Kim są? Po prawej stronie obrazu znajduje się mężczyzna

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

W jakiej epoce i w jakim kraju tworzył Botticelli?

Jak brzmi oryginalny tytuł obrazu?

Kim są tańczące trzy Gracje? Co symbolizują?

Kto rozrzuca kwiaty?

Po lewej stronie obrazu widzimy dwie postaci. Kim są?

Po prawej stronie obrazu znajduje się mężczyzna. Kim jest?

Gdzie na obrazie znajduje się Amor – bożek miłości?

Według Botticellego wiosnę uosabia bogini Wenus. Jakie znaczenie ma ten kostium mitologiczny?

Kto był wzorem dla wyglądu Wenus?

Co „niesie” dla człowieka wiosna jako pora roku?

Zinterpretuj słowa Stefana Żeromskiego: „dwie są tylko na ziemi sprawy śmiertelne (...):

wiekuisty powrót kwiatów na wiosnę i odtworzenie ich powrotu na ziemię w wierszach poetów” („Przedwiośnie”).

Wymień autorów i tytuły ich wierszy, które dotyczą wiosny.

Czy znasz inne obrazy, które przedstawiają wiosnę?

Figure

Updating...

References

Related subjects :