• Nie Znaleziono Wyników

Wpisz obwohl lub trotzdem i przetłumacz zdania.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wpisz obwohl lub trotzdem i przetłumacz zdania."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Małgorzata Ostapko-Kobus Przedmiot: język niemiecki

Klasa: 2 TIB 2/2

Temat lekcji: Zdania przyzwalające ze spójnikami obwohl i trotzdem.

Data lekcji: 02.04.

Wprowadzenie do tematu: Przepisz notatkę do zeszytu.

Instrukcje do pracy własnej: Utrwal wiadomości str.29 Praca własna: Wykonaj ćwiczenie poniżej.

Uwaga: zeszyty ćwiczeń zostały w szkole.

NOTATKA

Zdania przyzwalające odpowiadają na pytania „mimo czego?”

Spójniki „obwohl” i „trotzdem” tłumaczymy jako „chociaż”, „mimo że”. Po tych spójnikach występuje szyk zdania pobocznego, tzn. podmiot (osoba) + inne części zdania + na końcu zdania orzeczenie (odmieniony czasownik).

Np. Der Boxer kämpft weiter, obwohl er keine Kraft mehr hat.

Pomocną może się okazać poniższa strona :

https://deutsch.info/pl/grammar/syntax Zdania skutkowe

Ćwiczenie:

Wpisz obwohl lub trotzdem i przetłumacz zdania.

1 Er hatte Knieschmerzen, ______________ spielte er.

2 Das Spiel ging weiter, ______________ niemand mehr Lust hatte.

3 Sie sieht schlecht, ______________ will sie keine Brille tragen.

4 Das Wasser ist kalt, ______________ dusche ich sehr gern.

5 Sie hat die Aufgabe gemacht, ______________ sie schwer war.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Proszę śmiało pisać swoje przemyślenia, najciekawsze wypowiedzi zbiorę również (bez nazwisk) jako uzupełnienie do tematu.

-w zeszycie napisz notatkę dotyczącą Trenu XIX- przedstaw jego treść i wyjaśnij, co zrozumiał podmiot liryczny, czego dowiedział się o życiu, w czym znalazł pocieszenie. -

Praca własna: Zdjęcie lub plik.jpg lub dowolny plik z wypełnioną kartą odpowiedzi. Informacja zwrotna:

W zdaniach pobocznych z deswegen i deshalb (dlatego) czasownik w formie osobowej znajduje się po słówkach deswegen i deshalb, zaś podmiot znajduje się na trzecim miejscu.

63 w zeszycie -rozumienie tekstu słuchanego (zapisać godziny do obrazka oraz wypisać czynności wykonywane przez Dirka w ciągu dnia w sobotę ). Praca własna: Opisać swój dzień

Praca własna: Wykonać dla utrwalenia Kartę pracy ( na idzienniku). Informacja zwrotna: wysłać kartę pracy do piątku

Wprowadzenie do tematu: Wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń s.76/77 Instrukcje do pracy własnej: Utrwal wiedzę zeszyt ćwiczeń str.81. Praca własna: Wykonać kartę pracy

Temat lekcji: Lekcja kulturoznawcza- Die Vornamen Nummer 1 Data lekcji: 30.03.. Wprowadzenie do tematu: Przeczytaj tekst