2. Połącz kreskami w pary te same wyrazy.

16  Download (0)

Full text

(1)

1

imię i nazwisko

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018

1. Podaj nazwę każdego obrazka. Pokoloruj na czerwono te kółka, które odpowiadają głosce o występującej w nazwach.

<rys.

dom>

2. Połącz kreskami w pary te same wyrazy.

bramy masz gramy

nasz

3. Przeczytaj tekst. Następnie zapisz starannie odpowiedzi na zadane pytania.

Tomek ma duży dom. W domu jest mały biały kot o imieniu Lolek. Lolek lubi zabawy z Tomkiem.

Pytanie: Jaki dom ma Tomek?

Pytanie: Jak nazywa się kot Tomka?

Pytanie: Co lubi Lolek?

Diagnoza na zakończenie klasy pierwszej Edukacja polonistyczna

Ilustracje: Wojciech Stachyra

(2)

2

imię i nazwisko

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018

5. Co postawisz na końcu zdania? Połącz linią każde zdanie z odpowiednim znakiem.

Ola chodzi do szkoły ?

Kto to jest .

Nazywam się Kuba .

6. Oddziel kreskami wyrazy w podanym ciągu liter. Odczytane zdanie zapisz w liniach.

KROWYDAJĄMLEKO.

7. Wykreśl wyraz, który nie pasuje do obrazka.

<rys. 2 dzieci bawiących się w piaskownicy łopatką i wiaderkiem>

piasek dzieci piesek

8. Zaznacz znakiem X rząd, w którym zapisano tylko nazwy osób.

konik, marynarz, rower rzeka, róża, zebra

mama, fryzjer, chłopiec

4. Ile wyrazów jest w podanym zdaniu? Pokoloruj okienko z właściwą liczbą.

Julia ma dwie nowe gumki. 3 4 5

Diagnoza na zakończenie klasy pierwszej Edukacja polonistyczna

Ilustracja: Joanna Myjak

(3)

3

imię i nazwisko

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018

9. Uszereguj obrazki zgodnie z kolejnością wydarzeń. Wpisz w okienka liczby od 1 do 4.

10. Ułóż zdanie ze wszystkich podanych wyrazów. Zapisz to zdanie starannie.

11. Otocz pętlą wyraz o znaczeniu przeciwnym do wyrazu zamieszczonego na kwiatku.

ładny pachnący

brzydki żółty

do mysz norki. Mała uciekła

Diagnoza na zakończenie klasy pierwszej Edukacja polonistyczna

Ilustracje: Joanna Myjak, Wojciech Stachyra

(4)

4

imię i nazwisko

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018

Diagnoza na zakończenie klasy pierwszej Edukacja polonistyczno-przyrodnicza

12. Przeczytaj podane wyrazy, następnie uzupełnij tabelę odpowiednimi liczbami.

wyraz liczba liter liczba głosek liczba sylab

teczka kolory mucha

13. Przeczytaj uważnie zdania. Wybierz jedno zdanie, które jest prawdziwe, i je przepisz.

W lesie mieszkają kozice i żubry.

W lesie mieszkają sarny i lisy.

W lesie mieszkają biedronki i chomiki.

14. Otocz pętlą nazwę rzeczy, którą należy mieć przy sobie w przypadku pogody pokazanej na obrazku.

okulary przeciwsłoneczne parasol

sandały

Ilustracja: Wojciech Stachyra

(5)

5

imię i nazwisko

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018

15. Pokoloruj każdą ramkę z nazwą zwierzęcia, które w Polsce można zobaczyć tylko w zoo.

16. Otocz pętlą znak drogowy oznaczający przejście dla pieszych.

17. Połącz linią każdy pojemnik z rysunkiem odpadu, który należy do niego wyrzucić.

18. Zaznacz znakiem X talerz, na którym są tylko zdrowe produkty.

hipopotam słoń lis żyrafa wiewiórka

19. Podkreśl właściwe zakończenie zdania.

Pies powinien jeść

czekoladę. siano. mięso.

Diagnoza na zakończenie klasy pierwszej Edukacja przyrodnicza

Ilustracje: Joanna Myjak, Wojciech Stachyra

(6)

6

imię i nazwisko

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018

20. Połącz linią każdy rysunek z odpowiednim podpisem.

Wielkanoc andrzejki mikołajki

21. Pokoloruj flagę Polski.

22. Zaznacz znakiem X każde zdanie, które można wpisać do klasowego regulaminu.

Dbam o porządek.

Rozmawiam na lekcji.

Pomagam innym.

Pilnie się uczę.

23. Podkreśl właściwe zakończenie zdania.

Polska leży w

Azji. Europie. Afryce.

Diagnoza na zakończenie klasy pierwszej Edukacja społeczna

Ilustracje: Wojciech Stachyra

(7)

7

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018

imię i nazwisko

1. Otocz pętlami obrazki zgodnie z podanymi informacjami.

dłuższy

ołówek mniejszą

lampkę najwyższy

kwiatek

2. Policz figury na obrazku. Wyniki wpisz w kratki.

trójkąty

3. Rozwiąż zadanie. Zapisz działanie i uzupełnij odpowiedź.

Julia ma 10 kulek, a Jacek ma 8 kulek. Ile kulek mają dzieci razem?

Odpowiedź: Dzieci mają razem kulek.

Rozwiązanie:

prostokąty koła

Diagnoza na zakończenie klasy pierwszej Edukacja matematyczna

Ilustracje: Ewa Marszał-Demianiuk, Wojciech Stachyra

(8)

8

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018

imię i nazwisko

4. Rozwiąż zadanie. Zapisz działanie i uzupełnij odpowiedź.

5. W każdym rzędzie otocz pętlą liczbę, którą należy wpisać w pustą kratkę.

2 + = 5 2 3 4 3 – = 2 1 2 3 11 + = 15 3 4 5

6. Oblicz.

4 + 5 = 12 + 8 = 8 + 4 + 2 = 7 + 3 + 2 =

9 – 5 = 7 – 2 = 14 – 4 = 15 – 3 = Olek miał 5 autek. Dał bratu 2 autka.

Ile autek zostało Olkowi?

Odpowiedź: Olkowi zostały autka.

Rozwiązanie:

Diagnoza na zakończenie klasy pierwszej

Edukacja matematyczna

(9)

9

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018

imię i nazwisko

9. W każdym rzędzie pokoloruj okienko z liczbą, którą zasłonił kleks.

2 4 6 7 8 12 7 3 1 8 6 5 2 3 4 0 1 7

7. Połącz linią każdy zegar z odpowiednim zapisem godziny.

8. Uzupełnij zdania.

Tydzień ma dni. Rok ma miesięcy.

Pierwszym miesiącem roku jest ,

a ostatnim miesiącem roku jest .

10.00 3.00 5.00

Diagnoza na zakończenie klasy pierwszej Edukacja matematyczna

Ilustracje: Wojciech Stachyra

(10)

10

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018

imię i nazwisko

13. Uzupełnij działania właściwymi znakami + lub .

4 5 = 9 8 8 = 0

14 2 = 12 9 6 = 15

10. Ile złotych jest w skarbonce? Podkreśl właściwą kwotę.

6 zł 8 zł 15 zł

11. Zmierz długość kreski. Otocz pętlą uzyskany wynik.

5 cm 6 cm 7 cm

12. Policz owoce w każdym koszyku. Zapisz odpowiednie liczby i wstaw znaki: < lub > .

Diagnoza na zakończenie klasy pierwszej Edukacja matematyczna

Ilustracje: Wojciech Januszewski, Dominika Łabędź, Wojciech Stachyra

(11)

11

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018

imię i nazwisko

2 kg 2 kg 1 kg 5 kg

8 kg

15. Przekreśl odważnik, który należy zdjąć z wagi, aby szalki były w równowadze.

16. Na każdym rysunku pokoloruj kokardę znajdującą się po lewej stronie dziewczynki.

14. Zapisz w kratkach liczby zgodnie z podaną informacją.

5 liczba o 3 większa 12 liczba o 2 mniejsza 9 liczba o 1 mniejsza

Diagnoza na zakończenie klasy pierwszej Edukacja matematyczna

Ilustracje: Joanna Myjak, Wojciech Stachyra

(12)

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018

imię i nazwisko

12

Numer zadania

Obszar umiejętności

Umiejętność z PP Wymagania ogólne

Umiejętność z PP Wymagania szczegółowe Uczeń:

1

Edukacja polonistyczna

I.5.1) wyróżnia w wyrazach samogłoski i spółgłoski

2 I.3.2) czyta ze zrozumieniem teksty pisane oraz drukowane

3a I.3.2) czyta ze zrozumieniem krótkie teksty

3b I.4.4) przestrzega poprawności ortograficznej w zapisywanych wyrazach 3c I.4.1) pisze czytelnie i mieści się w liniaturze

4 I.5.1) wyróżnia wyrazy w zdaniach

5 I.4.5) stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania

6a I.5.1) wyszczególnia w zdaniu wyrazy zapisane ciągiem

6b I.4.1) pisze czytelnie i mieści się w liniaturze

7 I.3.2) czyta wyrazy ze zrozumieniem

8 I.5.4) rozpoznaje wśród wyrazów rzeczowniki – nazwy osób

9 I.4.9) układa zdarzenia we właściwej kolejności

10a I.5.6) łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie formułuje zdanie pojedyncze 10b I.4.4) przepisuje wyrazy poprawnie pod względem ortograficznym

10c I.4.1) pisze poprawnie pod względem kaligraficznym, w jednej linii

11 I.5.5) rozpoznaje wyraz o znaczeniu przeciwnym

12 I.5.1) liczy litery, głoski i sylaby w wyrazach

13a I.4.4) przepisuje zdanie poprawnie pod względem ortograficznym 13b

Edukacja przyrodnicza

IV.1.2) zna zwierzęta zamieszkujące las

14 IV.2.8) ubiera się odpowiednio do informacji o pogodzie

15 IV.1.3) zna zwierzęta niewystępujące w Polsce w warunkach naturalnych 16 IV.2.9) rozpoznaje informacyjny znak drogowy: przejście dla pieszych

17 IV.1.8) wie, jak segregować odpady

18 IV.2.6) zna produkty służące zdrowiu

19 IV.1.5) zna pokarmy właściwe dla psa

20

Edukacja społeczna

III.1.9) wie, jakie jest znaczenie niektórych zwyczajów i tradycji polskich

21 III.2.2) zna barwy polskiej flagi

22 III.1.1) zna normy i reguły postępowania w klasie

23 III.2.2) wie, na jakim kontynencie leży Polska

Kartoteki

(13)

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018 imię i nazwisko

13

Numer

zadania Obszar umiejętności

Umiejętność z PP Wymagania ogólne

Umiejętność z PP Wymagania szczegółowe Uczeń:

1

Edukacja matematyczna

II.1.2) porównuje przedmioty pod względem wielkości i długości

2 II.5.1) rozpoznaje i liczy figury podane na rysunku

3 II.4.1) rozwiązuje proste zadanie tekstowe

4 II.4.1) rozwiązuje proste zadanie tekstowe

5 II.3.3) rozwiązuje równania z niewiadomą w postaci okienka

6 II.3.2) dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20

7 II.6.4) odczytuje pełne godziny na zegarze tarczowym

8 II.6.4) zna kolejne nazwy miesięcy, liczbę dni tygodnia oraz miesięcy w roku

9 II.2.1) liczy w przód i wstecz od podanej liczby

10 II.6.3) oblicza daną kwotę pieniędzy

11 II.5.2) mierzy za pomocą linijki długość odcinka

12 II.2.4) stosuje znaki <, > podczas porównywania liczby elementów zbiorów 13 II.3.3) posługuje się znakami + oraz w obliczeniach

14 II.2.4) rozumie sformułowania: liczba o kilka większa, o kilka mniejsza

15 II.6.7) zna zasady prawidłowego ważenia na wadze szalkowej

16 II.1.1) wskazuje lewą stronę

(14)

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018

imię i nazwisko

14

Numer

zadania Badana

umiejętność Zasady przyznawania punktów Punktacja

1 I.5.1)

Pokolorowanie 6–5 właściwych okienek – 2 punkty.

Pokolorowanie 4–3 właściwych okienek; pokolorowanie 6–5 właściwych i jednocześnie 1–2 niewłaściwych okienek – 1 punkt.

Pokolorowanie 2–0 właściwych okienek oraz co najmniej 1 niewłaściwego okienka – 0 punktów.

0–2

2 I.3.2) Utworzenie 4–3 właściwych par wyrazów – 1 punkt.

Utworzenie 2–0 właściwych par wyrazów – 0 punktów. 0–1

3a I.3.2) Zapisanie 3–2 odpowiedzi adekwatnych do treści tekstu – 2 punkty.

Zapisanie 1 poprawnej odpowiedzi – 1 punkt.

Zapisanie zdań nieadekwatnych do treści tekstu – 0 punktów. 0–2

3b I.4.4) Poprawne zapisanie wyrazów w zdaniach, popełnienie do 3 błędów ortograficznych – 1 punkt.

Popełnienie 4 i więcej błędów ortograficznych – 0 punktów. 0–1

3c I.4.1) Staranne zapisanie wyrazów w liniaturze – 1 punkt.

Niestaranne zapisanie wyrazów, niemieszczenie się w liniaturze – 0 punktów. 0–1 4 I.5.1) Pokolorowanie właściwej odpowiedzi – 1 punkt.

Pokolorowanie niewłaściwej odpowiedzi lub kilku odpowiedzi – 0 punktów. 0–1 5 I.4.5) Połączenie 3–2 zdań z odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi – 1 punkt.

Połączenie 1–0 zdań z odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi – 0 punktów. 0–1 6a I.5.1) Wyszczególnienie wszystkich wyrazów zapisanych ciągiem – 1 punkt.

Wyszczególnienie tylko niektórych wyrazów zapisanych ciągiem – 0 punktów. 0–1 6b I.4.1) Staranne zapisanie wyrazów w liniaturze – 1 punkt.

Niestaranne zapisanie wyrazów, niemieszczenie się w liniaturze – 0 punktów. 0–1 7 I.3.2) Zaznaczenie (wykreślenie) właściwej odpowiedzi – 1 punkt.

Zaznaczenie (wykreślenie) niewłaściwej odpowiedzi, zaznaczenie kilku odpowiedzi –

0 punktów. 0–1

8 I.5.4) Zaznaczenie właściwej odpowiedzi – 1 punkt.

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi, zaznaczenie kilku odpowiedzi – 0 punktów. 0–1 9 I.4.9) Zapisanie numerów bezbłędnie, popełnienie 1 błędu – 1 punkt.

Nieodpowiednie ponumerowanie obrazków – 0 punktów. 0–1

10a I.5.6) Ułożenie zdania ze wszystkich podanych wyrazów – 1 punkt.

Ułożenie zdania z pominięciem co najmniej 1 z podanych wyrazów – 0 punktów. 0–1 10b I.4.4) Bezbłędne przepisanie wyrazów – 1 punkt.

Popełnienie co najmniej 1 błędu przy przepisywaniu – 0 punktów. 0–1 10c I.4.1) Staranne zapisanie wyrazów w liniaturze – 1 punkt.

Niestaranne zapisanie wyrazów, niemieszczenie się w liniaturze – 0 punktów. 0–1 11 I.5.5) Otoczenie właściwej odpowiedzi – 1 punkt.

Otoczenie niewłaściwej odpowiedzi, otoczenie kilku odpowiedzi – 0 punktów. 0–1 12 I.5.1) Wpisanie do tabeli 9–7 właściwych liczb – 2 punkty.

Wpisanie do tabeli 6–4 właściwych liczb – 1 punkt.

Wpisanie do tabeli 3–0 właściwych liczb – 0 punktów. 0–2

13a I.4.4)

Bezbłędne przepisanie wyrazów w zdaniu – 1 punkt.

Popełnienie co najmniej 1 błędu przy przepisywaniu – 0 punktów.

Uwaga!

Ocenie podlega każde przepisane przez ucznia zdanie (nawet niewłaściwe).

0–1 13b IV.1.2) Przepisanie właściwego zdania – 1 punkt.

Przepisanie niewłaściwego zdania lub kilku zdań – 0 punktów. 0–1

14 IV.2.8) Otoczenie właściwej odpowiedzi – 1 punkt.

Otoczenie niewłaściwej odpowiedzi, otoczenie kilku odpowiedzi – 0 punktów. 0–1

Schemat oceniania. Test końcoworoczny. Klasa 1. Część zintegrowana

Uwaga!

Za niewykonanie zadania zarówno w części zintegrowanej jak i matematycznej uczeń otrzymuje 0 punktów.

(15)

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018 imię i nazwisko

15

Numer zadania

Badana

umiejętność Zasady przyznawania punktów Punktacja

15 IV.1.3)

Pokolorowanie 3 właściwych odpowiedzi – 2 punkty.

Pokolorowanie 3 właściwych odpowiedzi i 1 błędnej lub pokolorowanie tylko 2 właściwych odpowiedzi albo pokolorowanie 2 właściwych i 1 błędnej odpowiedzi – 1 punkt.

Pokolorowanie inne niż powyżej – 0 punktów.

0–2 16 IV.2.9) Otoczenie właściwej odpowiedzi – 1 punkt.

Otoczenie niewłaściwej odpowiedzi, otoczenie kilku odpowiedzi – 0 punktów. 0–1 17 IV.1.8) Połączenie 3–2 odpadów z odpowiednimi pojemnikami – 1 punkt.

Połączenie 1–0 odpadów z odpowiednimi pojemnikami – 0 punktów. 0–1 18 IV.2.6) Zaznaczenie właściwej odpowiedzi – 1 punkt.

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi, zaznaczenie kilku odpowiedzi – 0 punktów. 0–1 19 IV.1.5) Podkreślenie odpowiedniego dokończenia zdania – 1 punkt.

Podkreślenie nieodpowiedniego dokończenia zdania, podkreślenie kilku odpowiedzi –

0 punktów. 0–1

20 III.1.9) Połączenie 3–2 wyrazów z odpowiednimi rysunkami – 1 punkt.

Połączenie 1–0 wyrazów z odpowiednimi rysunkami – 0 punktów. 0–1

21 III.2.2) Pokolorowanie flagi właściwymi kolorami, ew. zapisanie nazw kolorów w odpowiednich polach – 1 punkt.

Niewłaściwe pokolorowanie flagi – 0 punktów. 0–1

22 III.1.1)

Zaznaczenie 3 odpowiednich zdań – 2 punkty.

Zaznaczenie 2 odpowiednich zdań, zaznaczenie 2 odpowiednich zdań i 1 błędnego zdania – 1 punkt.

Zaznaczenie 1 odpowiedniego zdania, zaznaczenie wszystkich zdań – 0 punktów.

0–2

23 III.2.2) Zaznaczenie odpowiedniego dokończenia zdania – 1 punkt.

Zaznaczenie nieodpowiedniego dokończenia zdania, zaznaczenie kilku dokończeń zdania –

0 punktów. 0–1

(16)

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018

imię i nazwisko

16

Schemat oceniania. Test końcoworoczny. Klasa 1. Część matematyczna

Numer

zadania Badana

umiejętność Zasady przyznawania punktów Punktacja

1 II.1.2) Otoczenie 3 odpowiednich obrazków – 2 punkty.

Otoczenie 2 odpowiednich obrazków lub 1 odpowiedniego obrazka – 1 punkt.

Otoczenie nieodpowiednich obrazków, odpowiedzi niejednoznaczne – 0 punktów. 0–2 2 II.5.1) Zapisanie 3 właściwych liczb – 2 punkty.

Zapisanie 2 lub 1 właściwej liczby – 1 punkt.

Zapisanie wszystkich niewłaściwych liczb – 0 punktów. 0–2

3 II.4.1)

I. Zapisanie działania adekwatnego do treści zadania i uzyskanie poprawnego wyniku – 2 punkty.

Zapisanie działania adekwatnego do treści zadania, ale uzyskanie niepoprawnego wyniku – 1 punkt.

Zapisanie niepoporawnego działania, niezależnie od uzyskanego wyniku – 0 punktów.

II. Uzupełnienie odpowiedzi zgodnie z uzyskanym wynikiem (nawet, jeśli za I część zadania uczeń otrzymał 1 punkt) – 1 punkt.

Zapisanie odpowiedzi niezgodnej z uzyskanym wynikiem – 0 punktów.

Uwaga!

Jeśli uczeń uzyskał w I części 0 punktów, za całość zadania otrzymuje 0 punktów.

0–3

4 II.4.1)

I. Zapisanie działania adekwatnego do treści zadania i uzyskanie poprawnego wyniku – 2 punkty.

Zapisanie działania adekwatnego do treści zadania, ale uzyskanie niepoprawnego wyniku – 1 punkt.

Zapisanie niepoprawnego działania, niezależnie od uzyskanego wyniku – 0 punktów.

II. Uzupełnienie odpowiedzi zgodnie z uzyskanym wynikiem (nawet, jeśli za I część zadania uczeń otrzymał 1 punkt) – 1 punkt.

Zapisanie odpowiedzi niezgodnej z uzyskanym wynikiem – 0 punktów.

Uwaga!

Jeśli uczeń uzyskał w I części 0 punktów, za całość zadania otrzymuje 0 punktów.

0–3

5 II.3.3) Otoczenie właściwej odpowiedzi w 3–2 równaniach – 1 punkt.

Otoczenie właściwej odpowiedzi w 1 równaniu albo w żadnym równaniu lub otoczenie kilku

odpowiedzi – 0 punktów. 0–1

6 II.3.2)

Wyznaczenie 8 właściwych wyników – 3 punkty.

Wyznaczenie 7–6 właściwych wyników – 2 punkty.

Wyznaczenie 5–4 właściwych wyników – 1 punkt.

Wyznaczenie 3–0 właściwych wyników – 0 punktów.

0–3 7 II.6.4) Połączenie 3–2 zegarów z odpowiednimi godzinami – 1 punkt.

Połączenie 1 zegara lub żadnego zegara z odpowiednią godziną – 0 punktów. 0–1 8 II.6.4) Poprawne uzupełnienie 4 lub 3 zdań – 2 punkty.

Poprawne uzupełnienie 2 zdań lub 1 zdania – 1 punkt.

Uzupełnienie wszystkich zdań niepoprawnie – 0 punktów. 0–2

9 II.2.1) Pokolorowanie właściwej odpowiedzi w 3–2 rzędach – 1 punkt.

Pokolorowanie niewłaściwej odpowiedzi, pokolorowanie tylko 1 poprawnej liczby –

0 punktów. 0–1

10 II.6.3) Podkreślenie właściwej odpowiedzi – 1 punkt.

Podkreślenie niewłaściwej odpowiedzi, podkreślenie kilku odpowiedzi – 0 punktów. 0–1 11 II.5.2) Otoczenie właściwej odpowiedzi – 1 punkt.

Otoczenie niewłaściwej odpowiedzi, otoczenie kilku odpowiedzi – 0 punktów. 0–1 12 II.2.4)

Zapisanie 2 odpowiednich znaków lub 1 odpowiedniego znaku – 1 punkt.

Niezapisanie ani jednego odpowiedniego znaku – 0 punktów.

Uwaga!

Ocenie nie podlega prawidłowe przeliczenie zawartości koszyków. W przypadku pomyłki w przeliczeniu w dalszym ciągu oceniać należy właściwe ustawienie znaków: < i >.

0–1

13 II.3.3) Uzupełnienie 4 działań poprawnymi znakami – 2 punkty.

Uzupełnienie 3–2 działań poprawnymi znakami – 1 punkt.

Uzupełnienie 1 działania lub nieuzupełnienie żadnego działania poprawnym znakiem – 0 punktów. 0–2 14 II.2.4) Zapisanie 3–2 liczb bezbłędnie – 1 punkt.

Zapisanie 1 liczby poprawnie lub niezapisanie żadnej liczby poprawnie – 0 punktów. 0–1 15 II.6.7) Zaznaczenie (przekreślenie) odpowiedniego odważnika – 1 punkt.

Zaznaczenie (przekreślenie) nieodpowiedniego odważnika, zaznaczenie kilku odpowiedzi

– 0 punktów. 0–1

16 II.1.1) Pokolorowanie kokardy po właściwej stronie na obu głowach – 1 punkt.

Odpowiedź niepoprawna, niejednoznaczna – 0 punktów. 0–1

Figure

Updating...

References

Related subjects :