• Nie Znaleziono Wyników

Czas Present Perfect stosujemy, aby wskazać związek między teraźniejszością i przeszłością

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Czas Present Perfect stosujemy, aby wskazać związek między teraźniejszością i przeszłością"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Data: 27.03.2020r.

Temat: Czas Present Perfect.

1. Przepisz do zeszyt podany poniżej materiał gramatyczny.

Czas Present Perfect stosujemy, aby wskazać związek między teraźniejszością i przeszłością.

Czas czynności osadzony jest w niesprecyzowanej przeszłości i bardziej istotny jest jej rezultat niż sama czynność.

Czasu Present Perfect stosujemy, aby wyrazić:

 czynność lub sytuację rozpoczętą w przeszłości, która jest kontynuowana w teraźniejszości,

I have lived in London since 1994. – Mieszkam w Londynie od 1994 roku (= nadal tu mieszkam).

 czynność lub sytuację, która wydarzyła się w przeszłości, a której skutki / rezultaty widoczne są teraz,

John has broken his arm. – Jan złamał rękę (= złamał rękę jakiś czas temu, rezultat – teraz nosi gips.

 powtarzającą się czynność w niesprecyzowanym okresie czasu między przeszłością a teraźniejszością,

We have visited Spain several times. – Odwiedziliśmy Hiszpanie kilka razy (= wydarzyło się w przeszłości, ale nie wiemy dokładnie kiedy).

 czynność, której moment wykonania nie jest istotny,

Mary has read „Ogniem i mieczem”. – Maria przeczytała „Ogniem i mieczem”

(nie ważne jest, kiedy przeczytała książkę, ważne jest to, że ją przeczytała).

Budowa zdania w czasie Present Perfect składa się z dwóch elementów”

1) odpowiedniej formy słowa „have” (have / haven’t / has / hasn’t),

2) czasownika z końcówką –ed (czasowniki regularne) bądź III formy czasownika (czasowniki nieregularne – lista).

(2)

2. Napisz odpowiednią formę czasownika (z końcówką -ed lub III formę).

(3)

3. Uzupełnij poniższe zdania wstawiając odpowiednie formy czasownika z ćwiczenia 2.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zad. 3 Przeczytaj GRAMMAR FOCUS i uzupełnij przykłady za pomocą odpowiednich słów zaznaczonych w tekście „A School for Stars” na niebiesko. Jaka jest konkluzja? Odpowiedz sobie

Proszę o wysłuchanie kolejnego nagrania dotyczącego czasu teraźniejszego Present Perfect – jak sami zobaczycie, tym razem lekcję prowadzi prawdziwy miłośnik

Bardzo proszę o uzupełnienie ich w miarę swoich możliwości czasowych (najpóźniej do końca kwietnia), a jeśli chodzi o bieżące ćwiczenia - przesyłanie mi pod koniec

osobie liczby pojedynczej używamy czasownika posiłkowego does, po czym posługujemy się formą podstawową czasownika głównego?. Niepoprawnie

Peter has lived in London for five years Piotr mieszka w Londynie od 5 lat. Peter has lived in London

Zasady czasu Present Perfect Continuous są podobne do czasu Present Perfect z tą różnicą, że Continuous jest formą ciągłą. Czekam na Ciebie już prawie godzinę. – I have

Szukamy nowego współlokatora odkąd Mark się

31.03 Topic: Czas Present Simple-zdania twierdzące-wprowadzenie.. Przepisz proszę te informacje z prezentacji