Czwartek, 14.05.2020r. Temat: Transport wodny.

15  10  Download (0)

Full text

(1)

Do zadań został dołączony test dla klasy trzeciej - podsumowujący wiadomości i umiejętności z edukacji polonistycznej. Jeśli jest to możliwe, proszę

wydrukować, uzupełnić i przesłać. Jeśli nie ma takich możliwości to proszę poćwiczyć ustnie.

Czwartek, 14.05.2020r.

Temat: Transport wodny.

Edukacja przyrodnicza

Podręcznik s. 24 - 25, przeczytaj i zapamiętaj nazwy statków pasażerskich, statków handlowych i innych jednostek pływających.

Obejrzyj prezentację ,, Złota piątka największych statków świata”

https://www.youtube.com/watch?v=n2eFyx4nuxU

Edukacja polonistyczna

Podręcznik s. 26, przeczytaj informacje o statkach i Stefanie Batorym, napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:

Co przewozi tankowiec i jaki jest to statek?

Gdzie są budowane statki i jak są nazywane?

Karty ćwiczeń s. 14 Edukacja muzyczna

Piosenka ,,Płyną po wodzie statki”, zaśpiewaj i zatańcz.

https://www.youtube.com/watch?v=baxb0XVBX8s

Edukacja matematyczna

Przeczytaj zadania, przepisz pytanie, napisz działania i odpowiedź.

(proszę przesłać) Zadanie 1

Mama miała 3000 zł. Kupiła 6 krzeseł po 208 zł i stół za 968 zł. Ile pieniędzy jej zostało?

(2)

Zadanie 2

Mama Małgosi kupiła do dekoracji tortu 3 paczki wiórek kokosowych i pół kilograma winogron. Paczka wiórek kosztuje 6 zł, a kilogram winogron 8 zł.

Ile mama zapłaciła w sklepie za te zakupy?

Zadanie 3

Oblicz zgodnie z kolejnością wykonywania działań:

192 – 2 X (23 + 12) = 225 : 5 – 5 x 7 = (100 – 64) : 9 =

(96 – 27) : (45 + 24) =

Piątek, 15.05.2020r.

Temat: Tropimy ortografię. Piszę inaczej niż słyszę.

Edukacja polonistyczna

Podręcznik s. 27, przeczytaj i zapamiętaj zasady pisowni. Przepisz wyrazy, które mają litery w kolorze niebieskim.

Karty ćwiczeń s. 15 Edukacja techniczna

Wykonaj pieska z dowolnych materiałów, możesz posłużyć się instrukcją w podręczniku na stronie 19. (proszę przesłać)

Edukacja matematyczna

Przeczytaj zadania, przepisz pytanie, napisz działanie i odpowiedź.

(proszę przesłać) Zadanie 1

Ania kupiła bombonierkę, w której były 24 czekoladki, leżące w 8 przegródkach.

Ile czekoladek leży w 5 przegródkach?

Zadanie 2

W ciągu minuty maszyna napełnia wodą 8 litrowych butelek. Ile litrów wody zostanie rozlanych do takich butelek w ciągu kwadransa?

(3)

Zadanie 3

Oblicz różnicę liczb, w której odjemna jest ilorazem liczb 393 i 3, a odjemnik iloczynem liczb 12 i 6.

W-F

Ćwiczenia gimnastyczne, zobacz poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=iJdgErtfSzo

Poniedziałek, 18.05.2020r.

Temat: Lektura ,,O psie, który jeździł koleją”.

Edukacja polonistyczna

Podręcznik s. 28, przeczytaj głośno fragment lektury.

Możesz przypomnieć sobie treść lektury oglądając krótki film:

https://www.youtube.com/watch?v=Lkuy6n0l1aY

Ułóż we właściwej kolejności wydarzenia poniżej, ponumeruj i przepisz do zeszytu.

Lampo na wyspie.

Poszukiwania psa.

Niecodzienny pasażer na stacji Marittima.

Bohaterski czyn Lampo.

Pies w służbie kolejowej.

Smutna przygoda Lampo w czasie podróży.

Rozmowa naczelnika z zawiadowcą.

Lampo w domu zawiadowcy.

Powrót na stację w Marittima.

Karty ćwiczeń s. 16, napisz metryczkę lektury.

Edukacja matematyczna

Podręcznik s. 118, napisz w zeszycie informacje zaznaczone na zielono i zadanie 2 i 3.

Karty ćwiczeń s. 54 Edukacja informatyczna

(4)

Obejrzyj mapę Włoch i wypisz w programie tekstowym nazwy miast, które odwiedził pies Lampo.(proszę przesłać)

Wtorek, 19.05.2020r.

Temat: Opisujemy głównego bohatera lektury.

Edukacja polonistyczna

Napisz opis psa Lampo, możesz skorzystać ze słownictwa poniżej. Pamiętaj, że twoja praca powinna składać się z trzech części, nie zapomnij o akapitach.

(proszę przesłać)

(5)

WSTĘP – przedstaw co będziesz opisywał ROZWINIĘCIE

 wygląd:

rasa –kundelek, owczarek-szpic

sierść –puszysta, kudłate psisko, jasna pręga na grzbiecie

głowa, oczy – filuterne, żywo reagujące inteligentne, wesołe, szelmowskie spojrzenie

uszy – jedno sterczące, drugie opada wygląd – pocieszny, zawadiacki

 cechy charakteru:

bohaterski, mądry, sprytny, przyjazny, miły, dobrze ułożony, wierny

 zwyczaje:

ma duszę podróżnika, jest niezależny, był niezwykłym psem, podróżował koleją, ale zawsze wracał do domu, zawsze był blisko zawiadowcy

ZAKOŃCZENIE – napisz swoją opinię o Lampo Edukacja plastyczna

Narysuj wybrane wydarzenie z lektury z głównym bohaterem.

Poniżej jest pomnik psa Lampo na stacji Campiglia Marittima

Miejscowość jest znana z historii psa Lampo (czyli błyskawica). Mieszaniec Lampo żył naprawdę w latach 50. XX wieku. Samodzielnie podróżował

pociągami, przez co stał się najczęściej opisywanym i fotografowanym psem tamtych czasów. W 1961 roku zginął potrącony przez pociąg i został

(6)

pochowany pod akacją rosnącą przy stacji, a w rok później postawiono mu tam mały pomnik.

Edukacja matematyczna

Karty ćwiczeń s. 12 – 13, pięć zadań do wyboru

Środa, 13.05.2020r.

Temat: Lektura ,,O psie, który jeździł koleją”

Edukacja polonistyczna

Podręcznik s. 28 - 29, przeczytaj test sprawdzający znajomość lektury i zaznacz w ćwiczeniówce właściwe odpowiedzi.

Karty ćwiczeń s. 17 Edukacja matematyczna

Podręcznik s. 119, napisz w zeszycie zadanie 2 Karty ćwiczeń s. 14 – 15 , 6 zadań do wyboru.

W-F

Gimnastyka korekcyjna ,,Trzymaj się prosto”

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I&t=534s

(7)

1

imię i nazwisko

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019

Test na zakończenie klasy trzeciej Edukacja polonistyczna

Tekst do zadań nr 1, 2, 3, 4, 5.

Jest już późno. Hania wciąż pakuje swoją czerwoną walizkę. Jest zdenerwowana, gdyż nie może znaleźć w domu ani piłki, ani skakanki.

A przecież obiecała Olkowi, że zabierze sprzęt sportowy! On miał zabrać dwie maski do nurkowania. Hania wybiera się ze swoimi rodzicami i kuzynem nad morze. Będzie to ich pierwszy wspólny wyjazd i Hania nie może się go doczekać. Jutro z samego rana wszyscy wyruszą

pociągiem na wakacje.

1. Pokoloruj okienka z poprawnymi odpowiedziami TAK lub NIE.

Hania szukała w domu sprzętu do nurkowania. TAK NIE Hania jechała nad morze ze swoimi rodzicami

i z kuzynem Olkiem. TAK NIE

Hania denerwowała się wspólnym wyjazdem. TAK NIE

Wszyscy będą podróżować pociągiem. TAK NIE

2. Znajdź w tekście dwa liczebniki i je zapisz.

3. Otocz pętlą wyraz, którym można połączyć dwa pierwsze zdania w tekście i utworzyć zdanie złożone.

więc a oraz

4. Napisz znak w okienku przy każdym wyrazie, którym można zastąpić wyraz podkreślony w tekście.

ale ponieważ lecz bo

(8)

2

imię i nazwisko

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019

Test na zakończenie klasy trzeciej Edukacja polonistyczna

5. Uzupełnij tabelę wyrazami wybranymi z tekstu.

czasownik w czasie przeszłym czasownik w czasie teraźniejszym czasownik w czasie przyszłym

6. Policz, ile liter, sylab i dwuznaków jest w wyrazach. Uzupełnij tabelę.

Wyrazy Litery Sylaby Dwuznaki

czapka muszla mizeria

7. Otocz pętlą właściwe zakończenie każdej wypowiedzi.

Zgubiłam piórnik w szkole, więc muszę napisać…

Przygotowaliśmy klasowy koncert i już wręczyliśmy…

list. zaproszenie. ogłoszenie.

ogłoszenia. zaproszenia. opowiadania.

Ilustracje: Wojciech Stachyra

(9)

3

imię i nazwisko

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019

Test na zakończenie klasy trzeciej Edukacja polonistyczna

10. Ułóż do tekstu o bocianach pytanie, na które odpowiedź zamieszczono poniżej.

Odpowiedź: Samica składa jaja raz w roku.

8. Przepisz starannie wyrazy z ramki w kolejności alfabetycznej.

akrobata paw groch arbuz torba

9. Przeczytaj tekst i odpowiedz krótko na pytania.

Bocian biały to piękny, duży ptak. Ma białe i czarne pióra, a jego dziób i nogi są czerwone. Raz w roku samica składa cztery jaja,

z których po miesiącu wylęgają się pisklęta. Młode opuszczają gniazda po dwóch miesiącach od wyklucia, ale jeszcze przez pewien czas

dokarmiają je rodzice.

Ile jaj składa samica bociana?

Kiedy młode bociany opuszczają gniazdo?

Jakiego koloru są pióra bociana?

Po jakim czasie z jaj wylęgają się pisklęta?

(10)

4

imię i nazwisko

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019

Test na zakończenie klasy trzeciej Edukacja polonistyczna

11. Podkreśl wszystkie wyrazy należące do rodziny wyrazu podanego w ramce.

światło

zaświecił, świetlista, święta, światełko, jasność

12. Opisz postać przedstawioną na obrazku.

Napisz co najmniej 3 zdania.

13. Połącz dwa zdania pojedyncze jednym wyrazem tak, aby powstało jedno zdanie złożone. Zapisz nowo utworzone zdanie.

Magda nie poszła do szkoły. Bolała ją głowa.

14. Dopisz w wierszu takie wyrazy, aby powstały rymy.

Moja mała pszczółko,

czemu latasz w  ?

Machasz szybko skrzydełkami,

jakbyś się bawiła z  !

Ilustracje: Wojciech Stachyra

(11)

5

imię i nazwisko

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019

Test na zakończenie klasy trzeciej Edukacja polonistyczna

15. Podkreśl wszystkie rzeczowniki rodzaju żeńskiego. Otocz pętlami wszystkie rzeczowniki rodzaju męskiego.

miska masło kapelusz kubek kartka nasiono chmura

16. Dopisz przymiotniki według wzoru.

cicha, cichsza, najcichsza mały

ładne mocna

17. Napisz zaproszenie dla rodziców na piknik. Skorzystaj z podanych wyrażeń.

klasa 3 c na piknik szkolny sobota 10 czerwca godz. 10.00–13.00 boisko szkolne

18. W podanym zdaniu podziel wyrazy na sylaby pionowymi kreskami.

Pan Mateusz uwielbia piesze wycieczki.

Zaproszenie

(12)

6

imię i nazwisko

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019

Test na zakończenie klasy trzeciej Edukacja polonistyczna

19. Policz w tekście czasowniki i otocz pętlą właściwą liczbę.

Kwiaty stały w wazonie na stole. Babcia zmieniała im wodę. Po kilku dniach kwiaty zwiędły. Babcia je wyrzuciła. Wkrótce dziadek kupi jej nowy bukiet.

4 5 8

20. Przepisz podane zdanie, zmieniając czasownik tak, aby tekst mówił o przyszłości.

Kasia pojechała na wakacje.

czas przyszły: 

róże – (jakie?): 

21. Do podanego wyrazu dopisz kilka pasujących przymiotników.

22. Uzupełnij wyrazy małymi lub wielkimi literami: p albo w.

isła, apuga, ortugalia, arszawa, aweł, ioska

23. Wśród podanych wyrazów znajdź dwa przysłówki i je podkreśl.

pojechał osiemnasty szybko pies dobrze

24. Wykorzystaj wszystkie podane wyrazy w niezmienionej formie i utwórz z nich dwa zdania. Zapisz je starannie.

lekcje chodził Mateusz na zajęcia odrobić pomogła plastyczne

Ewa bratu

(13)

7

imię i nazwisko

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019

rz po spółgłosce rz wymienne na r rz niewymienne 25. Nazwa każdego obrazka zawiera trudność ortograficzną. Napisz te nazwy,

a następnie wyjaśnij ich pisownię.

, bo 

, bo 

, bo 

, bo 

, bo 

, bo 

26. Przeczytaj wyrazy i zapisz je w odpowiednich rubrykach tabeli.

burza, krzak, rowerzysta, przyjaźń, brzydko, marzec

Test na zakończenie klasy trzeciej Edukacja polonistyczna

Ilustracje: Aleksanda Woldańska-Płocińska, Wojciech Stachyra

(14)

8

imię i nazwisko

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019

27. Do każdego wyrazu dodaj na początku nie i zapisz go zgodnie z zasadami.

chodzi miły pomaga grzeczna

28. Uporządkuj dialog zgodnie z kolejnością wypowiedzi. Wpisz w okienka liczby od 1 do 6.

– Cześć, Gosiu! Co u ciebie słychać?

– Ja też. Popatrz, mam nową hulajnogę. Chcesz wypróbować?

– Idę na plac zabaw, a ty?

– Nie bój się, na pewno sobie poradzisz. Trzymaj.

– Cześć, Maćku. U mnie wszystko dobrze. Dokąd idziesz?

– Chciałbym, ale już dawno nie jeździłem.

29. Wpisz w wyrazach literę ó lub u zgodnie z zasadami pisowni.

Krak w, lica, mam sia, mak wka, cieni tka, dach wka

30. Napisz znak w okienku przy znaku interpunkcyjnym, który zasłoniła chmurka.

Tata kupił : mleko, ryż, olej, gruszki i seler.

„ … : ,

31. Połącz strzałkami w pary rzeczowniki z pasującymi do nich przymiotnikami.

różowa białe zimny gorące

śnieg tasiemka źródło kartki

Test na zakończenie klasy trzeciej Edukacja polonistyczna

(15)

9

imię i nazwisko

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019

Test na zakończenie klasy trzeciej Edukacja polonistyczna

Tekst do zadań nr 32, 33, 34.

Rycerz Henryk na swoim rumaku galopował ścieżkami przez gęsty las. Wciąż słyszał za sobą trzepotanie skrzydeł czarodziejskiego ptaka, który ścigał go już od bram zamku. Nie mógł się odwrócić, bo to groziło upadkiem, a bardzo był ciekaw, czy ptak jest blisko. Był zimny, marcowy poranek i część ścieżki wciąż pokrywał śnieg. Rycerz miał na sobie

brązową pelerynę i ciepłe rękawice, a do pasa – przypięty złoty miecz.

Tylko nim Henryk mógł pokonać czarodziejskiego ptaka.

32. Przeczytaj tekst i napisz znak w okienku przy poprawnych zakończeniach zdań.

Głównym bohaterem opowiadania jest

rycerz. ptak. czarodziej.

Akcja toczy się

na polanie. na zamku. w lesie.

Historia rozgrywa się

wieczorem. w marcu. w styczniu.

33. Podkreśl w tekście zdanie opisujące wygląd rycerza Henryka.

34. Jak mogła potoczyć się dalej historia rycerza Henryka? Ułóż i napisz co najmniej dwa zdania dotyczące dalszego ciągu tej przygody.

Figure

Updating...

References

Related subjects :