B - zbiór liczb pierwszych

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Zadanie 1.

Dany jest zbiór liczb naturalnych mniejszych od 25. Zapisz następujące podzbiory, wypisując wszystkie elementy:

A - zbiór liczb parzystych;

B - zbiór liczb pierwszych;

C - zbiór liczb podzielnych przez 10;

D - zbiór liczb większych od 12 i mniejszych od 17;

E - zbiór rozwiązań równania x2 = -1.

Zadanie 2.

Który z wymienionych zbiorów jest dobrze określony? Zbiór:

ciepłych dni, liczb wymiernych, trudnych zadań, miast w Polsce.

Zadanie 3.

Dane są zbiory A={1,3,4,5,7}, B={3,5}. Które z poniższych podpunktów są prawdziwe?

a) 3A;

b) 7B;

c) AB;

d) BA;

e) {1,4,8} A.

Zadanie 4.

Które z podanych zbiorów są puste, skończone lub nieskończone?

a) Zbiór liczb naturalnych ujemnych;

b) Zbiór średnic w kole;

c) Zbiór prostokątnych trójkątów równobocznych;

d) Zbiór samochodów na świecie;

e) Zbiór rozwiązań równania 3x-2 = 10;

f) Zbiór liczb naturalnych podzielnych przez 7.

Zadanie 5.

Wypisz wszystkie podzbiory zbioru A= {a,b,c}.

Zadanie 6.

Podaj przykład zbiorów liczbowych A,B,C, takich, że ABC.

Figure

Updating...

References

Related subjects :