• Nie Znaleziono Wyników

(piątek) Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus… Wpisz temat do zeszytu: Katecheza Temat: Jak ziarnko gorczycy - Jezus przez życie mnie wiedzie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(piątek) Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus… Wpisz temat do zeszytu: Katecheza Temat: Jak ziarnko gorczycy - Jezus przez życie mnie wiedzie"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

05.06.2020 r. (piątek)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…

Wpisz temat do zeszytu:

Katecheza

Temat: Jak ziarnko gorczycy - Jezus przez życie mnie wiedzie.

Opatrzność Boża czuwała nad Narodem Wybranym, prowadząc go szczęśliwie do Ziemi Obiecanej.

Tą samą troskliwą miłością otoczył Bóg Kościół.

1. Posłuchaj przypowieści o ziarnku gorczycy (podręcznik strona 118) https://www.biblijni.pl/Mk,4,30-32

2. Jest to zapowiedż rozwoju Królestwa Bożego. Przepisz do zeszytu definicję "Królestwo Boże" - ze Słownika strona 119.

3. Przeczytaj tekst biblijny Mt 28, 16-20 (strona 118) i zrób ćwiczenie 1 strona 71.

4. Dzięki Bożej Opatrzności, pomimo wielu prześladowań, Ewangelia trafiała coraz dalej, i dalej od Jerozolimy. Dotarło do nas. My też, dzięki Bożej Opatrzności, należymy do Kościoła, a Jezus jest naszym Nauczycielem i Mistrzem.

5. Obejrzyj prezentację:

https://drive.google.com/open?id=1GiGvn4RCDAE6Gl81at6DuU9o3GVB594e 6. Na podstawie prezentacji zrób ćwiczenie 1 strona 72.

Pomódl się piosenką:

https://youtu.be/Mwik_5a7qRc Z Panem Bogiem.

09.06.2020 r. (wtorek)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…..

Wpisz temat do zeszytu:

Katecheza Temat: "Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki".

Dzisiejsza lekcja pomoże Ci zbliżyć się do poznania znaczenia Eucharystii.

Obejrzyj fragment filmu o jednym z cudów Jezusa:

https://youtu.be/KTryY3P27Ls

Jezus zaspokoił ludzki głód i zapowiedział w ten sposób Eucharystię. To On staje się dla nas na każdej Mszy Świętej pokarmem duchowym i przychodzi do nas w Komunii Świętej, aby zaspokoić nasz głód życia wiecznego. Jezus jest "Chlebem życia".

(2)

Zastanów się:

• Jak przygotowuję się do przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej?

• Czy przyjmuję Go z szacunkiem i wdzięcznością?

Zrób ćwiczenie 1 i 2 strona 75.

11 czerwca będziemy obchodzić Uroczystość Bożego Ciała. To uroczystość Pana Jezusa ukrytego pod postacią Chleba, czyli w Najświętszym Sakramencie. W tym dniu odbywa się uroczysta procesja. Podczas niej prowadzimy Pana Jezusa do miejsc, w których żyjemy.

Obejrzyj animację o procesji i przygotowaniach do Bożego Ciała:

https://youtu.be/sBAvzHfxB_w

Pomódl się, śpiewając pieśń "Chwalę Ciebie Panie":

https://youtu.be/ezUkr0Ec7_o Z Panem Bogiem.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jezus mówi: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja

• Pomódl się Litanią do Najświętszego Serca Jezusa i poproś o siłę do czynienia dobra oraz o opiekę Boga nad całą Twoją

• Przeczytaj w podręczniku tekst na stronie 86 i napisz w zeszycie odpowiedź na następujące pytanie: Dzięki czemu możemy otrzymać przebaczenie grzechów.. • Przyjrzyj

Dzięki częstemu przyjmowaniu Pana Jezusa w Komunii Świętej trwamy blisko Pana Jezusa, pielęgnujemy naszą przyjaźń z Nim, a sam Chrystus obdarza nas niezliczonymi

Dzięki częstemu przyjmowaniu Pana Jezusa w Komunii Świętej trwamy blisko Pana Jezusa, pielęgnujemy naszą przyjaźń z Nim, a sam Chrystus obdarza nas niezliczonymi

Czy wiesz, które z tych sakramentów Pan Jezus ustanowił na Ostatniej Wieczerzy.. Podpowiedź:

• Dzięki częstemu przyjmowaniu Pana Jezusa w Komunii Świętej trwamy blisko Pana Jezusa, pielęgnujemy naszą przyjaźń z Nim, a sam Chrystus obdarza nas niezliczonymi

Teraz potrzebuje naszej pomocy – naszych rąk, nóg, naszych ust, by kogoś pocieszyć, uszu, by kogoś wysłuchać.. 66 w ćwiczenówce – zapisując przykładowe nazwy osób jako

Ludzie odwołują się w nim do Boga, życząc sobie nawzajem Jego obecności, dzięki której mogą otrzymać opiekę i wsparcie.. Znakiem wiary w Bożą obecność i opiekę może

• Posłuchaj piosenki (Nie zastąpi Ciebie nikt - Moś, Osińska, Rubiś, Cugowski, Piekarczyk, Ziółko [Lipko,

Niech zawsze znajdzie się czas choć na krótką modlitwę i niedzielną Eucharystię, aby Jezus wypełniał swą siłą Wasze serca. Z

Przez Ducha Świętego miłość Boga jest pośród nas, aż do końca świata.. Wykonaj ćwiczenie 1

Od chwili Zesłania Ducha Świętego Kościół stał się znakiem , dzięki któremu ludzie mogą spotkać się z Chrystusem.. Duch Święty czyni znakiem Chrystusa ludzi ,

«Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im

Aby dowiedzieć się, czym jest "tragiczne rozdarcie" z tematu - obejrzyj uważnie prezentację:. https://view.genial.ly/5ec0475b32a04c0d96b72ff4/presentation-temat-36 Na

Powinni pamiętać oraz uczyć, że pierwszym powołaniem chrześcijanina jest pójście za Jezusem2. Na czym polega

Szczególną pobożność maryjną charakteryzował się Władysław Herman Jak twierdził, został przez Maryję cudownie uleczony z ciężkiej choroby.. W geście

Świadectwo zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został

Niedziela to bardzo ważny dzień dla każdej rodziny, bo jest to radosny czas spotkania z Bogiem i z najbliższymi, którzy nas kochają..

niech On przynosi radość i pokój serca, w tym trudnym czasie, daje poczucie sensu w codziennym pełnieniu obowiązków. Z modlitwą Katechetka Na dziś już

Zwróćcie uwagę, że najważniejszy jest tam ŻYWY PAN JEZUS ukryty pod postacią Chleba w monstrancji (czyli takim złotym słoneczku) nakrytym białym welonem. To do Niego modlimy

Czasami oprócz chleba i wina (które jest zawsze) podczas sprawowania uroczystej Mszy św. uroczystość I Komunii św.) przynosimy i składamy Panu Bogu inne dary:

b) Człowiek został wyróżniony pośród innych stworzeń tym, że otrzymał dar wolności, który umożliwia człowiekowi poznanie świata, kochania Boga i ludzi oraz