• Nie Znaleziono Wyników

Zadania przygotowujące do egzaminu 4 Dowody geometryczne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zadania przygotowujące do egzaminu 4 Dowody geometryczne"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Zadania przygotowujące do egzaminu 4 Dowody geometryczne

Zadanie 1

W trapezie ABCD przedłużenia ramion AD i BC przecięły się w punkcie E (rysunek). Uzasadnij, ze kąt AEB jest kątem prostym.

E

D C 25o

115o

A B

Zadanie 2

Na podstawie rysunku uzasadnij, że trójkąt CED jest prostokątny.

D C

60O

A E B

AB CD, AD BC AEADEB

Zadanie 3

Punkt E jest środkiem boku AB równoległoboku ABCD. Punkt ten połączono z wierzchołkiem C. Uzasadnij, że pole trójkąta EBC jest trzy razy mniejsze od pola czworokąta AECD.

x x

h

D C

B E

A

(2)

Zadanie 4

Kąt zewnętrzny trójkąta jest to każdy kąt przyległy do kąta wewnętrznego tego trójkąta (rysunek poniżej). Wykaż, że suma miar wszystkich kątów zewnętrznych trójkąta jest równa 720°.

Zadanie 5

Uzasadnij , że oba kąty przy podstawie AB trójkąta ABC są równe .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nierówność trójkąta jest jednym z podstawowych narzędzi w geometrii. Stosowana jest często wtedy, gdy w zadaniu należy wykazać pewną nierówność, zwłaszcza jeśli jest to

Symetria ortocentrum względem boku.. (23) Kąty ze środkiem

b) Jedna z podstaw trapezu równoramiennego jest trzy razy krótsza od ramienia, a druga podstawa jest o 3 cm dłuższa od ramienia.. Obwód tego trapezu jest równy

Dla chętnych: Jeżeli chcesz lepiej opanować dany materiał, proponuję następujące

Zapoznaj się z wiadomościami zawartymi w filmie, na podstawie których rozwiążesz zadania.. Dziś nie

Największy kąt trójkąta ma miarę pięć razy większą niż najmniejszy kąt, a miara średniego kąta jest równa średniej arytmetycznej miar pozostałych kątów?. Średni kąt

W przypadku rozwiązania analitycznego oraz numerycznego wykonano analizę liniową przy pominięciu odkształceń wywołanych siłami normalnymi oraz momentów zginających

Wyniki obliczeń w postaci wartości siły krytycznej oraz współczynnika obciążenia krytycznego dla wyboczenia trójkąta hamulcowego w płaszczyźnie w zależności