UNIT 2 Worksheet PLUS

65  Download (7)

Pełen tekst

(1)

PHO TOC

OPIABLE

© Macmillan Polska 2019

Imię i nazwisko:

Klasa:

UNIT 2 Worksheet PLUS

strona 1

1 Uzupełnij zdania.

(Complete the sentences.)

2 Ułóż zdania z rozsypanych wyrazów. Zakreśl właściwy rysunek.

(Unscramble the sentences. Circle.)

1 a 2 tongue and 3

teeth, but 4 whiskers.

5 sharp claws or wings, but 6

a 7 body.

8 9 legs and a 10

tail, but 11 a short tongue.

short / it’s / legs / got /.

it / got / a / tail / long / hasn’t / .

got / it / whiskers / has / ?

it / yes / , / has / .

1

2

5 a

a

a b

b

b

strong / it’s / got / wings / .

3

a b

got / it / has / sharp / claws / ?

it / no / , / hasn’t / .

4

a b

(2)

PHO TOC

OPIABLE

© Macmillan Polska 2019

Imię i nazwisko:

Klasa:

UNIT 2 Worksheet PLUS

strona 2

3 Narysuj stworka według opisu.

(Read and draw.)

4 Opisz stworka z rysunku.

(Look and write.)

It’s got a big body, a small head and long whiskers.

It’s got a big mouth and sharp teeth. It hasn’t got legs, but it’s got big wings. It’s got a strong and thick tail.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :