• Nie Znaleziono Wyników

1. Udowodnij, że dla każdej liczby rzeczywistej a zachodzi nierówność 8a‹ a8 +7

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1. Udowodnij, że dla każdej liczby rzeczywistej a zachodzi nierówność 8a‹ a8 +7"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Instytut Matematyczny UWr www.math.uni.wroc.pl/∼jwr/BO2020 III LO we Wrocławiu

1. Udowodnij, że dla każdej liczby rzeczywistej a zachodzi nierówność 8a ¬ a8+ 7 .

2. Wyznacz największą wartość wyrażenia abcde

a5+ b5+ c5+ d5+ e5 , gdzie a, b, c, d, e przebiegają liczby rzeczywiste dodatnie.

3. Wyznacz największą wartość wyrażenia abc a2+ b3+ c6 , gdzie a, b, c przebiegają liczby rzeczywiste dodatnie.

4. Wyznacz największą wartość wyrażenia a · (b + c) a2+ b2+ c2 , gdzie a, b, c przebiegają liczby rzeczywiste dodatnie.

5. Wyznacz najmniejszą wartość wyrażenia a4+ b4+ ab , gdzie a, b przebiegają liczby rzeczywiste.

6. Wyznacz największą wartość wyrażenia ab + bc + cd + da

(a + b + c + d)2 ,

gdzie a, b, c, d przebiegają liczby rzeczywiste dodatnie spełniające warunek a ­ 2b .

- 1 - Jarosław Wróblewski Blok Olimpijski 2020/21, klasy 1A, 2Ap, 2Ag, 3A

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zadania do omówienia na ćwiczeniach w piątek 4.12.2020 i poniedziałek 7.12.2020.. Zadania należy spróbować rozwiązać

Jak zmieni się odpowiedź, gdy wykonamy rysunek biorąc za jednostkę na osiach śred- nicę atomu (10 −8 cm) lub średnicę jądra atomowego (10 −13

Przemia- nowanie jednego z jej bytów na k pozwala uniknąć

Wykaż, korzystając z definicji granicy ciągu, że... Jakie są granice

Proszę uzasadnić, że liczba podzbiorów zbioru n-elementowego o nieparzystej liczbie elementów jest równa liczbie podzbiorów o parzystej liczbie elementów i wynosi 2 n−1...

Wykaż, że zajęcia można było tak poprowadzić, by każdy uczeń przedstawiał jedno z rozwiązanych przez siebie zadań przy tablicy i by każde zadanie zostało w ten

Wy- każ, że środek okręgu wpisanego w 4DEF , środek ciężkości 4ABC i punkt przecięcia się dwusiecznych 4ABC leżą na jednej

Udowodnij, że istnieją wśród nich trzy, tworzące trójkąt (być może zdegenerowany) o obwodzie nie większym niż