„nawróćcie się do Mnie całym swym sercem… Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest litościwy i miłosierny...”

Download (0)

Full text

(1)

10.06.2020 r. (środa)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…

Zapisz temat do zeszytu:

Katecheza

Temat: Czerwiec to czas na uczczenie Serca Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

• Najświętszy Sakrament to Jezus pod postacią Chleba. Obecny jest zawsze w tabernakulum, gdzie czeka na nasze odwiedziny.

• Szczególnym świętem Jezusa Eucharystycznego jest Boże Ciało.

• Obejrzyj film: Pan Katecheta-Boże Ciało.

https://www.youtube.com/watch?v=ufmqOy9gygE

• Miesiąc czerwiec poświęcony jest uczczeniu Serca Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Codziennie odmawiana lub śpiewana jest Litania do Serca Pana Jezusa.

• Obejrzyj film: Najświętsze Serce Jezusa.

https://www.youtube.com/watch?v=R56GW65qLVI&t=179s

• Jezus objawił się św. Małgorzacie i dał wielkie obietnice.

• Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=3B0aWPOuoYU

• Pomódl się Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa:

• https://www.youtube.com/watch?v=CeC686wPics

Z Panem Bogiem!

15.06.2020 r. (poniedziałek)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…

Zapisz temat do zeszytu:

Katecheza Temat: Każdy potrzebuje nawrócenia.

• Bóg w Księdze Joela mówi do każdego z nas:

„nawróćcie się do Mnie całym swym sercem…

Nawróćcie się do Pana Boga waszego!

On bowiem jest litościwy i miłosierny...”

• Zastanów się, czy chcesz odpowiedzieć na to wezwanie.

(2)

• Trudności w nawróceniu:

1. Lekceważenie własnych grzechów i słabości.

2. Porównywanie samego siebie z innymi.

3. Przekonanie człowieka, że nie może się już zmienić.

• Obejrzyj film i posłuchaj jak pokonała je św. Teresa.

https://www.youtube.com/watch?v=sL4kMlKD_t8

• Podejmij decyzję, czy chcesz podjąć wysiłek nawrócenia. Pomocne może być świadectwo przestępcy:

https://www.youtube.com/watch?v=Lq0rEFcypNA

• Pomódl się własnymi słowami o siłę do przemiany.

Z Panem Bogiem!

22.06.2020 r. (poniedziałek)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…

Zapisz temat do zeszytu:

Katecheza Temat: Rozpocząć od nowa.

• Chrystus pomaga tym, którzy Go wzywają i są wytrwali.

• Zobacz historię uzdrowionego, obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=Vcou5XscgXo

• Czy chcesz zaprosić Jezusa do swojej codzienności?

• Czy wierzysz w realną pomoc Jezusa, jak ten chory?

• Obejrzyj film: Co to znaczy „wierzyć w Boga”?

https://www.youtube.com/watch?v=GCXuaz5vgfg

• Z Bogiem warto ciągle zaczynać od nowa, każdego dnia.

• Posłuchaj świadectwa Kamila Stocha:

https://www.youtube.com/watch?v=IhGudcpn_Js

• Jezus prowadzi zawsze do rozwoju i daje łaskę wytrwałości.

• Pomódl się piosenką - Jezus siłą mą:

https://www.youtube.com/watch?v=xaa83tYqQRs Z Panem Bogiem!

24.06.2020 r. (środa)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus….

(3)

Wpisz temat do zeszytu:

Katecheza

Temat: Święta Jadwiga Śląska – wzór troski o ludzi potrzebujących.

Dziś poznasz bliżej postać świętej Jadwigi Śląskiej, kobiety doświadczonej przez los, ale znajdującej szczęście w Bogu, rodzinie, trosce o innych i ascezie.

Asceza – wyrzekanie się przyjemności ziemskich w celu osiągnięcia życia wiecznego.

Obejrzyj prezentację:

https://drive.google.com/file/d/16zQifgPRVw4vA795rCAUDlTI3X7jiP3Y/view?usp=sharing Posłuchaj:

https://youtu.be/0GeaCWO2vKw

Napisz w zeszycie:

1. Wymień najważniejsze dzieła podejmowane przez świętą Jadwigę Śląską.

Pomódl się własnymi słowami do św. Jadwigi o podejmowanie trudnych wyzwań.

Na czas wakacji życzę dobrego odpoczynku, ciekawych przygód oraz opieki Maryi i błogosławieństwa Bożego. Niech zawsze znajdzie się czas choć na krótką modlitwę i niedzielną Eucharystię, aby Jezus wypełniał swą siłą Wasze serca.

Z Panem Bogiem.

Figure

Updating...

References

Related subjects :