metody analiz statystycznychkKowalewska-Kalkowska Halina dr hab. prof. US

Download (0)

Full text

(1)

NAZWA PRZEDMIOTU forma

zajęć nr grupy PROWADZĄCY kieru-

nek

pozio

m rok sem L/Z syste

m specj KOD

metody analiz statystycznych k Kowalewska-Kalkowska Halina dr hab. prof. USGeog I 1 2 L S fi8dy8g

podstawy ekonomii w Rudewicz Jacek dr Geog I 1 2 L S vpvqpqk

podstawy ekonomii ćw Rudewicz Jacek dr Geog I 1 2 L S ztc42gt

systemy informacji geograficznej L Sypion-Dutkowska Natalia dr Geog I 1 2 L S 4p9q8mu

geografia gospodarcza w Bocheński Tadeusz dr Geog I 1 2 L S 376i5k7

geografia gospodarcza L Bocheński Tadeusz dr Geog I 1 2 L S s4zdpfa

geografia ludności i osadnictwa w Ślusarczyk-Jurek Małgorzata dr Geog I 1 2 L S smhc8tt

geografia ludności i osadnictwa L Ślusarczyk-Jurek Małgorzata dr Geog I 1 2 L S l9t1zmn

hydrologia i oceanografia w Świątek Małgorzata dr Geog I 1 2 L S 9hwk2q5

hydrologia i oceanografia w Wolski Tomasz dr hab. prof. US Geog I 1 2 L S q7jkxvo

hydrologia i oceanografia L Świątek Małgorzata dr Geog I 1 2 L S 9hwk2q5

hydrologia i oceanografia L Wolski Tomasz dr hab. prof. US Geog I 1 2 L S q7jkxvo

meteorologia i klimatologia w Cedro Anna prof. dr hab. Geog I 1 2 L S ixevfpx

meteorologia i klimatologia L Walczakiewicz Szymon dr Geog I 1 2 L S ofabyt2

język angielski lk Grabowska Martina mgr Geog I 2 4 L S t9pi0xf

geografia fizyczna Polski w Łabuz Tomasz dr hab. prof. US Geog I 2 4 L S v4blk5r

geografia fizyczna Polski ćw Łabuz Tomasz dr hab. prof. US Geog I 2 4 L S x7oqsif

geografia regionalna świata - Europa w Rydzewski Tomasz dr Geog I 2 4 L S 69yy2xz

geografia regionalna świata - Europa ćw Rydzewski Tomasz dr Geog I 2 4 L S cs6cqsw

podstawy kształtowania i ochrony

środowiska w Wawrzyniak-Wydrowska Brygida dr Geog I 2 4 L S 3380xlt

podstawy kształtowania i ochrony

środowiska L Wawrzyniak-Wydrowska Brygida dr Geog I 2 4 L S 3380xlt

analizy przestrzenne w Terefenko Paweł dr hab. Geog I 2 4 L S GI 0v9tpfb

analizy przestrzenne L Terefenko Paweł dr hab. Geog I 2 4 L S GI 2mr60f9

geostatystyka w Terefenko Paweł dr hab. Geog I 2 4 L S GI 2ki5ucm

geostatystyka L Terefenko Paweł dr hab. Geog I 2 4 L S GI vkqp0dg

internet i publikowanie w sieci L Giza Andrzej dr Geog I 2 4 L S GI 0e1o9uc

język angielski lk Grabowska Martina mgr Geog I 3 6 L S 0u7uzjv

geografia regionalna świata - kraje

pozaeuropejskie w Rydzewski Tomasz dr Geog I 3 6 L S

yqn7zkd

(2)

geografia regionalna świata - kraje

pozaeuropejskie ćw Bieniek Bartosz mgr Geog I 3 6 L S

3m601yd

seminarium dyplomowe s 2 os. Bocheński Tadeusz dr Geog I 3 6 L S xcdnczl

pracownia dyplomowa prc 2 os. Bocheński Tadeusz dr Geog I 3 6 L S iv8fk5g

geoinformatyka w zarządzaniu i

administracji w Rudewicz Jacek dr Geog I 3 6 L S GI jsllteh

geoinformatyka w zarządzaniu i

administracji ćw Rudewicz Jacek dr Geog I 3 6 L S GI 3l3nacg

język angielski lk Niedzielska Iwona mgr Geog II 1 2 L S s6on8mp

stosunki międzynarodowe w Kavetskyy Igor dr hab. prof. US Geog II 1 2 L S voo13j9

globalne zmiany atmosfery i klimatu k Walczakiewicz Szymon dr Geog II 1 2 L S ffh1lcj

pracownia dyplomowa prc Bieniek Bartosz mgr Geog II 1 2 L S 7djil3p

seminarium dyplomowe s 3 os. Czapliński Paweł dr hab. prof. US Geog II 1 2 L S dnsy08r

seminarium dyplomowe s 1 os. Świątek Małgorzata dr Geog II 1 2 L S n7dk95d

antropogeografia k Sztajner Przemysław dr inż. Geog II 1 2 L S 6t0r1sc

biogeografia k Bąk Małgorzata dr hab. Geog II 1 2 L S pphwzc2

marka miejsca k Pirveli Mariam dr Geog II 1 2 L S MM i58n0da

strategia marketingowa w marketingu

miejsc w Rudewicz Jacek dr Geog II 1 2 L S MM acaex7x

strategia marketingowa w marketingu

miejsc L Tessar Karina mgr Geog II 1 2 L S MM llkqa6c

zasoby środowiska geograficznego w

marketingu miejsc w Walczakiewicz Szymon dr Geog II 1 2 L S MM

fq8rzjt zasoby środowiska geograficznego w

marketingu miejsc L Walczakiewicz Szymon dr Geog II 1 2 L S MM

9mamjqg

globalne zmiany biosfery k Wawrzyniak-Wydrowska Brygida dr Geog II 2 4 L S a1rkhz7

podstawy przedsiębiorczości k Czapliński Paweł dr hab. prof. US Geog II 2 4 L S uysp9zz

pozyskiwanie środków finansowych k Cedro Anna prof. dr hab. Geog II 2 4 L S mof44s2

praca zespołowa i kierowanie

zespołem k Świątek Małgorzata dr Geog II 2 4 L S csok7ez

przygotowanie do wejścia na rynek

pracy k Czapliński Paweł dr hab. prof. US Geog II 2 4 L S 42azdtm

seminarium dyplomowe s 4 OS. Dudzińska-Nowak Joanna dr hab. Geog II 2 4 L S u0ggiq8

(3)

seminarium dyplomowe s 1 os. Wolski Tomasz dr hab. prof. US Geog II 2 4 L S 3nux5a5

seminarium dyplomowe s 1 os. Dutkowski Marek prof. dr hab. Geog II 2 4 L S adb8sx3

pracownia dyplomowa prc 4 OS. Dudzińska-Nowak Joanna dr hab. Geog II 2 4 L S u0ggiq8

pracownia dyplomowa prc 1 os. Wolski Tomasz dr hab. prof. US Geog II 2 4 L S 2qdwry3

pracownia dyplomowa prc 1 os. Dutkowski Marek prof. dr hab. Geog II 2 4 L S 2p8cn6s

Figure

Updating...

References

Related subjects :