• Nie Znaleziono Wyników

a) Ramię trójkąta równoramiennego jest o 7 cm dłuższe od podstawy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "a) Ramię trójkąta równoramiennego jest o 7 cm dłuższe od podstawy"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Równania-zadania tekstowe, klasa 7 (16.03.2020) Zad1.

a) Ramię trójkąta równoramiennego jest o 7 cm dłuższe od podstawy. Obwód tego trójkąta jest równy 32 cm. Jakie długości mają boki tego trójkąta?

b) Jedna z podstaw trapezu równoramiennego jest trzy razy krótsza od ramienia, a druga podstawa jest o 3 cm dłuższa od ramienia. Obwód tego trapezu jest równy 43 cm. Jakie długości mają boki tego trapezu?

Pamiętaj o rysunkach!!!

Zad2.

Karolina kupiła 10 lizaków dwóch rodzajów. Zapłaciła za nie 9,20 zł. Tańsze kosztowały 80 groszy, a droższe 1,20 zł. Ile droższych lizaków kupiła Karolina?

Zad3.

Maciek rozwiązał 9 zadań podczas sprawdzianu. Za część odpowiedzi otrzymał po 2 punkty, a za pozostałe –po 3 punkty. W sumie uzyskał 20 punktów. Ile zadań rozwiązanych przez Maćka zostało ocenionych na 3 punkty?

Zad4.

Ula jest dwa razy młodsza od Oli i o 4 lata starsza od Ali. Razem te trzy dziewczyny mają 24 lata. Ile lat ma każda z nich?

POWODZENIA!!! Na rozwiązania czekam do 18.00 dzisiejszego dnia.

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Oblicz pole tego trapezu, jeśli wiadomo, że jego wysokość jest dwa razy dłuższa od krótszej podstawy. Pole trapezu – zadania

Obwód trapezu równoramiennego wynosi 100 cm, a długość ramienia jest równa długości odcinka łączącego środki ramion. Oblicz

Z dobroci serca nie posłużę się dla zilustrowania tego mechanizmu rozwojem istoty ludzkiej, lecz zaproponuję przykład róży, która w pełnym rozkwicie osiąga stan

Stosuje się go w kremach, pastach do zębów, cukierkach, gumach do żucia, a także jako środek zagęszczający, emulgator, środek przeciw zbrylaniu..  Sacharyna – jest około

Oblicz długość trzeciego boku trójkąta równoramiennego (podstawy) oznaczonego literą x, jeżeli obwód tego trójkąta wynosi 20 cm, a długość ramienia 8 cm.. Narysuj

Pan Fabian do użyźniania pola stosuje saletrę amonową w ilości 25 g na jeden metr..

48-49.4) Dłuższa podstawa trapezu równoramiennego ma długość 12. Miara kąta nachylenia ramienia do dłuższej podstawy tego trapezu jest równa 30 ◦. Oblicz:. a) długość

W ostatnim czasie coraz częściej mamy do czynienia z pacjentami uskarżającym się na problemy skóry głowy, w tym w większości przypadków na nadmierne wypadanie włosów (wiele

Zapisać zbiór rozwiązań podanej nierówności w postaci przedzia- łu lub uporządkowanej sumy przedziałów (nie używać różnicy zbiorów)... a) log (9/4) x

Ile centymetrów kwadratowych ma pole trapezu, którego wysokość wynosi dm, jedna z podstaw ma cm, a druga jest dwa razy dłuższa od pierwszej podstawy?.

Liczbę naturalną n nazwiemy szczęśliwą, jeżeli istnieją takie dwa trójkąty równoboczne o bokach długości całkowitej, że jeden trójkąt ma pole większe o n% od pola

c) Jedna z podstaw trapezu równoramiennego jest trzy razy krótsza od ramienia, a druga podstawa jest o 3cm dłuższa od ramienia. Obwód tego trapezu jest równy 43cm. Jakie

W trapezie jedna z podstaw ma długość 1,3 cm, druga podstawa jest dwa razy od niej dłuższa. Wysokość trapezu jest równa

Pole powierzchni bocznej sto˙zka jest trzy razy wie ι ksze od pola jego podstawy.. Ile razy obje ι to´s´ c sto˙zka jest wie ι ksza od obje ι to´sci kuli wpisanej w

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usługi zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, zasad i

– odpowiedź niepoprawna, niepełna albo brak odpowiedzi.. Uzupełnij kolejne

Dªugo±¢ dªu»szej podstawy trapezu równoramiennego jest równa 13 cm, a jego ob- wód jest równy 28 cm.. Wyrazi¢ pole trapezu jako funkcj¦ dªugo±ci

Wyznacz pole trapezu prostokątnego, którego jedna podstawa ma długość 12 cm, druga jest o 3 cm krótsza od pierwszej podstawy, a wysokość jest równa średniej

Obwód trójkąta równoramiennego jest równy 36 cm, a jego ramię jest 1,3 razy dłuższe od podstawy.. Oblicz pole

Jedna z podstaw jest trzy razy krótsza od drugiej podstawy tego trapezu?. Kąt ostry tego trapezu ma

Obwód trójkąta wynosi 24 cm, a krótsza podstawa trapezu jest 4 razy krótsza od dłuższej. Oblicz obwód

Pole trapezu, którego jedna podstawa jest dwa razy dªu»sza od drugiej, jest równe 840 cm 2.. Oblicz pola trójk¡tów, na jakie podzieliªa ten trapez jedna