Pracodawca przed sądem pracy – zmiany w przepisach procesowych - Rafał Krawczyk - pdf, ebook – Ibuk.pl

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

październik 2019

2

SPIS TREŚCI

  1.  Sprawy rozpatrywane przez sąd pracy . . . . 3

  2.   Właściwość sądów pracy . . . . 4

2.1.  Właściwość rzeczowa sądu pracy . . . . 4

2.2.  Właściwość miejscowa sądu pracy . . . . 5

  3.   Pozew do sądu pracy . . . . 7

  4.   Postępowanie uproszczone . . . . 8

  5.   Opłaty za wniesienie pozwu . . . . 10

  6.   Pozew wzajemny przeciwko pracownikowi . . . . 11

  7.   Zgłoszenie zarzutu potrącenia . . . . 12

  8.   Doręczanie pism procesowych . . . . 13

  9.  Kurator dla nieobecnego pracownika . . . . 14

10.  Pełnomocnik pracodawcy . . . . 14

10.1. Zasady udzielania pełnomocnictwa . . . . 16

10.2. Forma pełnomocnictwa . . . . 16

10.3.  Uprawnienia pełnomocnika pracodawcy . . . . 17

10.4.  Pełnomocnik z urzędu dla pracodawcy . . . . 18

11.   Przebieg postępowania przed sądem pracy . . . . 19

11.1.  Wymiana pism przygotowawczych . . . . 19

11.2.  Posiedzenie przygotowawcze . . . . 20

11.3.  Ugoda sądowa . . . . 21

12.   Postępowanie dowodowe  . . . . 23

13.   Wyrokowanie  . . . . 26

14.  Apelacja i zażalenie . . . . 27

15.  Koszty procesowe . . . . 29

Figure

Updating...

References

Related subjects :