństwa pożarowego E-30, E-90 wg DIN4102-12

UWAGA!

Przykład przed i po badaniu ognioodporności trasy kablowej zbudowanej z korytek siatkowych

Przykładowe nowe produkty systemu korytek siatkowych

Wspornik fajkowy WFLS i WFCS...

Wysięgnik wzmocniony WWKS...

Wysięgnik WZKS...

Wieszak z drutu WD...

Łącznik zatrzaskowy

ZLS... Uchwyt zaczepowy UZS...

Kolanko korytka

siatkowego KKS... Trójnik korytka siatkowego TKS...

Łącznik przegubowy LSG

Wspornik fajkowy WFMLS i WFMCS...

Korytko siatkowe KDS, wysokość korytek: H35, H60, H110 mm, szerokość korytek: 35-600 mm

Korytko siatkowe KCS,

wysokość korytek: H60, H110 mm, szerokość korytek: 60-600 mm

Korytko siatkowe KDS, wysokość korytka: H35 mm, szerokość korytka: 35, 300 mm Korytko siatkowe KGS, wysokość korytek: H60 mm, szerokość korytek: 60-100 mm Korytko siatkowe KWDS, wysokość korytka: H60 mm, szerokość korytka: 60 mm

KGS KWDS KDS

Korytko siatkowe z łącznikiem zatrzaskowym zgrzewanym KDSZ, wysokość korytek: H60, H110 mm, szerokość korytek: 60-600 mm

Korytko siatkowe z drutu galwanicznego KSG,

wysokość korytek: H35, H60, H110 mm, szerokość korytek: 35-600 mm

N

N

N

N

N

Podwyższona odporność na korozję dzięki 20µm powłoce ocynku.

II

Łącznik

II II

(2)

2 3

ZLS1, UZS1

SYMBOL PARAMETRY KORYTKA

60H60 60-100H60 35-300H35 TYP KORYTKA

KWDS KGS KDS/KDSO KDSZ i KSG

ZLS2, UZS2

200-300H110 300-400H60 i 200-300H110 KCS

ZLS3, UZS3

400-600H110 500-600H60 i 400-600H110 KCS

KSG

35-300H35 i 60-200H60

KDS i KDSZ

300-400H60 i 200-300H110 KSG

500-600H60 i 400-600H110 KDS i KDSZ

60-200H60 STANDARD KDS

100H110 KDS

60-200H60 KCS

uchwyt śrubowy

Uwaga! Dobierz pasujące do siebie wyroby Korytka Siatkowe

Uchwyt śrubowy typu:

USSN/USSO

Przy wysokości H35:

- dla szerokości 35-50 stosujemy 2x USSN/USSO, - dla szerokości 100 stosujemy 3x USSN/USSO, - dla szerokości 200÷300 stosujemy 4x USSN/USSO.

Przy wysokości H60:

- dla szerokości 60 stosujemy 2x USSN/USSO, - dla szerokości 100-150 stosujemy 3x USSN/USSO, - dla szerokości 200÷400 stosujemy 4x USSN/USSO, - dla szerokości 500÷600 stosujemy 5x USSN/USSO Przy wysokości H110:

- dla szerokości 100 stosujemy 3x USSN/USSO, - dla szerokości 200÷400 stosujemy 4x USSN/USSO, - dla szerokości 500÷600 stosujemy 5x USSN/USSO.

Łącznik zatrzaskowy typu:

ZLS...

Zestaw do szybkiego montażu:

- dla szerokości 35÷60 stosujemy 2x ZLS...

- dla szerokości 100÷300 stosujemy 2x ZLS... + 1x UZS...

- dla szerokości 400÷600 stosujemy 2x ZLS... + 2x UZS...

Uchwyt zaczepowy typu:

UZS...

Łącznik przegubowy typu:

LSG

Korytka możemy łączyć za pomocą 2 sztuk łączników przegubowych

LSG

ŁĄCZENIE KORYTEK

łącznik przegubowy łącznik zatrzaskowy

szerokość: 35 - 300 mm

szerokość: 100 - 600 mm

KDS/KSG...H110 KDS/KSG...H35

szerokość: 60 - 100 mm

szerokość: 60 - 400 mm

szerokość: 200 - 600 mm

KCS...H110 KCS...H60 KGS...H60

szerokość: 60 - 600 mm

KDSZ...H60 KWDS60H60

szerokość: 60 - 600 mm

KDS/KDSO /KSG...H60

szerokość: 60 mm

szerokość: 100 - 600 mm

KDSZ...H110

wypełniony kwadrat oznacza możliwość montażu Legenda:

=

pusty kwadrat oznacza

brak możliwość montażu

Uwaga!

Dobierz pasujące łącznik ZLS...

i uchwyty UZS.. do typu i rodzaju korytka

KCS...H60

H60 KWDS60H60

SG...H110

KGS...H60

10

..H110

Przy wysokości H35:

dla szerokości 35-50

łą łą

ł czczc nikówówó przrzr egubowowo ywyw ch LSG

Do montażu potrzeba: Kolanko:

szerokość 35-100 mm

szerokość 200÷600 1 szt. USSN/USSO

Do montażu potrzeba: 3 szt. USSN/USSO

Trójnik:

szerokość 100÷600

Do montażu potrzeba: 4 szt. USSN/USSO

Redukcja:

szerokość 100÷600

Do montażu potrzeba: 1 szt. USSN/USSO

2 szt. ZS/ZSO

1 szt. USSPW/USSPWO

1 szt. PLC23/01

ŁĄCZENIE KORYTEK Z KSZTAŁTKAMI TWORZENIE KSZTAŁTEK Z KORYT SIATKOWYCH

przykładowe kształtki kształtki

Uchwyt śrubowy wzmacniający typu:

USKS

Do wzmocnienia połączenia zatrzaskowego w przypadku

dużych obciążeń. Kolanko 90° typu:

KKS...H60

KKS...H110

Trójnik typu: TKS...H60

TKS...H110

II

(3)

2 3

ZLS1, UZS1

SYMBOL PARAMETRY KORYTKA

60H60 60-100H60 35-300H35 TYP KORYTKA

KWDS KGS KDS/KDSO KDSZ i KSG

ZLS2, UZS2

200-300H110 300-400H60 i 200-300H110 KCS

ZLS3, UZS3

400-600H110 500-600H60 i 400-600H110 KCS

KSG

35-300H35 i 60-200H60

KDS i KDSZ

300-400H60 i 200-300H110 KSG

500-600H60 i 400-600H110 KDS i KDSZ

60-200H60 STANDARD KDS

100H110 KDS

60-200H60 KCS

uchwyt śrubowy

Uwaga! Dobierz pasujące do siebie wyroby Korytka Siatkowe

Uchwyt śrubowy typu:

USSN/USSO

Przy wysokości H35:

- dla szerokości 35-50 stosujemy 2x USSN/USSO, - dla szerokości 100 stosujemy 3x USSN/USSO, - dla szerokości 200÷300 stosujemy 4x USSN/USSO.

Przy wysokości H60:

- dla szerokości 60 stosujemy 2x USSN/USSO, - dla szerokości 100-150 stosujemy 3x USSN/USSO, - dla szerokości 200÷400 stosujemy 4x USSN/USSO, - dla szerokości 500÷600 stosujemy 5x USSN/USSO Przy wysokości H110:

- dla szerokości 100 stosujemy 3x USSN/USSO, - dla szerokości 200÷400 stosujemy 4x USSN/USSO, - dla szerokości 500÷600 stosujemy 5x USSN/USSO.

Łącznik zatrzaskowy typu:

ZLS...

Zestaw do szybkiego montażu:

- dla szerokości 35÷60 stosujemy 2x ZLS...

- dla szerokości 100÷300 stosujemy 2x ZLS... + 1x UZS...

- dla szerokości 400÷600 stosujemy 2x ZLS... + 2x UZS...

Uchwyt zaczepowy typu:

UZS...

Łącznik przegubowy typu:

LSG

Korytka możemy łączyć za pomocą 2 sztuk łączników przegubowych

LSG

ŁĄCZENIE KORYTEK

łącznik przegubowy łącznik zatrzaskowy

szerokość: 35 - 300 mm

szerokość: 100 - 600 mm

KDS/KSG...H110 KDS/KSG...H35

szerokość: 60 - 100 mm

szerokość: 60 - 400 mm

szerokość: 200 - 600 mm

KCS...H110 KCS...H60 KGS...H60

szerokość: 60 - 600 mm

KDSZ...H60 KWDS60H60

szerokość: 60 - 600 mm

KDS/KDSO /KSG...H60

szerokość: 60 mm

szerokość: 100 - 600 mm

KDSZ...H110

wypełniony kwadrat oznacza możliwość montażu Legenda:

=

pusty kwadrat oznacza

brak możliwość montażu

Uwaga!

Dobierz pasujące łącznik ZLS...

i uchwyty UZS.. do typu i rodzaju korytka

Do montażu potrzeba:

Kolanko:

szerokość 35-100 mm

szerokość 200÷600 1 szt. USSN/USSO

Do montażu potrzeba:

3 szt. USSN/USSO

Trójnik:

szerokość 100÷600

Do montażu potrzeba:

4 szt. USSN/USSO

Redukcja:

szerokość 100÷600

Do montażu potrzeba:

1 szt. USSN/USSO

2 szt. ZS/ZSO

1 szt. USSPW/USSPWO

1 szt. PLC23/01

ŁĄCZENIE KORYTEK Z KSZTAŁTKAMI TWORZENIE KSZTAŁTEK Z KORYT SIATKOWYCH

przykładowe kształtki kształtki

Uchwyt śrubowy wzmacniający typu:

USKS

Do wzmocnienia połączenia zatrzaskowego w przypadku

dużych obciążeń.

Kolanko 90° typu:

KKS...H60

KKS...H110

Trójnik typu:

TKS...H60

TKS...H110

Do montażu potrzeba:

II

(4)

4 5

5

6 Korytka Siatkowe H35 - H110

3

4

2

14

1. Korytko siatkowe KDSZ . . . II-6 2. Korytko siatkowe KDS/KDSO . . . II-10 3. Uchwyt zaczepowy UZS . . . II-16 4. Łącznik zatrzaskowy ZLS . . . II-16 5. Pokrywa korytka siatkowego PKJS . . . II-26 6. Trójnik korytka siatkowego TKS . . . II-20 7. Kolanko korytka siatkowego 90°KKS . . . II-20 8. Uchwyt puszki UPP . . . II-33 9. Profil montażowy PMC/PMCO . . . II-29 10. Uchwyt śrubowy wzmacniający USKS . . . II-20 11. Tuleja rozporowa TRSM8. . . XI-4 12. Puszka łączeniowo-rozgałęźna PMO1 . . . XIX-162 13. Pręt gwintowany PGM8 . . . XI-3 14. Wysięgnik wzmocniony WWKS . . . II-34 15. Nakładka ochronna NO20-24x65 . . . II-20

10

9 11

12

7 8

13

15

II

(5)

4 5

5

6 Korytka Siatkowe H35 - H110

3

4

2

14

1. Korytko siatkowe KDSZ . . . II-6 2. Korytko siatkowe KDS/KDSO . . . II-10 3. Uchwyt zaczepowy UZS . . . II-16 4. Łącznik zatrzaskowy ZLS . . . II-16 5. Pokrywa korytka siatkowego PKJS . . . II-26 6. Trójnik korytka siatkowego TKS . . . II-20 7. Kolanko korytka siatkowego 90°KKS . . . II-20 8. Uchwyt puszki UPP . . . II-33 9. Profil montażowy PMC/PMCO . . . II-29 10. Uchwyt śrubowy wzmacniający USKS . . . II-20 11. Tuleja rozporowa TRSM8. . . XI-4 12. Puszka łączeniowo-rozgałęźna PMO1 . . . XIX-162 13. Pręt gwintowany PGM8 . . . XI-3 14. Wysięgnik wzmocniony WWKS . . . II-34 15. Nakładka ochronna NO20-24x65 . . . II-20

10

9 11

12

7 8

13

15

II

II

(6)

6 7

KDSZ...H60

300 3000 400 3000 500 3000 600 3000 150 3000 200 3000

60 3000 940106 940115 940130 940150 100

KDSZ300H60/3 KDSZ400H60/3 KDSZ500H60/3 KDSZ600H60/3 KDSZ150H60/3 KDSZ200H60/3 KDSZ60H60/3

KDSZ100H60/3 3000

4/12 2/6 2/6 2/6 8/24 4/12 8/24 8/24

1,88 2,26 3,21 3,68 0,86 1,11 0,56 0,81 szerokość

mma

SYMBOL

1 mb kg długość

mmL

940110 940120 940140 940160 katalogowynr

Korytka siatkowe KLIK - system H60, H110

KDSZ...H60

Korytko siatkowe

KDSZ...H110

KDSZ600H110/3 600 3000

400 3000 912440 500 3000 912450 100 3000 912410 300 3000 912430

4,15 3,21 3,68 1,40

2,26

2/6 2/6 2/6 2/6

2/6 912460 KDSZ400H110/3

KDSZ500H110/3 KDSZ100H110/3 KDSZ300H110/3

nr katalogowy SYMBOL

szerokość mma

długość

mm 1 mb

L kg

200 3000 1,88 912420 2/6 KDSZ200H110/3

N

szt./mb szt./mb

N

Innowacyjne połączenie korytek siatkowych!

Dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym zastosowanych materiałów do produkcji łączników zatrzaskowych, uzyskano połączenie porównywalne z połączeniami śrubowymi - potwierdzone w testach.

E-90 Ilości łączników dolnych w korytkach o szerokościach:

- 100-200 mm - 1 szt.

- 300-600 mm - 2 szt.

Ilości łączników dolnych w korytkach o szerokościach:

- 100-200 mm - 1 szt.

- 300-600 mm - 2 szt.

L L L L

0,50 1,00

0,25

0,00

1,0 1,25 1,5 1,75

Rozstaw podpór w m 2,0

0,75

Obciążenie dopuszczalne Q w kN/m dop. Qdop.

H60 H110

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY 60 22 cm2 100 43 cm2 150 70 cm2 200 94 cm2 300 146 cm2 400 198 cm2 500 250 cm2 600 302 cm2 H60

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY 200 186 cm2 300 288 cm2 400 390 cm2 500 492 cm2 600 594 cm2 H110

100 86 cm2 Ugięcie korytka f w mm przy Q dop.

15 20

10

f

56

60

25 62 25

50 150

10050

62 25

200

50 50

62 25

KDSZ...H110

25

112

200

50 50

52

ZASTOSOWANIE Prowadzenie trasy kablowej.

MATERIAŁ

Drut cynkowany galwanicznie Na zamówienie:

E- drut kwasoodporny

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

II

Połączenie przez nałożenie od góry

jednoczesne wsunięcie łączników korytka nr 1 na druty w burtach korytka nr 2

1

2 1

2

wycięcie ułatwiające połączenie korytek

Wsuwamy łącznik jednego korytka pomiędzy druty w burcie drugiego korytka

Sposób montażu korytek KDSZ nr 2, możliwy dzięki modyfikacji łącznika

Sztywne, mocne połączenie KLIK dwóch korytek KDSZ...

Sztywne, mocne połączenie KLIK dwóch korytek KDSZ...

Opuszczamy drugą stronę korytka lekko rozginając na zewnątrz burtę drugiego Sposób montażu korytek KDSZ nr 1

Korytka siatkowe KLIK - system H60, H110

II II II II

(7)

6 7

KDSZ...H60

300 3000 400 3000 500 3000 600 3000 150 3000 200 3000

60 3000 940106 940115 940130 940150 100

KDSZ300H60/3 KDSZ400H60/3 KDSZ500H60/3 KDSZ600H60/3 KDSZ150H60/3 KDSZ200H60/3 KDSZ60H60/3

KDSZ100H60/3 3000

4/12 2/6 2/6 2/6 8/24 4/12 8/24 8/24

1,88 2,26 3,21 3,68 0,86 1,11 0,56 0,81 szerokość

mma

SYMBOL

1 mb kg długość

mmL

940110 940120 940140 940160 katalogowynr

Korytka siatkowe KLIK - system H60, H110

KDSZ...H60

Korytko siatkowe

KDSZ...H110

KDSZ600H110/3 600 3000

400 3000 912440 500 3000 912450 100 3000 912410 300 3000 912430

4,15 3,21 3,68 1,40

2,26

2/6 2/6 2/6 2/6

2/6 912460 KDSZ400H110/3

KDSZ500H110/3 KDSZ100H110/3 KDSZ300H110/3

nr katalogowy SYMBOL

szerokość mma

długość

mm 1 mb

L kg

200 3000 1,88 912420 2/6 KDSZ200H110/3

N

szt./mb szt./mb

N

Innowacyjne połączenie korytek siatkowych!

Dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym zastosowanych materiałów do produkcji łączników zatrzaskowych, uzyskano połączenie porównywalne z połączeniami śrubowymi - potwierdzone w testach.

E-90 Ilości łączników dolnych w korytkach o szerokościach:

- 100-200 mm - 1 szt.

- 300-600 mm - 2 szt.

Ilości łączników dolnych w korytkach o szerokościach:

- 100-200 mm - 1 szt.

- 300-600 mm - 2 szt.

L L L L

0,50 1,00

0,25

0,00

1,0 1,25 1,5 1,75

Rozstaw podpór w m 2,0

0,75

Obciążenie dopuszczalne Q w kN/m dop. Qdop.

H60 H110

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY 60 22 cm2 100 43 cm2 150 70 cm2 200 94 cm2 300 146 cm2 400 198 cm2 500 250 cm2 600 302 cm2 H60

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY 200 186 cm2 300 288 cm2 400 390 cm2 500 492 cm2 600 594 cm2 H110

100 86 cm2 Ugięcie korytka f w mm przy Q dop.

15 20

10

f

56

60

25 62 25

50 150

10050

62 25

200

50 50

62 25

KDSZ...H110

25112

200

50 50

52

ZASTOSOWANIE Prowadzenie trasy kablowej.

MATERIAŁ

Drut cynkowany galwanicznie Na zamówienie:

E- drut kwasoodporny

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

II II

Połączenie przez nałożenie od góry

jednoczesne wsunięcie łączników korytka nr 1 na druty w burtach korytka nr 2

1

2 1

2

wycięcie ułatwiające połączenie korytek

Wsuwamy łącznik jednego korytka pomiędzy druty w burcie drugiego korytka

Sposób montażu korytek KDSZ nr 2, możliwy dzięki modyfikacji łącznika

Sztywne, mocne połączenie KLIK dwóch korytek KDSZ...

Sztywne, mocne połączenie KLIK dwóch korytek KDSZ...

Opuszczamy drugą stronę korytka lekko rozginając na zewnątrz burtę drugiego

Sztywne, mocne połączenie KLIK dwóch korytek KDSZ...

Sposób montażu korytek KDSZ nr 1

Korytka siatkowe KLIK - system H60, H110

II II II II

(8)

8 9

L1KDSZ...H60/01

300 100 400 100 500 100 600 100 150 100 200 100

60 100 946406

946415 946430 946450 100

L1KDSZ300H60/01 L1KDSZ400H60/01 L1KDSZ500H60/01 L1KDSZ600H60/01 L1KDSZ150H60/01 L1KDSZ200H60/01 L1KDSZ60H60/01

L1KDSZ100H60/01 100

5 2 2 2 10 5 10 10

0,18 0,23 0,32 0,37 0,09 0,11 0,06 0,08 szerokość

mma

SYMBOL

1 szt kg długość

mmL

946410 946420 946440 946460 katalogowynr

L1KDSZ...H60/...

Łącznik KLIK

L1KDSZ...H110/01

L1KDSZ600H110/01 600 100

400 100 941440

500 100 941450

100 100 941410

300 100 941430

0,42 0,32 0,37 0,14

0,23

2 2 2 2

2 941460 L1KDSZ400H110/01

L1KDSZ500H110/01 L1KDSZ100H110/01 L1KDSZ300H110/01

nr katalogowy SYMBOL

szerokość mma

długość mm 1 szt

L kg

200 100 0,19 941420 2 L1KDSZ200H110/01

szt.

szt.

L1KDSZ...H110/...

ZASTOSOWANIE

Bezśrubowe przedłużenie ciągu trasy kablowej.

MATERIAŁ

Drut stalowy w powłoce galwanicznej Na zamówienie:

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

N

N

L1KDSZ...H60/02

300 200 400 200 500 200 600 200 150 200 200 200

60 200 946506

946515 946530 946550 100

L1KDSZ300H60/02 L1KDSZ400H60/02 L1KDSZ500H60/02 L1KDSZ600H60/02 L1KDSZ150H60/02 L1KDSZ200H60/02 L1KDSZ60H60/02

L1KDSZ100H60/02 200

5 2 2 2 10 5 10 10

0,36 0,46 0,64 0,74 0,18 0,22 0,12 0,16 szerokość

mma

SYMBOL

1 szt kg długość

mmL

946510 946520 946540 946560 nr katalogowy

szt.

L1KDSZ...H110/02

L1KDSZ600H110/02 600 200

400 200 941540

500 200 941550

100 200 941510

300 200 941530

0,84 0,64 0,74 0,28

0,46

2 2 2 2

2 941560 L1KDSZ400H110/02

L1KDSZ500H110/02 L1KDSZ100H110/02 L1KDSZ300H110/02

nr katalogowy SYMBOL

szerokość mma

długość mm 1 szt

L kg

200 200 0,38 941520 2 L1KDSZ200H110/02

szt.

56

60

25 62 25

50 150

10050

62 25

200

50 50

62 2525

112

200

50 50

52

L1KDSZ...H60/05

300 500 400 500 500 500 600 500 150 500 200 500

60 500

100

L1KDSZ300H60/05 L1KDSZ400H60/05 L1KDSZ500H60/05 L1KDSZ600H60/05 L1KDSZ150H60/05 L1KDSZ200H60/05 L1KDSZ60H60/05

L1KDSZ100H60/05 500

5 2 2 2 10 5 10 10

0,90 1,15 1,60 1,85 0,45 0,55 0,30 0,40 szerokość

mma

SYMBOL

1 szt kg długość

mmL katalogowynr szt.

L1KDSZ...H110/05

L1KDSZ600H110/05 600 500

400 500 941640

500 500 941650

100 500 941610

300 500 941630

2,10 1,60 1,85 0,70

1,15

2 2 2 2

2 941660 L1KDSZ400H110/05

L1KDSZ500H110/05 L1KDSZ100H110/05 L1KDSZ300H110/05

nr katalogowy SYMBOL

szerokość mma

długość mm 1 szt

L kg

200 500 0,95 941620 2 L1KDSZ200H110/05

szt.

946606 946615 946630 946650 946610 946620 946640 946660

L

Korytka siatkowe KLIK - system H60, H110

L2KDSZ...H60/01

300 100 400 100 500 100 600 100 150 100 200 100

60 100 946206

946215 946230 946250 100

L2KDSZ300H60/01 L2KDSZ400H60/01 L2KDSZ500H60/01 L2KDSZ600H60/01 L2KDSZ150H60/01 L2KDSZ200H60/01 L2KDSZ60H60/01

L2KDSZ100H60/01 100

5 2 2 2 10 5 10 10

0,18 0,23 0,32 0,37 0,09 0,11 0,06 0,08 szerokość

mma

SYMBOL

1 szt kg długość

mmL

946210 946220 946240 946260 katalogowynr

L2KDSZ...H60/...

Łącznik KLIK

L2KDSZ...H110/01

L2KDSZ600H110/01 600 100

400 100 941240

500 100 941250

100 100 941210

300 100 941230

0,42 0,32 0,37 0,14

0,23

2 2 2 2

2 941260 L2KDSZ400H110/01

L2KDSZ500H110/01 L2KDSZ100H110/01 L2KDSZ300H110/01

nr katalogowy SYMBOL

szerokość mma

długość mm 1 szt

L kg

200 100 0,19 941220 2 L2KDSZ200H110/01

szt. szt.

L2KDSZ...H110/...

112

ZASTOSOWANIE

Bezśrubowe łączenie korytek siatkowych

MATERIAŁ

Drut stalowy w powłoce galwanicznej Na zamówienie:

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

N

N

L2KDSZ...H60/02

300 200 400 200 500 200 600 200 150 200 200 200

60 200 946306

946315 946330 946350 100

L2KDSZ300H60/02 L2KDSZ400H60/02 L2KDSZ500H60/02 L2KDSZ600H60/02 L2KDSZ150H60/02 L2KDSZ200H60/02 L2KDSZ60H60/02

L2KDSZ100H60/02 200

5 2 2 2 10 5 10 10

0,36 0,46 0,64 0,74 0,18 0,22 0,12 0,16 szerokość

mma

SYMBOL

1 szt kg długość

mmL

946310 946320 946340 946360 katalogowynr

szt.

L2KDSZ...H110/02

L2KDSZ600H110/02 600 200

400 200 941340

500 200 941350

100 200 941310

300 200 941330

0,84 0,64 0,74 0,28

0,46

2 2 2 2

2 941360 L2KDSZ400H110/02

L2KDSZ500H110/02 L2KDSZ100H110/02 L2KDSZ300H110/02

nr katalogowy SYMBOL

szerokość

a

mm długość

mm 1 szt L kg

200 200 0,38 941320 2 L2KDSZ200H110/02

szt.

25

112

200

50 50

5256

60

25 62 25

50 150

10050

62 25

200

50 50

62 25

L2KDSZ...H60/05

300 500 400 500 500 500 600 500 150 500 200 500

60 500 944406

944415 944430 944450 100

L2KDSZ300H60/05 L2KDSZ400H60/05 L2KDSZ500H60/05 L2KDSZ600H60/05 L2KDSZ150H60/05 L2KDSZ200H60/05 L2KDSZ60H60/05

L2KDSZ100H60/05 500

5 2 2 2 10 5 10 10

0,36 0,46 0,64 0,74 0,18 0,22 0,12 0,16 szerokość

mma

SYMBOL

1 szt kg długość

mmL

944410 944420 944440 944460 nr katalogowy

szt.

L2KDSZ...H110/05

L2KDSZ600H110/05 600 500

400 500 941440

500 500 941450

100 500 941410

300 500 941430

0,84 0,64 0,74 0,28

0,46

2 2 2 2

2 941460 L2KDSZ400H110/05

L2KDSZ500H110/05 L2KDSZ100H110/05 L2KDSZ300H110/05

nr katalogowy SYMBOL

szerokość mma

długość mm 1 szt

L kg

200 500 0,38 941420 2 L2KDSZ200H110/05

szt.

L

Korytka siatkowe KLIK - system H60, H110

II II II II

II

(9)

8 9

L1KDSZ...H60/01

300 100 400 100 500 100 600 100 150 100 200 100

60 100 946406

946415 946430 946450 100

L1KDSZ300H60/01 L1KDSZ400H60/01 L1KDSZ500H60/01 L1KDSZ600H60/01 L1KDSZ150H60/01 L1KDSZ200H60/01 L1KDSZ60H60/01

L1KDSZ100H60/01 100

5 2 2 2 10

5 10 10

0,18 0,23 0,32 0,37 0,09 0,11 0,06 0,08 szerokość

mma

SYMBOL

1 szt kg długość

mmL

946410 946420 946440 946460 katalogowynr

L1KDSZ...H60/...

Łącznik KLIK

L1KDSZ...H110/01

L1KDSZ600H110/01 600 100

400 100 941440

500 100 941450

100 100 941410

300 100 941430

0,42 0,32 0,37 0,14

0,23

2 2 2 2

2 941460 L1KDSZ400H110/01

L1KDSZ500H110/01 L1KDSZ100H110/01 L1KDSZ300H110/01

nr katalogowy SYMBOL

szerokość mma

długość mm 1 szt

L kg

200 100 0,19 941420 2 L1KDSZ200H110/01

szt.

szt.

L1KDSZ...H110/...

ZASTOSOWANIE

Bezśrubowe przedłużenie ciągu trasy kablowej.

MATERIAŁ

Drut stalowy w powłoce galwanicznej Na zamówienie:

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

N

N

L1KDSZ...H60/02

300 200 400 200 500 200 600 200 150 200 200 200

60 200 946506

946515 946530 946550 100

L1KDSZ300H60/02 L1KDSZ400H60/02 L1KDSZ500H60/02 L1KDSZ600H60/02 L1KDSZ150H60/02 L1KDSZ200H60/02 L1KDSZ60H60/02

L1KDSZ100H60/02 200

5 2 2 2 10

5 10 10

0,36 0,46 0,64 0,74 0,18 0,22 0,12 0,16 szerokość

mma

SYMBOL

1 szt kg długość

mmL

946510 946520 946540 946560 nr katalogowy

szt.

L1KDSZ...H110/02

L1KDSZ600H110/02 600 200

400 200 941540

500 200 941550

100 200 941510

300 200 941530

0,84 0,64 0,74 0,28

0,46

2 2 2 2

2 941560 L1KDSZ400H110/02

L1KDSZ500H110/02 L1KDSZ100H110/02 L1KDSZ300H110/02

nr katalogowy SYMBOL

szerokość mma

długość mm 1 szt

L kg

200 200 0,38 941520 2 L1KDSZ200H110/02

szt.

56

60

25 62 25

50 150

10050

62 25

200

50 50

62 2525112

200

50 50

52

L1KDSZ...H60/05

300 500 400 500 500 500 600 500 150 500 200 500

60 500

100

L1KDSZ300H60/05 L1KDSZ400H60/05 L1KDSZ500H60/05 L1KDSZ600H60/05 L1KDSZ150H60/05 L1KDSZ200H60/05 L1KDSZ60H60/05

L1KDSZ100H60/05 500

5 2 2 2 10

5 10 10

0,90 1,15 1,60 1,85 0,45 0,55 0,30 0,40 szerokość

mma

SYMBOL

1 szt kg długość

mmL katalogowynr szt.

L1KDSZ...H110/05

L1KDSZ600H110/05 600 500

400 500 941640

500 500 941650

100 500 941610

300 500 941630

2,10 1,60 1,85 0,70

1,15

2 2 2 2

2 941660 L1KDSZ400H110/05

L1KDSZ500H110/05 L1KDSZ100H110/05 L1KDSZ300H110/05

nr katalogowy SYMBOL

szerokość mma

długość mm 1 szt

L kg

200 500 0,95 941620 2 L1KDSZ200H110/05

szt.

946606 946615 946630 946650 946610 946620 946640 946660

L

Korytka siatkowe KLIK - system H60, H110

L2KDSZ...H60/01

300 100 400 100 500 100 600 100 150 100 200 100

60 100 946206

946215 946230 946250 100

L2KDSZ300H60/01 L2KDSZ400H60/01 L2KDSZ500H60/01 L2KDSZ600H60/01 L2KDSZ150H60/01 L2KDSZ200H60/01 L2KDSZ60H60/01

L2KDSZ100H60/01 100

5 2 2 2 10 5 10 10

0,18 0,23 0,32 0,37 0,09 0,11 0,06 0,08 szerokość

mma

SYMBOL

1 szt kg długość

mmL

946210 946220 946240 946260 katalogowynr

L2KDSZ...H60/...

Łącznik KLIK

L2KDSZ...H110/01

L2KDSZ600H110/01 600 100

400 100 941240

500 100 941250

100 100 941210

300 100 941230

0,42 0,32 0,37 0,14

0,23

2 2 2 2

2 941260 L2KDSZ400H110/01

L2KDSZ500H110/01 L2KDSZ100H110/01 L2KDSZ300H110/01

nr katalogowy SYMBOL

szerokość mma

długość mm 1 szt

L kg

200 100 0,19 941220 2 L2KDSZ200H110/01

szt.

szt.

L2KDSZ...H110/...

112

ZASTOSOWANIE

Bezśrubowe łączenie korytek siatkowych

MATERIAŁ

Drut stalowy w powłoce galwanicznej Na zamówienie:

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

N

N

L2KDSZ...H60/02

300 200 400 200 500 200 600 200 150 200 200 200

60 200 946306

946315 946330 946350 100

L2KDSZ300H60/02 L2KDSZ400H60/02 L2KDSZ500H60/02 L2KDSZ600H60/02 L2KDSZ150H60/02 L2KDSZ200H60/02 L2KDSZ60H60/02

L2KDSZ100H60/02 200

5 2 2 2 10 5 10 10

0,36 0,46 0,64 0,74 0,18 0,22 0,12 0,16 szerokość

mma

SYMBOL

1 szt kg długość

mmL

946310 946320 946340 946360 katalogowynr

szt.

L2KDSZ...H110/02

L2KDSZ600H110/02 600 200

400 200 941340

500 200 941350

100 200 941310

300 200 941330

0,84 0,64 0,74 0,28

0,46

2 2 2 2

2 941360 L2KDSZ400H110/02

L2KDSZ500H110/02 L2KDSZ100H110/02 L2KDSZ300H110/02

nr katalogowy SYMBOL

szerokość

a

mm długość

mm 1 szt L kg

200 200 0,38 941320 2 L2KDSZ200H110/02

szt.

25

112

200

50 50

5256

60

25 62 25

50 150

10050

62 25

200

50 50

62 25

L2KDSZ...H60/05

300 500 400 500 500 500 600 500 150 500 200 500

60 500 944406

944415 944430 944450 100

L2KDSZ300H60/05 L2KDSZ400H60/05 L2KDSZ500H60/05 L2KDSZ600H60/05 L2KDSZ150H60/05 L2KDSZ200H60/05 L2KDSZ60H60/05

L2KDSZ100H60/05 500

5 2 2 2 10 5 10 10

0,36 0,46 0,64 0,74 0,18 0,22 0,12 0,16 szerokość

mma

SYMBOL

1 szt kg długość

mmL

944410 944420 944440 944460 nr katalogowy

szt.

L2KDSZ...H110/05

L2KDSZ600H110/05 600 500

400 500 941440

500 500 941450

100 500 941410

300 500 941430

0,84 0,64 0,74 0,28

0,46

2 2 2 2

2 941460 L2KDSZ400H110/05

L2KDSZ500H110/05 L2KDSZ100H110/05 L2KDSZ300H110/05

nr katalogowy SYMBOL

szerokość mma

długość mm 1 szt

L kg

200 500 0,38 941420 2 L2KDSZ200H110/05

szt.

L

Korytka siatkowe KLIK - system H60, H110

II II II II

II

II

(10)

10 11

10050

62 25

62 25

50 150

200/600

50 50

62 2556

60

2525

112

100/600

50 50

52100

100

37

50

37

200/300

50 50

37

37

50

37

18

Ugięcie korytka f w mm przy Q dop.

15 20

10

f

szt./mb

KDS/KDSO...H60

300 3000 400 3000 500 3000 600 3000 150 3000 200 3000

60 3000 970106

970115 970130 970150 100

KDS/KDSO300H60/3 KDS/KDSO400H60/3 KDS/KDSO500H60/3 KDS/KDSO600H60/3 KDS/KDSO150H60/3 KDS/KDSO200H60/3 KDS/KDSO60H60/3

KDS/KDSO100H60/3 3000

4/12 2/6 2/6 2/6 8/24 4/12 8/24 8/24

1,76 2,14 3,09 3,56 0,78 1,00 0,51 0,73 szerokość

mma

SYMBOL

1 mb kg długość

mmL

970110 970120 970140 970160

nr katalogowy

Korytka siatkowe – system H35, H60, H110

MATERIAŁ

Drut cynkowany galwanicznie Na zamówienie:

F- drut cynkowany metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- drut kwasoodporny

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie trasy kablowej.

L L L L

0,50 1,00

0,25

0,00

1,0 1,25 1,5 1,75

Rozstaw podpór w m 2,0

0,75

Obciążenie dopuszczalne Q w kN/m dop.

H35 H60 H110

Qdop.

KDS...H110

KDS600H110/3 600 3000

400 3000 920140 500 3000 920150 100 3000 920110 300 3000 920130

4,03 3,09 3,56 1,01

2,14

2/6 2/6 2/6 2/6

2/6 920160 KDS400H110/3

KDS500H110/3 KDS100H110/3 KDS300H110/3

nr katalogowy SYMBOL

szerokość mma

długość

mm 1 mb

L kg

200 3000 1,76 920120 2/6 KDS200H110/3

KDS...H35

KDS200H35/3 KDS50H35/3 KDS100H35/3

SYMBOL

200 3000 0,78 6/18

50 3000 930112

930110 930120 100 3000

0,46 0,51

8/24 8/24 szerokość

mma

nr katalogowy kg długość

mmL

szt./mb KDS35H35/3 35 3000 0,36 930111 8/24

KDS...H60

KDS...H110

Korytko siatkowe

KDS...H35

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY 60 22 cm2 100 43 cm2 150 70 cm2 200 94 cm2 300 146 cm2 400 198 cm2 500 250 cm2 600 302 cm2 H60

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY 200 186 cm2 300 288 cm2 400 390 cm2 500 492 cm2 600 594 cm2 H110

100 86 cm2

E-90

KDS300H35/3 300 3000 1,06 930130 6/18

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY

100 19 cm2 200 42 cm2 300 65 cm2 H35

35 4,5 cm2 50 8 cm2

1 mb

szt./mb Wszystkie korytka siatkowe posiadają

ścięte końce drutu zapobiegające uszkodzeniu kabli.

- szczegółowe informacje w dziale XIX

E-90

KSG...H60

300 3000 400 3000 500 3000 600 3000 150 3000 200 3000

60 3000 960210

960230 960250 960270 100

KSG300H60/3 KSG400H60/3 KSG500H60/3 KSG600H60/3 KSG150H60/3 KSG200H60/3 KSG60H60/3

KSG100H60/3 3000

1,76 2,14 3,09 3,56 0,78 1,00 0,51 0,73 szerokość

mma

SYMBOL

1 mb kg długość

mmL

960220 960240 960260 960280 nr katalogowy

Korytko siatkowe

Korytka siatkowe – zgrzewane z drutu galwanicznego system H35, H60, H110

KSG...H110

KSG600H110/3 600 3000

400 3000 912240 500 3000 912250 100 3000 912210 300 3000 912230

4,03 3,09 3,56 1,01 2,14

912260 KSG400H110/3

KSG500H110/3 KSG100H110/3 KSG300H110/3

nr katalogowy SYMBOL

szerokość mma

długość

mm 1 mb

L kg

200 3000 1,76 912220 KSG200H110/3

KSG...H35

KSG200H35/3 KSG50H35/3 KSG100H35/3

SYMBOL

200 3000 0,78

50 3000 930215

930220 930230 100 3000

0,46 0,51 szerokość

mma

nr katalogowy 1 mb

kg długość

mmL

KSG35H35/3 35 3000 0,36 930210

Produkcja uruchamiana przy większych zamówieniach.

ZASTOSOWANIE Prowadzenie trasy kablowej.

Wyrób należy stosować tylko w klasie korozyjności C1.

KSG...H60 KSG...H35

Drut cynkowany galwanicznie przed procesem zgrzewania (widoczne ślady zgrzewów). Na zamówienie:

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

MATERIAŁ

L L L L

0,50 1,00

0,25

0,00

1,0 1,25 1,5 1,75

Rozstaw podpór w m 2,0

0,75

Obciążenie dopuszczalne Q w kN/m dop. Qdop.

H35 H60

H110 SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ

UŻYTECZNY 60 22 cm2 100 43 cm2 150 70 cm2 200 94 cm2 300 146 cm2 400 198 cm2 500 250 cm2 600 302 cm2 H60

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY 200 186 cm2 300 288 cm2 400 390 cm2 500 492 cm2 600 594 cm2 H110

100 86 cm2

N

N

N

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY

100 19 cm2 200 42 cm2 300 65 cm2 H35

35 4,5 cm2 50 8 cm2

KSG300H35/3 300 3000 1,06 930240

Produkcja uruchamiana przy większych zamówieniach. 4/12

2/6 2/6 2/6 8/24 4/12 8/24 8/24

2/6 2/6 2/6 2/6

2/6 2/6 6/18 8/24 8/24 8/24

6/18

szt./mb szt./mb

szt./mb Wszystkie korytka siatkowe posiadają

ścięte końce drutu zapobiegające uszkodzeniu kabli.

Zakończenia drutów mogą pokrywać się rdzawym nalotem. Wynika to z technologii produkcji

Zakończenia drutów mogą pokrywać się rdzawym nalotem. Wynika to z technologii produkcji

Zakończenia drutów mogą pokrywać się rdzawym nalotem. Wynika to z technologii produkcji

10050

62 25

62 25

50 150

200/600

50 50

62 2556

60

2525

112

100/600

50 50

52

KSG...H110

100

100

37

50

37

200/300

50 50

37

37

50

37

18

Ugięcie korytka f w mm przy Q dop. 7,5 20

10

f

II

II II II II

(11)

10 11

10050

62 25

62 25

50 150

200/600

50 50

62 2556

60

2525

112

100/600

50 50

52100

100

37

50

37

200/300

50 50

37

37

50

37

18

Ugięcie korytka f w mm przy Q dop.

15 20

10

f

szt./mb

KDS/KDSO...H60

300 3000 400 3000 500 3000 600 3000 150 3000 200 3000

60 3000 970106

970115 970130 970150 100

KDS/KDSO300H60/3 KDS/KDSO400H60/3 KDS/KDSO500H60/3 KDS/KDSO600H60/3 KDS/KDSO150H60/3 KDS/KDSO200H60/3 KDS/KDSO60H60/3

KDS/KDSO100H60/3 3000

4/12 2/6 2/6 2/6 8/24 4/12 8/24 8/24

1,76 2,14 3,09 3,56 0,78 1,00 0,51 0,73 szerokość

mma

SYMBOL

1 mb kg długość

mmL

970110 970120 970140 970160

nr katalogowy

Korytka siatkowe – system H35, H60, H110

MATERIAŁ

Drut cynkowany galwanicznie Na zamówienie:

F- drut cynkowany metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- drut kwasoodporny

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie trasy kablowej.

L L L L

0,50 1,00

0,25

0,00

1,0 1,25 1,5 1,75

Rozstaw podpór w m 2,0

0,75

Obciążenie dopuszczalne Q w kN/m dop.

H35 H60 H110

Qdop.

KDS...H110

KDS600H110/3 600 3000

400 3000 920140 500 3000 920150 100 3000 920110 300 3000 920130

4,03 3,09 3,56 1,01

2,14

2/6 2/6 2/6 2/6

2/6 920160 KDS400H110/3

KDS500H110/3 KDS100H110/3 KDS300H110/3

nr katalogowy SYMBOL

szerokość mma

długość

mm 1 mb

L kg

200 3000 1,76 920120 2/6 KDS200H110/3

KDS...H35

KDS200H35/3 KDS50H35/3 KDS100H35/3

SYMBOL

200 3000 0,78 6/18

50 3000 930112

930110 930120 100 3000

0,46 0,51

8/24 8/24 szerokość

mma

nr katalogowy kg długość

mmL

szt./mb KDS35H35/3 35 3000 0,36 930111 8/24

KDS...H60

KDS...H110

Korytko siatkowe

KDS...H35

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY 60 22 cm2 100 43 cm2 150 70 cm2 200 94 cm2 300 146 cm2 400 198 cm2 500 250 cm2 600 302 cm2 H60

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY 200 186 cm2 300 288 cm2 400 390 cm2 500 492 cm2 600 594 cm2 H110

100 86 cm2

E-90

KDS300H35/3 300 3000 1,06 930130 6/18

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY

100 19 cm2 200 42 cm2 300 65 cm2 H35

35 4,5 cm2 50 8 cm2

1 mb

szt./mb Wszystkie korytka siatkowe posiadają

ścięte końce drutu zapobiegające uszkodzeniu kabli.

- szczegółowe informacje w dziale XIX

E-90

KSG...H60

300 3000 400 3000 500 3000 600 3000 150 3000 200 3000

60 3000 960210 960230 960250 960270 100

KSG300H60/3 KSG400H60/3 KSG500H60/3 KSG600H60/3 KSG150H60/3 KSG200H60/3 KSG60H60/3

KSG100H60/3 3000

1,76 2,14 3,09 3,56 0,78 1,00 0,51 0,73 szerokość

mma

SYMBOL

1 mb kg długość

mmL

960220 960240 960260 960280 nr katalogowy

Korytko siatkowe

Korytka siatkowe – zgrzewane z drutu galwanicznego system H35, H60, H110

KSG...H110

KSG600H110/3 600 3000

400 3000 912240 500 3000 912250 100 3000 912210 300 3000 912230

4,03 3,09 3,56 1,01 2,14

912260 KSG400H110/3

KSG500H110/3 KSG100H110/3 KSG300H110/3

nr katalogowy SYMBOL

szerokość mma

długość

mm 1 mb

L kg

200 3000 1,76 912220 KSG200H110/3

KSG...H35

KSG200H35/3 KSG50H35/3 KSG100H35/3

SYMBOL

200 3000 0,78 50 3000 930215

930220 930230 100 3000

0,46 0,51 szerokość

mma

nr katalogowy 1 mb

kg długość

mmL

KSG35H35/3 35 3000 0,36 930210

Produkcja uruchamiana przy większych zamówieniach.

ZASTOSOWANIE Prowadzenie trasy kablowej.

Wyrób należy stosować tylko w klasie korozyjności C1.

KSG...H60 KSG...H35

Drut cynkowany galwanicznie przed procesem zgrzewania (widoczne ślady zgrzewów).

Na zamówienie:

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

MATERIAŁ

L L L L

0,50 1,00

0,25

0,00

1,0 1,25 1,5 1,75

Rozstaw podpór w m 2,0

0,75

Obciążenie dopuszczalne Q w kN/m dop. Qdop.

H35 H60

H110 SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ

UŻYTECZNY 60 22 cm2 100 43 cm2 150 70 cm2 200 94 cm2 300 146 cm2 400 198 cm2 500 250 cm2 600 302 cm2 H60

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY 200 186 cm2 300 288 cm2 400 390 cm2 500 492 cm2 600 594 cm2 H110

100 86 cm2

N

N

N

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY

100 19 cm2 200 42 cm2 300 65 cm2 H35

35 4,5 cm2 50 8 cm2

KSG300H35/3 300 3000 1,06 930240

Produkcja uruchamiana przy większych zamówieniach.

4/12 2/6 2/6 2/6 8/24 4/12 8/24 8/24

2/6 2/6 2/6 2/6

2/6 2/6 6/18 8/24 8/24 8/24

6/18

szt./mb szt./mb

szt./mb Wszystkie korytka siatkowe posiadają

ścięte końce drutu zapobiegające uszkodzeniu kabli.

Zakończenia drutów mogą pokrywać się rdzawym nalotem.

Wynika to z technologii produkcji

Zakończenia drutów mogą pokrywać się rdzawym nalotem.

Wynika to z technologii produkcji

Zakończenia drutów mogą pokrywać się rdzawym nalotem.

Wynika to z technologii produkcji 10050

62 25

62 25

50 150

200/600

50 50

62 2556

60

2525

112

100/600

50 50

52

KSG...H110

100

100

37

50

37

200/300

50 50

37

37

50

37

18

Ugięcie korytka f w mm przy Q dop.

7,5 20

10

f

II II

II II II II

(12)

12 13

Korytka siatkowe

MATERIAŁ

Drut cynkowany galwanicznie Na zamówienie:

F- drut cynkowany metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- drut kwasoodporny

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Przykład zastosowanie rozuswanego łącznika koryt siatkowych:

- w połączeniu z korytkiem, - w połączeniu z kształtką,

Łącznik rozsuwany koryt siatkowych

LSR...

LSR...H60/1 N

długość mm

L

katalogowynr SYMBOL

LSR100H60/1 LSR200H60/1

1 1 1000

1000

972611 972621 0,94 1,22 1 szt

kg 50

szt.

LSR300H60/1 1000 1,50 972631 1 szerokość

mm

a

100 200 300

LSR100H60/2 LSR200H60/2

1 1 2000

2000

972612 972622 1,88 2,44

LSR300H60/2 2000 3,00 972632 1 100

200 300

LSR100H60/3 LSR200H60/3

1 1 3000

3000

972613 972623 2,82 3,66

LSR300H60/3 3000 4,50 972633 1 100

200 300

LSR...H60/2

długość mm

L

nr katalogowy SYMBOL

1 szt

kg 50

szt.

szerokość mm

a

LSR...H60/3

długość mm

L

katalogowynr SYMBOL

1 szt

kg 50

szt.

szerokość mm

a

H

a

L

ZALETY:

- szybkie i pewne połączenie,

- przyśpieszenie montażu całej trasy kablowej, - unikamy mechanicznego docinania trasy kablowej, - płynna regulacja długości,

Łącznik LSR ułatwia i przyśpiesza montaż trasy koryt siatkowych dzięki regulacji długości brakujących odcinków trasy które dochodzą do przeszkody, rozgałęzia lub zmieniają swoją wysokość. Brakujący odcinek długości trasy można wydłużyć montując łącznik LSR i go rozsuwając przez co unikamy docinania drabin.

LSR60H60/1 60 1000 0,91 1

LSR60H60/2 60 2000 1,82 1

LSR60H60/3 60 3000 2,73 1

Korytka siatkowe

Etapy montażu łącznika rozuswanego.

- przesuwamy łącznik rozsuwany tak by nasunął się na korytko lub kształtkę,

- łącznik montowany bezpośrednio z kształtką musi być skręcony dodatkowo uchwytami USKS, Łącznik rozuswany LSR...

- montujemy od czoła korytka kablowego łącznik rozsuwany,

II II II II

II

972601

972602

972603

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

1

NOWOŚĆ

1 1

NOWOŚĆ

1 972613

NOWOŚĆ

972613 972623

NOWOŚĆ

972623 1

NOWOŚĆ

1 972633

NOWOŚĆ

972633

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

szt.

NOWOŚĆ

szt.

kablowej,

NOWOŚĆ

kablowej, trasy

NOWOŚĆ

trasy kablowej,

NOWOŚĆ

kablowej,

c

NOWOŚĆ

ci

NOWOŚĆ

i dochodzą

NOWOŚĆ

dochodzą do

NOWOŚĆ

do s

NOWOŚĆ

sw

NOWOŚĆ

wo

NOWOŚĆ

oj

NOWOŚĆ

j

NOWOŚĆ

Przykład zastosowanie rozuswanego łącznika koryt siatkowych:

NOWOŚĆ

Przykład zastosowanie rozuswanego łącznika koryt siatkowych:

- w połączeniu z korytkiem,

NOWOŚĆ

- w połączeniu z korytkiem, - w połączeniu z kształtką,

NOWOŚĆ

- w połączeniu z kształtką,

ą

NOWOŚĆ

ą trasy

NOWOŚĆ

trasy można

NOWOŚĆ

można rozsuwając

NOWOŚĆ

rozsuwając

NOWOŚĆ

1

NOWOŚĆ

972603 1

NOWOŚĆ

972603

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :