• Nie Znaleziono Wyników

Lesson Subject/Topic: Czas Present Continuous -

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lesson Subject/Topic: Czas Present Continuous -"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Lesson

Subject/Topic: Czas Present Continuous - ćwiczenia.

https://www.youtube.com/watch?v=995oCDwFeTw

Proszę sporządzić notatkę na podstawie filmiku na youtube.

Zadanie domowe

Projekt - termin do 20 maja 2020 r.

Wyobraź sobie, że jesteś w parku z rodziną i przyjaciółmi.

Przygotuj dialogi w formie komiksu w czasie Present Simple lub Present Continouous. Powinny zawierać co najmniej 12 obrazków. Technika i format są dowolne. Zwróć szczególną uwagę na poprawność gramatyczną oraz staranność wykonania pracy. Pamiętaj, że dopuszczalne są tylko miłe treści.

CHALLENGE!

Podręcznik Str. 94 Zad. 1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Formy skrócone to: I’m; you’re; he’s, she’s, it’s, we’re; you’re; they’re W zdamiu przeczącym do formy czasownika be dodajemy not i możemy zastosować

Klikając w poniższy link zostaniesz przekierowany do folderu klasy 4, w którym znajdują się zestawy słówek do nauki m.. Proszę

31.03 Topic: Czas Present Simple-zdania twierdzące-wprowadzenie.. Przepisz proszę te informacje z prezentacji

Wykonaj zad.4/85 Uzupełnij dialog czasownikami z ramki w czasie Present Continuous. 17.04 Topic: Pytanie i odpowiadanie na pytania o plany

Przypomnij teraz zastosowanie i budowę zdao w czasie Past Continuous z ostatnich lekcji.. Pomocny może byd również

Czyli możliwe jest stosowanie innych dostępnych technik monitoringu dla zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego

30th March 2020 Aim: rozumiemy różnicę w użyciu Present Continuous i konstrukcji going to i potrafimy tworzyć zdania dotyczące przyszłych planów i intencji.. 

 na postacie historyczne: Józef Piłsudski, Roman Dmowski i Ignacy Paderewski.. Jak