• Nie Znaleziono Wyników

Kim są? Po prawej stronie obrazu znajduje się mężczyzna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kim są? Po prawej stronie obrazu znajduje się mężczyzna"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

W jakiej epoce i w jakim kraju tworzył Botticelli?

Jak brzmi oryginalny tytuł obrazu?

Kim są tańczące trzy Gracje? Co symbolizują?

Kto rozrzuca kwiaty?

Po lewej stronie obrazu widzimy dwie postaci. Kim są?

Po prawej stronie obrazu znajduje się mężczyzna. Kim jest?

Gdzie na obrazie znajduje się Amor – bożek miłości?

Według Botticellego wiosnę uosabia bogini Wenus. Jakie znaczenie ma ten kostium mitologiczny?

Kto był wzorem dla wyglądu Wenus?

Co „niesie” dla człowieka wiosna jako pora roku?

Zinterpretuj słowa Stefana Żeromskiego: „dwie są tylko na ziemi sprawy śmiertelne (...):

wiekuisty powrót kwiatów na wiosnę i odtworzenie ich powrotu na ziemię w wierszach poetów” („Przedwiośnie”).

Wymień autorów i tytuły ich wierszy, które dotyczą wiosny.

Czy znasz inne obrazy, które przedstawiają wiosnę?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przestrzeganie terminu jest istotne, ponieważ dopiero po tym, jak wszyscy uczestnicy zajęć ją wypełnią będę mogła przygotować harmonogram prezentacji na zajęcia, a

korzystać!), na 1 pozycji jest zapis: Epodręczniki.pl, proszę kliknąć wyświetli się pierwszy kafelek: kształcenie ogólne, kliknąć, wyjdzie zapis: szkoła.. ponadpodstawowa:

Zastanówcie się kim są bohaterowie tej opowieści, co się z nimi dzieje, jak zakończyło się spotkanie ze zbójcami.. Pomyślcie o emocjach

Uprzejmie informujemy, iż w roku szkolnym 2005/2006 w środy o 16 00 w Insty- tucie Fizyki UJ odbywać się będą wykłady i pokazy dla młodzieży szkół średnich, jak również

Autor ten uważa, że aby można było mówić o ekwiwalentności tekstu, trzeba wziąć pod uwagę pięć kategorii: ekwiwalencja denotacji (denotative ¨Aquivalenz) – przekład

rozwijanie motywacji do poznawania środowiska przyrodniczego i dbania o naturę, poznawanie świata ptaków, które zakładają gniazda i wychowują młode, zabawy muzyczne,

Od „bryły ziemi”, czyli eskapizmu i  metafi zyki, do „matki-ziemi”, czyli mariażu nietzscheanizmu z  franciszkanizmem i  metafi zyką ziemi; od ziemi- -więzienia,

WSKAŹNIK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO Gdy się świeci (pod koniec cyklu), należy uzupełnić poziom płynu nabłyszczającego w dozowniku.. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA