Wykonaj zadanie 6 ze strony 242 z podręcznika

Download (0)

Full text

(1)

29.04.2020 r.

Temat: Po co Bóg stworzył człowieka?

1. Zapoznaj się z tekstem zamieszczonym w podręczniku na stronie 241.

2. Wymień elementy świata stworzone przez Boga, które występują w wierszu. Zapisz je w zeszycie.

3. Wskaż w tekście epitety i zapisz je w zeszycie.

4. Odpowiedz na pytanie z polecenia 4 strona 242.

5. Wykonaj zadanie 6 ze strony 242 z podręcznika.

30.04.2020 r.

Temat: Powtórzenie wiadomości o częściach zdania.

1. Przypomnij sobie wszystkie wiadomości na temat poznanych części zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik).

Wykonaj polecenia aby utrwalić zdobyte informacje:

1. Podkreśl podmiot i orzeczenie. Podaj ich rodzaj.

Na podłodze leżały porozrzucane bluzki, spodnie i skarpetki.

Właśnie piszę list.

Adam zostanie najlepszym uczniem w szkole.

2. Wskaż przydawki i określ ich rodzaj:

Byłam dzisiaj na pierwszym treningu.

Przesyłam serdeczne ucałowania.

Dostałam złoty naszyjnik.

3. Podkreśl dopełnienie:

Jan ufa swojemu koledze.

Moja mama robi zakupy ze swoją przyjaciółką.

Uczniowie rozmawiają o ciekawej książce.

4. Zaznacz okolicznik i podaj jego typ:

Kasia przyrządza sałatkę doskonale.

Zrobił awanturę z powodu niezrozumienia słów.

Ala pojechał pomóc cioci.

2. Kliknij w link i rozwiąż test.

Podaj wymagane dane, a następnie aktywuj test. Powodzenia!:) Test będzie aktywny od 30.04. godz. 8.00 do 1.05.2020 r. godz. 9.00.

Jeśli nie możesz przystąpić do testu w wyznaczonym czasie skontaktuj się z nauczycielem.

https://www.testportal.pl/test.html?t=c8vBijWwbLqC

4.05.2020 r.

Temat: W raju.

1. Zastanów się co to jest raj. Obejrzyj zdjęcia i krótko napisz co według Ciebie oznacza ten termin.

(2)

2. Zapoznaj się z tekstem Książka nad książkami ze stron 242-243 z podręcznika.

3. Wykonaj zadanie 1 ze strony 243.

4. Wykonaj zadanie 3 i 6 ze strony 244.

5.05.2020 r.

Temat: Zapiski Adama i Ewy.

1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika ze strony 245-246.

2. Co to jest pamiętnik? Zapoznaj się z nową wiadomością ze strony 247 i zapisz ja do zeszytu kolorem zielonym.

3. Czym różnią się zapisy Adama i Ewy? W jaki sposób zostały przedstawione te same zdarzenia? Odpowiedź zapisz w zeszycie.

4. Wykonaj zadanie 7 ze strony 247 z podręcznika.

Figure

Updating...

References

Related subjects :