• Nie Znaleziono Wyników

Jest to odpowiednik prądu stałego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Jest to odpowiednik prądu stałego "

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Gręźlikowska Jolanta

Przedmiot: Podstawy elektrotechniki Klasa: 1Ap

Temat lekcji: Najważniejsze wzory z obwodów pradu zmiennego Data lekcji: 27.04.2020

Wprowadzenie do tematu:

Wyjaśnienie do zadania z ubiegłego tygodnia.

W zadaniu nie została podana częstotliwość napięcia do którego przyłączono elementy R,L. Moje niedopatrzenie za które przepraszam.

Przy braku tejże należy przyjąć częstotliwość sieciową czyli 50Hz.W Polsce obowiązującymi wartościami są napięcie 230V częstotliwość 50Hz.

Najważniejsze wzory i wielkości prądu zmiennego:

Małą literką oznaczane i, u, e to są wartości chwilowe odpowiednio prądu, napięcia i siły elektromotorycznej.

Zapis prądu zmiennego sinusoidalnego i=Imsin(wt+ψ) gdzie

Im oznacza wartość maksymalną prądu zwaną też amplitudą lub wartością szczytową.Jest to najwyższy punkt sinusoidy

Mała literka omega lub w oznacza pulsację w=2Πf

f jest to częstotliwość przebiegu zmiennego inaczej szybkość zmian. Częstotliwość wyrażana jest w Hz T =1/f oznacza okres w sekundach

Dużą literką I lub czasem z indeksem Is oznaczamy wartość skuteczna prądu zmiennego. Jest to odpowiednik prądu stałego . Jest to wartość najczęściej wskazywana przez mierniki.

Is =Im /√2 czyli Is =0,707Im

Iśr= 0,637Im Wartość średnia półokresowa

XL =2∏fL reaktancja indukcyjna czyli opór bierny indukcyjny czasem oznaczana RL

Xc=1/s∏fC reaktancja pojemnościowa czyli opór bierny pojemnościowy czasem oznaczany Rc

Z2=R2 +( XL – Xc)2 Jest to wzór na kwadrat IMPEDANCJI.

Impedancja nazywana inaczej Zawadą lub oporem pozornym jest wypadkowym oporem zastępczym obwodu RLC.

Wszystkie opory połączone są wzorem wynikającym z Twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta oporów.

Prawo Ohma dla prądu zmiennego dla wartości skutecznych I=U/Z

(2)

Praca własna: https://www.youtube.com/watch?v=Di3FJFrgA-g

obejrzyj uważnie film i zrób notatki. Omówimy trudniejsze rzeczy na discordzie.

Korzystając z informacji uzyskanych na filmie oraz ze wzorów podanych wcześniej wykonaj 3 zadania:

Zad1.

Oblicz wartość maksymalną i średnią prądu o amplitudzie 5A Zad2.

Ile wynosi okres i częstotliwość prądu zmiennego o pulsacji w=628rad/s (rad jest to jednostka odpowiadająca stopniom , tak wyrażana jest pulsacja

Zad3.

Oblicz impedancję Z oraz narysuj w oparciu o film trójkąt oporów dla obwodu R,L,C jeżeli R=200Ω, XL =400Ω, Xc =100Ω.

Informacja zwrotna:

Pracę wykonaj na następną lekcję czyli po majówce . Przeslij ją na adres Jgrezlikowska54@gmail.com

Jutro o godz.12 będę z Wami się łączyć na discordzie.

Osobę która z discorda korzysta proszę o podanie nazwy i numeru na mojego maila lub skontaktowanie się z gospodarzem klasy. Potrzebuję z Waszej klasy administratora.

Pozdrawiam

Cytaty

Powiązane dokumenty

przykładem jest relacja koloru zdefiniowana na zbiorze wszystkich samochodów, gdzie dwa samochody są w tej relacji, jeśli są tego samego koloru.. Jeszcze inny przykład to

nierozsądnie jest ustawić się dziobem żaglówki w stronę wiatru – wtedy na pewno nie popłyniemy we właściwą stronę – ale jak pokazuje teoria (i praktyka), rozwiązaniem

W przestrzeni dyskretnej w szczególności każdy jednopunktowy podzbiór jest otwarty – dla każdego punktu możemy więc znaleźć taką kulę, że nie ma w niej punktów innych niż

Spoglądając z różnych stron na przykład na boisko piłkarskie, możemy stwierdzić, że raz wydaje nam się bliżej nieokreślonym czworokątem, raz trapezem, a z lotu ptaka

Bywa, że każdy element zbioru A sparujemy z innym elementem zbioru B, ale być może w zbiorze B znajdują się dodatkowo elementy, które nie zostały dobrane w pary.. Jest to dobra

Następujące przestrzenie metryczne z metryką prostej euklidesowej są spójne dla dowolnych a, b ∈ R: odcinek otwarty (a, b), odcinek domknięty [a, b], domknięty jednostronnie [a,

nierozsądnie jest ustawić się dziobem żaglówki w stronę wiatru – wtedy na pewno nie popłyniemy we właściwą stronę – ale jak pokazuje teoria (i praktyka), rozwiązaniem

W przestrzeni dyskretnej w szczególności każdy jednopunktowy podzbiór jest otwarty – dla każdego punktu możemy więc znaleźć taką kulę, że nie ma w niej punktów innych niż