• Nie Znaleziono Wyników

JP5/2A Klasa 5 Test 2 Wersja A

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "JP5/2A Klasa 5 Test 2 Wersja A"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

JP5/2A

NOWY WIELKI EGZAMIN

Gdzie stopy nasze

Imię i nazwisko . . . .

Numer ucznia w dzienniku. . . . Klasa . . . .

Instrukcja dla ucznia

1. Sprawdź uważnie, czy na kolejno ponumerowanych stronach jest wydrukowa- nych 11 zadań.

2. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.

4. Rozwiązania zadań zapisuj bezpośrednio w teście. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną odpowiedź.

5. Na wykonanie wszystkich zadań masz 40 minut.

Powodzenia!

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 1. do 4.

12 października

Witam wszystkich na moim blogu. Czy zdarzyło wam się brać udział w podróży po- ślubnej waszych rodziców? Myślicie, że to niemożliwe? Mylicie się! Jak się ma takich rodziców jak moi, to wszystko może się zdarzyć. Nie potrafili sobie załatwić wyjazdu zaraz po ślubie i nagle teraz, po 15 latach im się przypomniało… Dziwne to wszystko jakieś… Dlaczego nie mogą pojechać sami i zostawić mnie i Miśka w spokoju? Prze- cież jest rok szkolny, nie mogę zawalić lekcji (no, może trochę przesadzam, tak bar- dzo się tym nie przejmuję). Oburza mnie co innego. […] Najprawdopodobniej przez ten wyjazd nie będę mogła wziąć udziału w pierwszych treningach przed sezonem narciarskim. A tak się cieszyłam!:(((

Poza tym mam jeszcze inne podejrzenia… Cała ta podróż poślubna jest, moim zdaniem, tylko pretekstem. Przecież tyle razy wyjeżdżaliśmy wszyscy razem w różne

JP5/2A

Klasa 5 Test 2 Wersja A

JP_V2A_test.indd 1 20.07.2018 11:26:32

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(2)

2

JP5/2A

miejsca i nie nazywało się to wtedy podróżą poślubną. Dlaczego właśnie teraz? Uwa- ga – detektyw Julka myśli… Moim zdaniem, stoi za tym ten gruchot, czyli ukochane volvo taty. Niedawno je kupił […]. Ponieważ nie ma teraz wakacji, a strasznie chce sobie tym autem pojeździć, więc podstępnie wykorzystał rocznicę ślubu i wymyślił wy- jazd do Włoch. Wiecie, niby z powodu jubileuszu, a tymczasem wszyscy jesteśmy po- trzebni, żeby podziwiać jego genialne auto (które zdążyło się już popsuć ze cztery razy).

Ewa Bylica, Julka, blog i dog, Poznań 2006, s. 39–40.

Zadanie 1. (0–1)

Oceń, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe. Zaznacz obok każdego odpowiedź TAK lub NIE.

W przytoczonym tekście Ewy Bylicy występuje narracja trzecio-

osobowa. TAK NIE

Narratorem w tekście jest dziewczyna, która ma na imię Julka. TAK NIE

Zadanie 2. (0–1)

Ustal, co odróżnia wpis Julki na blogu od zapisu prowadzonego w tradycyj- nym dzienniku. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Rodzaj narracji.

B. Zapisanie daty dziennej.

C. Zwroty do odbiorców tekstu.

D. Ukazywanie wydarzeń z własnej perspektywy.

Zadanie 3. (0–2)

Na podstawie pierwszego akapitu napisz, jakie było nastawienie Julki do wyjazdu zaplanowanego przez tatę, i wyjaśnij, co było przyczyną tego na- stawienia.

. . . . . . . . . . . . . . . .

JP_V2A_test.indd 2 20.07.2018 11:26:32

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(3)

3

JP5/2A

Zadanie 4. (0–1)

Wyjaśnij, dlaczego Julka nazwała siebie detektywem.

. . . . . . . . . . . .

Zadanie 5. (0–2)

Jakie typy liczebników występują w podanych cytatach? Jeśli we frag- mencie występuje liczebnik główny, wpisz w okienku obok cytatu literę G, a jeśli porządkowy – literę P.

12 października

zdążyło się już popsuć ze cztery razy

po 15 latach im się przypomniało

w pierwszych treningach przed sezonem

Zadanie 6. (0–1)

W czasie przygotowań do wyjazdu mama zapytała: Co teraz robisz, Julko?, ale usłyszała tylko: ...ubrania do walizki. Czy na początku odpowiedzi powin- na się znaleźć odpowiednia forma czasownika pakować czy spakować?

Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Odpowiedź Julki powinna się zaczynać od odpowiedniej formy osobowej czasownika A/B, czyli czasownika C/D.

A. pakować

C. dokonanego

B. spakować

D. niedokonanego

Zadanie 7. (0–1)

Przepisz podkreślone fragmenty tekstu, zapisując cząstki -bym i -by łącznie lub rozdzielnie.

Chętnie (bym) została w domu. Nie wybierała (bym) się w żadną podróż. Szkoda, że awaria samochodu nie okazała się poważna, bo jeśli nie naprawiono (by) go na czas, to można (by) było zostać w domu.

. . . . . . . . . . . . . .

JP_V2A_test.indd 3 20.07.2018 11:26:32

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(4)

4

JP5/2A

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 8. do 10.

Zadanie 8. (0–1)

Napisz, do czego zachęca podany tekst.

. . . . . . . .

Zadanie 9. (0–1)

Spośród wyrazów wypisanych z tekstu podkreśl te, które służą wyrażeniu oceny.

tropikalną zachwycającą doskonałe skaliste niezwykłe porośnięte

Zadanie 10. (0–1)

Wypisz z tekstu dwa przymiotniki użyte w celu przedstawienia kolorystyki krajobrazu.

. . . . . . . .

JP_V2A_test.indd 4 20.07.2018 11:26:32

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(5)

5

JP5/2A

Zadanie 11. (0–8)

Napisz fragment pamiętnika, w którym przedstawisz prawdziwą lub zmy- śloną przygodę, która przydarzyła ci się podczas jakieś dalekiej podróży.

Twoja praca powinna zająć co najmniej 10 linijek.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(10 linijek)

JP_V2A_test.indd 5 20.07.2018 11:26:32

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(6)

JP_V2A_test.indd 6 20.07.2018 11:26:32

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(7)

JP5/2B

NOWY WIELKI EGZAMIN

Gdzie stopy nasze

Imię i nazwisko . . . .

Numer ucznia w dzienniku. . . . Klasa . . . .

Instrukcja dla ucznia

1. Sprawdź uważnie, czy na kolejno ponumerowanych stronach jest wydrukowa- nych 11 zadań.

2. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.

4. Rozwiązania zadań zapisuj bezpośrednio w teście. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną odpowiedź.

5. Na wykonanie wszystkich zadań masz 40 minut.

Powodzenia!

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 1. do 4.

12 października

Witam wszystkich na moim blogu. Czy zdarzyło wam się brać udział w podróży po- ślubnej waszych rodziców? Myślicie, że to niemożliwe? Mylicie się! Jak się ma takich rodziców jak moi, to wszystko może się zdarzyć. Nie potrafili sobie załatwić wyjazdu zaraz po ślubie i nagle teraz, po 15 latach im się przypomniało… Dziwne to wszystko jakieś… Dlaczego nie mogą pojechać sami i zostawić mnie i Miśka w spokoju? Prze- cież jest rok szkolny, nie mogę zawalić lekcji (no, może trochę przesadzam, tak bar- dzo się tym nie przejmuję). Oburza mnie co innego. […] Najprawdopodobniej przez ten wyjazd nie będę mogła wziąć udziału w pierwszych treningach przed sezonem narciarskim. A tak się cieszyłam!:(((

Poza tym mam jeszcze inne podejrzenia… Cała ta podróż poślubna jest, moim zdaniem, tylko pretekstem. Przecież tyle razy wyjeżdżaliśmy wszyscy razem w różne

JP5/2B

Klasa 5 Test 2 Wersja B

JP_V2B_test.indd 1 20.07.2018 11:28:50

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(8)

2

JP5/2B

miejsca i nie nazywało się to wtedy podróżą poślubną. Dlaczego właśnie teraz? Uwaga – detektyw Julka myśli… Moim zdaniem, stoi za tym ten gruchot, czyli ukochane vo- lvo taty. Niedawno je kupił […]. Ponieważ nie ma teraz wakacji, a strasznie chce sobie tym autem pojeździć, więc podstępnie wykorzystał rocznicę ślubu i wymyślił wyjazd do Włoch. Wiecie, niby z powodu jubileuszu, a tymczasem wszyscy jesteśmy potrzebni, żeby podziwiać jego genialne auto (które zdążyło się już popsuć ze cztery razy).

Ewa Bylica, Julka, blog i dog, Poznań 2006, s. 39–40.

Zadanie 1. (0–1)

Oceń, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe. Zaznacz obok każdego odpowiedź TAK lub NIE.

Narratorem w tekście jest dziewczyna, która ma na imię Julka. TAK NIE W przytoczonym tekście Ewy Bylicy występuje narracja trzecio-

osobowa. TAK NIE

Zadanie 2. (0–1)

Ustal, co odróżnia wpis Julki na blogu od zapisu prowadzonego w tradycyj- nym dzienniku. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Ukazywanie wydarzeń z własnej perspektywy.

B. Rodzaj narracji.

C. Zapisanie daty dziennej.

D. Zwroty do odbiorców tekstu.

Zadanie 3. (0–2)

Na podstawie pierwszego akapitu napisz, jakie było nastawienie Julki do wyjazdu zaplanowanego przez tatę, i wyjaśnij, co było przyczyną tego na- stawienia.

. . . . . . . . . . . . . . . .

JP_V2B_test.indd 2 20.07.2018 11:28:50

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(9)

3

JP5/2B

Zadanie 4. (0–1)

Wyjaśnij, dlaczego Julka nazwała siebie detektywem.

. . . . . . . . . . . .

Zadanie 5. (0–2)

Jakie typy liczebników występują w podanych cytatach? Jeśli we frag- mencie występuje liczebnik główny, wpisz w okienku obok cytatu literę G, a jeśli porządkowy – literę P.

zdążyło się już popsuć ze cztery razy

12 października

w pierwszych treningach przed sezonem

po 15 latach im się przypomniało

Zadanie 6. (0–1)

W czasie przygotowań do wyjazdu mama zapytała: Co teraz robisz, Julko?, ale usłyszała tylko: ...ubrania do walizki. Czy na początku odpowiedzi powin- na się znaleźć odpowiednia forma czasownika pakować czy spakować?

Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Odpowiedź Julki powinna się zaczynać od odpowiedniej formy osobowej czasownika A/B, czyli czasownika C/D.

A. spakować

C. dokonanego

B. pakować

D. niedokonanego

Zadanie 7. (0–1)

Przepisz podkreślone fragmenty tekstu, zapisując cząstki -bym i -by łącznie lub rozdzielnie.

Chętnie (bym) została w domu. Nie wybierała (bym) się w żadną podróż. Szkoda, że awaria samochodu nie okazała się poważna, bo jeśli nie naprawiono (by) go na czas, to można (by) było zostać w domu.

. . . . . . . . . . . . . .

JP_V2B_test.indd 3 20.07.2018 11:28:50

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(10)

4

JP5/2B

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 8. do 10.

Zadanie 8. (0–1)

Napisz, do czego zachęca podany tekst.

. . . . . . . .

Zadanie 9. (0–1)

Spośród wyrazów wypisanych z tekstu podkreśl te, które służą wyrażeniu oceny.

zachwycającą doskonałe skaliste niezwykłe porośnięte tropikalną

Zadanie 10. (0–1)

Wypisz z tekstu dwa przymiotniki użyte w celu przedstawienia kolorystyki krajobrazu.

. . . . . . . .

JP_V2B_test.indd 4 20.07.2018 11:28:50

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(11)

5

JP5/2B

Zadanie 11. (0–8)

Napisz fragment pamiętnika, w którym przedstawisz prawdziwą lub zmy- śloną przygodę, która przydarzyła ci się podczas jakieś dalekiej podróży.

Twoja praca powinna zająć co najmniej 10 linijek.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(10 linijek)

JP_V2B_test.indd 5 20.07.2018 11:28:50

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(12)

JP_V2B_test.indd 6 20.07.2018 11:28:50

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź znakiem

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź znakiem

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź znakiem

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź znakiem

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź