CENNIK SZPITALI TCZEWSKICH S. A.

Pełen tekst

(1)

załącznik nr 1 do uchwały nr 01/X/19 Zarządu Szpitali Tczewskich S.A.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.

CENNIK

SZPITALI TCZEWSKICH S. A.

obowiązuje od 01.10.2019r.

(2)

1

CENNIK

SZPITALE TCZEWSKIE S. A.

Obowiązuje od 01.10.2019r.

Lp.

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY ( w tym Ortopedia i

Traumatologia Narządu Ruchu ) Cena

1 Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w

umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 1,00 zł

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY - Cennik odpłatnych usług medycznych dla pacjentów komercyjnych

Cena

1 Laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego 3 700,00 zł

2 Klasyczne usunięcie pęcherzyka żółciowego 3 700,00 zł 3 Przepuklina pachwinowa z użyciem siatki 3 100,00 zł 4 Przepuklina pachwinowa bez użycia siatki 2 600,00 zł

5 Przepuklina brzuszna 3 100,00 zł

6 Przepuklina pępkowa 3 100,00 zł

7 Żylaki kończyn dolnych ( z saphenectomią) 3 100,00 zł 8 Żylaki kończyn dolnych ( bez saphenectomii) 2 600,00 zł

9 Żylaki odbytu – klasycznie 1 350,00 zł

10 Żylaki odbytu – metodą Barona ( gumkowanie) 1 300,00 zł

11 Szczelina odbytu 1 300,00 zł

12 Wycięcie zmiany skórnej z bad. Hist. – pat. z twarzy 1 300,00 zł 13 Wycięcie zmiany skórnej z bad. hist.-pat. z innych okolic 700,00 zł 14 Wycięcie kolejnej zmiany skórnej w trakcie jednej sesji 400,00 zł

15 Inne koszty – pobyt w szpitalu 200,00 zł

16

Inne procedury indywidualne - wycenione przez Z-cę Dyrektora ds. Medycznych korespondujące z wyceną NFZ, zaakceptowane przez Zarząd.

(3)

2

Lp.

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Cena

1 Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w

umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 1,00 zł

Lp.

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Cena

1 Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w

umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 1,00 zł

Lp.

ODDZIAŁ POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNY Cena

1 Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w

umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia

1,00 zł

Lp.

ODDZIAŁ POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNY- cennik odpłatnych usług medycznych dla pacjentów

komercyjnych

Cena

1 Laparoskopia diagnostyczna 4 000,00 zł

2 Histeroskopia diagnostyczna 1 600,00 zł

3 Plastyka warg sromowych 2 100,00 zł

4 Inne koszty – pobyt w szpitalu 200,00 zł

5 KTG 30,00 zł

6 Zdjęcie szwów brzuch 50,00 zł

7 zdjęcie szwów krocze 50,00 zł

Lp.

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY Cena

1 Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w

umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 1,00 zł

Lp.

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Cena

1 Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w

umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 1,00 zł

(4)

3

ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - cennik odpłatnych usług medycznych dla pacjentów komercyjnych

l.p.

PROCEDURY ARTROSKOPOWE STAWU

KOLANOWEGO Cena

1 Artroskopia lecznicza 4 000,00 zł

2 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego techniką

jednopęczkową 9 000,00 zł

3 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego techniką

dwupęczkową 12 000,00 zł

4 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego 9 000,00 zł 5 Usunięcie guzków dnawych ze stopy i stawu kolanowego 3 500,00 zł

Lp.

PROCEDURY ARTROSKOPOWE STAWU

BARKOWEGO

Cena

6 Artroskopia lecznicza 3 360,00 zł

7 Artroskopia rekonstrukcyjna barku – 4 implanty ( + koszt implantów) 6 000,00 zł 8 Artroskopia rekonstrukcyjna barku – 3 implanty ( + koszt implantów) 6 000,00 zł 9 Artroskopia rekonstrukcyjna barku – 2 implanty ( + koszt implantów) 6 000,00 zł 10 Artroskopia rekonstrukcyjna barku – 1 implant 3 545,00 zł Lp.

ARTROSKOPIA STAWU SKOKOWEGO BEZ

IMPLANTÓW

Cena

11 Rekonstrukcja kompleksowa bocznego stawu skokowego 9 000,00 zł 12 Artroskopia stawu skokowego bez implantów 9 000,00 zł 13 Resekcja wyrośli chrzęstno - stawowej 2 600,00 zł 14 inne koszty – pobyt w szpitalu ( 1 osobodzień) 200,00 zł

Lp.

PROCEDURY RĘKI Cena

15 Uwolnienie przykurczu Dupuytrena poprzez fasciotomię (przecięcie) 2 000,00 zł 16 Uwolnienie przykurczu Dupuytrena poprzez fasciotomię

(wycięcie) 3 000,00 zł

17 Operacja zespołu cieśni nadgarstka 2 500,00 zł

18 Szew ścięgna ręki - pierwotny 3 000,00 zł

19 Szew ścięgna ręki - odroczony 3 500,00 zł

20 Palec „zatrzaskujący się „ 2 000,00 zł

21 Szew nerwu 4 500,00 zł

22 Uwolnienie stawów ( ścięgien) 3 000,00 zł

23 Uwolnienie stawów ( ścięgien) – zależnie od rozległości zabiegu 3 500,00 zł

24 Kanał nadgarstka 2 500,00 zł

(5)

4

25 Uwolnienie nerwu łokciowego( rowek, kanał Guyon’a) 3 000,00 zł

26 Uwolnienie stawu 3 000,00 zł

27 Resekcja ganglionu nadgrastka 2 700,00 zł

28 Resekcja kaletki 2 000,00 zł

29 Resekcja ganglionu zginaczy 2 000,00 zł

30 Uwolnienie zrostów mięśni, ścięgien, powięzi 2 500,00 zł 31 Uwolnienie zrostów mięśni, ścięgien, powięzi – zależnie od

rozległości zabiegu 3 000,00 zł

32 Transpozycja ścięgien 4 500,00 zł

l.p. PROCEDURY STOPY Cena

33 Paluch sztywny stopy - cheilectomia 3 000,00 zł

34 Szew ścięgna Achillesa 3 500,00 zł

Lp.

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY Cena

1 Za 1 osobodzień pobytu na oddziale rehabilitacji

ogólnoustrojowej 215,00 zł

2 Za 1 osobodzień pobytu na oddziale rehabilitacji neurologicznej 265,00 zł

Lp.

SZKOŁA RODZENIA Cena

1 Kurs w szkole rodzenia ( 10 spotkań x 1 godzina) 250,00 zł

Lp.

PORADNIA POZ Cena

1 Porada ogólna dla osoby nieubezpieczonej ( bez badań

diagnostycznych) 100,00 zł

Lp.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE Cena

1 Konsultacje specjalistyczne ( bez badań diagnostycznych) 100,00 zł

Lp.

PROCEDURY ZABIEGOWE W IZBACH PRZYJĘĆ

I W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH Cena

1 Porada lekarska , konsultacja ( bez badań diagnostycznych ) 150,00 zł

2 Opieka pielęgniarki lub położnej 50,00 zł

3 Wydanie zaświadczenia lub orzeczenia 30,00 zł

(6)

5

4 Badanie palcem odbytu 50,00 zł

5 Badanie spirometryczne 50,00 zł

6 Pulsoksymetria 30,00 zł

7 Pomiar ciśnienia krwi 5,00 zł

8 Badanie temperatury ciała ( temperatura powierzchniowa lub głęboka)

10,00 zł

9 Elektrokardiografia 12 lub więcej o odprowadzeniami ( z opisem)

30,00 zł

10 Założenie kołnierza szyjnego 50,00 zł

11 Unieruchomienie kręgosłupa 100,00 zł

12 Założenie opatrunku na ranę - inne 52,00 zł

13 Płukanie oka 50,00 zł

14 Płukanie ucha 50,00 zł

15 Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe 100,00 zł 16 Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych 110,00 zł

17

Farmakoterapia doustna, Farmakoterapia domięśniowa, Farmakoterapia śródskórna, Farmakoterapia podskórna, Farmakoterapia podjęzykowa, Farmakoterapia doodbytnicza, Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora

25,00 + cena leku

18 Stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych) 150,00 zł

19

Przekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego

Cena z 1 km 5,00 zł +

70 zł za godz. pracy

karetki

20 Zaopatrzenie urazu oka / oczodołu 150,00 zł

21 Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku 300,00 zł

22 Szycie rany nosa 150,00 zł

23 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe 50,00 zł

24 Szycie rany języka 150,00 zł

25 Szycie rany wargi 150,00 zł

26 Szycie rany jamy ustnej - inne 150,00 zł

27 Szycie rany podniebienia 150,00 zł

28 Nakłucie międzyżebrza 250,00 zł

29 Cewnikowanie żył - inne 50,00 zł

30 Nacięcie ropnia okołoodbytowego 600,00 zł

31 Odprowadzenie hemoroidów 250,00 zł

(7)

6

32 Nacięcie zmiany ropnej 300,00 zł

33 Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej 100,00 zł 34 Nacięcie/ drenaż skóry/ tkanki podskórnej - inne 150,00 zł 35 Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej

z nacięciem 200,00 zł

36 Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki

(owrzodzenie) 150,00 zł

37 Wycięcie martwiczej tkanki 150,00 zł

38 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne 150,00 zł 39 Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka

naskórkowego 250,00 zł

40 Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania 100,00 zł 41 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do

4,0 cm 150,00 zł

42 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości

powyżej 4,0 cm 300,00 zł

43 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej,

poniżej 4 ran 400,00 zł

44 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej indywidualnie 45 Monitorowanie elektrokardiograficzne 300,00 zł 46 Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych 100,00 zł 47 Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego 150,00 zł

48 Założenie szyny Kramera 50,00 zł

49 Założenie innej szyny unieruchamiającej 45,00 zł 50 Unieruchomienie w obrębie kończyny górnej 70,00 zł 51 Unieruchomienie w obrębie kończyny dolnej 70,00 zł 52 Założenie innego unieruchomienia gipsowego 100,00 zł 53 Sztuczne oddychanie z użyciem maski twarzowej lub maseczki

resuscytacyjnej (foliowa) -hipo 520,00 zł

54 Tlenoterapia - inne 50,00 zł

55 Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w

celu odbarczenia żołądka 60,00 zł

56 Wprowadzenie rurki doodbytniczej 60,00 zł

57 Płukanie przez ureterostomię i cewnik moczowodowy 70,00 zł

58 Płukanie cewnika naczyniowego 100,00 zł

59 Płukanie rany - inne 100,00 zł

60 Ręczne odprowadzenie wypadniętej odbytnicy 200,00 zł

(8)

7

61 Ręczne odprowadzenie przepukliny 200,00 zł

62 Ręczne odprowadzenie wypadniętego odbytu sztucznego 200,00 zł 63 Ręczne odprowadzenie wypadniętej macicy 200,00 zł

64 Ręczne rozciąganie napletka 300,00 zł

65 Płukanie żołądka 160,00 zł

66 Wlew przezodbytowy - inne 100,00 zł

67 Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową) 160,00 zł 68 Usunięcie zalegających mas kałowych z jelita 160,00 zł

69 Wprowadzenie maski krtaniowej 300,00 zł

70 Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej 260,00 zł 71 Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej 260,00 zł 72 Wymiana opatrunku unieruchamiającego innej okolicy 260,00 zł

73 Wymiana tamponu lub drenu w ranie 100,00 zł

74 Wymiana tamponady nosa 200,00 zł

75 Usunięcie tamponady nosa 150,00 zł

76 Usunięcie szwów z głowy lub szyi 80,00 zł

77 Usunięcie klamry 60,00 zł

78 Usunięcie gipsu 100,00 zł

79 Usunięcie szyny 60,00 zł

80 Usunięcie szwów z innej okolicy 80,00 zł

81 Usunięcie ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia 200,00 zł 82 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia 200,00 zł 83 Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia 200,00 zł 84 Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia 200,00 zł 85 Usunięcie ciała obcego bez nacięcia – inne 200,00 zł 86 Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów 50,00 zł +

cena leku

87 Wstrzyknięcie antykoagulanta 50,00 zł +

cena leku

88 Wstrzyknięcie antybiotyku - inne 50,00 zł +

cena leku

89 Wstrzyknięcie sterydów 50,00 zł +

cena leku

90 Wstrzyknięcie trankwilizatora 50,00 zł +

cena leku 91 Podanie antytoksyny przeciwtężcowej

50,00 zł

(9)

8

92 Farmakoterapia dożylna 50,00 zł +

cena leku 93 Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł 50,00 zł + cena leku 94 Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca 300,00 zł 95 Nakłucie otrzewnej – punkcja odbarczająca 300,00 zł 96 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-

żuchwowego 500,00 zł

97 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji -

miejsce nieokreślone 500,00 zł

98 Zamknięte nastawienie zwichnięcia - inne 500,00 zł

99 Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy 70,00 zł

100 Kinaza fosfokreatynowa, izoformy 70,00 zł

101 Znieczulenie dożylne 150,00 zł

102 Sedacja i nadzór intensywny 520,00 zł

103 Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin) 520,00 zł 104 Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (do 2 godzin)

procedura obejmuje znieczulenie odcinkowe 200,00 zł

105 Znieczulenie nasiękowe 100,00 zł

106 Szycie rany odbytu 250,00 zł

107 Szycie torebki stawowej/więzadeł kończyny górnej 1 500,00 zł 108 Szycie torebki stawowej/więzadeł stawów stępu/stopy 1 500,00 zł

109 Szycie pochewki ścięgna ręki 1 000,00 zł

110 Szycie ścięgna zginacza ręki - inne 1 000,00 zł

111 Szycie ścięgna ręki - inne 1 000,00 zł

112 Szycie mięśnia/powięzi ręki 800,00 zł

113 Nacięcie powięzi 1 000,00 zł

114 Szycie pochewki ścięgna 1 000,00 zł

115 Szycie ścięgna - inne 1 000,00 zł

116 Szycie mięśnia/powięzi - inne 800,00 zł

117 Szycie rany piersi 400,00 zł

118 Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia 300,00 zł 119 Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez

nacięcia 300,00 zł

120 Usunięcie ciała obcego ze światła prostnicy i odbytu bez

nacięcia 300,00 zł

121 Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez 300,00 zł

(10)

9

nacięcia

122 Usunięcie ciała obcego ze światła pochwy bez nacięcia 250,00 zł 123 Usunięcie ciała obcego ze światła cewki moczowej bez nacięcia 300,00 zł

124 Konsultacja ginekologiczna 150,00 zł

125 Konsultacja kardiologiczna 150,00 zł

126 Konsultacja laryngologiczna 150,00 zł

127 Konsultacja neurologiczna 150,00 zł

128 Konsultacja neurochirurgiczna 150,00 zł

129 Konsultacja ortopedyczna 150,00 zł

130 Konsultacja chirurgiczna 150,00 zł

131 Konsultacja urologiczna 150,00 zł

132 Konsultacja dermatologiczna 150,00 zł

133

Porada lekarska, inne procedura

obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyc

zne

134 Biopsja stawu 300,00 zł

135 Aspiracja stawu 300,00 zł

136 Resuscytacja ręczna 300,00 zł

137 Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną 1 000,00 zł

138 Defibrylacja 1 040,00 zł

139 Inne rodzaje umiarawiania serca 1 000,00 zł

140 Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)

300,00 zł

141 Leki 80,00 +

cena leku 142 Leczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii) 2 500,00 zł

143 Tracheostomia czasowa 1 000,00 zł

144 Inne nacięcie krtani/ tchawicy 500,00 zł

145 Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy 300,00 zł 146 Wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawiczej 300,00 zł

147 Wstrzyknięcie dotchawicze leków 40,00 zł

148 Szycie tętnicy 800,00 zł

149 Szycie żyły 800,00 zł

(11)

10

150 Nakłucie otrzewnej - pobranie materiału do analiz 150,00 zł

151 Przezskórna cystostomia 600,00 zł

152 Usunięcie ciała obcego obejmującego prącie - operacja prosta 700,00 zł 153 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji -

paliczki ręki 800,00 zł

154 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - miejsce

nieokreślone 1 000,00 zł

155 Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii 150,00 zł 156 Czasowa stymulacja elektrodą zewnętrzną 500,00 zł 157 Leczenie bólu, analgosedacja w nagłym zagrożeniu 400,00 zł

158 Wymiana rurki gastrostomijnej 300,00 zł

159 Wymiana rurki tracheostomijnej 300,00 zł

Lp.

PORADNIA MEDYCYNY PRACY Cena

1 Badanie lekarskie z orzeczeniem bez badań diagnostycznych

( zakłady pracy z podpisaną umową i współpracujących z Szpitalami Tczewskimi S.A.) 40,00 zł 2 Badanie lekarskie z orzeczeniem bez badań diagnostycznych

( zakłady nie współpracujące z Szpitalami Tczewskimi S.A.) ) 50,00 zł 3 Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych bez

badań diagnostycznych 40,00 zł

4 Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych z

badaniami diagnostycznymi ( rtg klatki piersiowej, morfologia) 65,00 zł 5 Badanie kierowcy A B T – wydanie orzeczenia 70,00 zł

6

Badanie kierowcy A B T z badaniami diagnostycznymi ( w tym : konsultacja okulistyczna, audiogram, badania

laboratoryjne podstawowe , poziom glukozy, EKG)

130,00 zł

7

Badanie kierowcy C D E - wydanie orzeczenia wraz badaniami diagnostycznymi ( badania laboratoryjne, audiogram,

konsultacje neurologiczne i laryngologiczne)

190,00 zł

Badania diagnostyczne w Poradni Medycyny Pracy

( cennik dla zakładów pracy z podpisaną umową i współpracujących z Szpitalami Tczewskimi S.A.)

8 Morfologia 6,00 zł

9 OB 3,00 zł

10 Badanie moczu ogólne 5,00 zł

11 Glukoza 4,00 zł

12 Cholesterol całkowity 4,00 zł

(12)

11

13 Trójglicerydy 4,00 zł

14 Kreatynina 4,00 zł

15 Biliburina 4,00 zł

16 ALAT 4,00 zł

17 Rtg klatki piersiowej 20,00 zł

18 EKG bez opisu 15,00 zł

19 EKG z opisem 30,00 zł

20 EKG wysiłkowe 100,00 zł

21 Spirometria 20,00 zł

Lp.

BADANIA DIAGNOSTYCZNE Cena

1 Badanie histopatologiczne za 1 szt 70,00 zł

2 Badanie immunohistochemiczne 80,00 zł

3 Sekcja 290,00 zł

4 przechowywanie zwłok pacjenta powyżej 72 godzin za każdą

rozpoczętą dobę 50,00 zł

5 Biopsja ( BAC) aspiracyjna cienko igłowa

( każde dodatkowe badanie + 70,00 zł ) 170,00 zł

6 USG – klatka piersiowa 100,00 zł

7 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego 120,00 zł

8 USG układu moczowego - inne 120,00 zł

9 USG – nadgarstka ( prawy, lewy) cena za 1 nadgarstek 100,00 zł 10 USG dłoni lewej lub prawej ( cena za 1 badanie) 100,00 zł 11 USG – barku lewego lub prawego ( 1 badanie) 100,00 zł 12 USG przedramienia lewego lub prawego 100,00 zł 13 USG pachwiny prawej lub lewej ( 1 badanie) 100,00 zł

14 USG dołów pachowych 100,00 zł

15 Ganglion nadgarstka dłoni prawej lub lewej ( cena za 1 badanie) 100,00 zł 16 USG kolana prawego lub lewego ( stawy) 120,00 zł 17 USG łydki prawej/ lewej ( 1 badanie) 100,00 zł 18 USG łokcia prawego lub lewego ( 1 badanie) 120,00 zł 19 USG podudzia prawego lub lewego ( 1 badanie) 100,00 zł

20 USG prawego lub lewego ( 1 badanie) 100,00 zł

(13)

12

21 USG - mózgowie 100,00 zł

22 USG – stawy biodrowe u dzieci 100,00 zł

23 USG – ginekologiczne (nie transwaginalne) 100,00 zł

24 USG – węzły chłonne 100,00 zł

25 USG węzłów chłonnych pachowych 100,00 zł

26 USG węzłów chłonnych szyjnych 100,00 zł

27 USG węzłów chłonnych pachwinowych 100,00 zł

28 USG – zmiana na plecach 100,00 zł

29 USG – tkanek miękkich 100,00 zł

30 USG – szyi – doppler 120,00 zł

31 USG – ślinianek 100,00 zł

32 USG – łuku aorty 120,00 zł

33 USG – jama brzuszna 120,00 zł

34 USG przewodu pokarmowego - inne 100,00 zł

35 USG – piersi 120,00 zł

36 USG płuc 100,00 zł

37 USG śródpiersia 100,00 zł

38 USG kończyn górnych lub dolnych 100,00 zł

39 USG stawów barkowych 120,00 zł

40 USG stawów rąk lub stawów stóp 120,00 zł

41 USG stawu skokowego lewego lub prawego ( 1 badanie) 120,00 zł 42 USG stawu obojczykowo – barkowego prawego lub lewego

( 1 badanie) 120,00 zł

43 USG stawu biodrowego lewego lub prawego (1 badanie) 120,00 zł 44 USG stopy prawej lub lewej ( 1 badanie) 100,00 zł

45 USG ścięgien 100,00 zł

46 USG ścięgna nogi prawej lub lewej 100,00 zł

47 USG moszny w tym jąder i nadjądrzy 120,00 zł

48 USG tarczycy 100,00 zł

50 USG – stawy ( wszystkie) 120,00 zł

51 USG – dopplerowskie jamy brzusznej 120,00 zł

52 USG – dopplerowskie pachwin 100,00 zł

53 USG – dopplerowskie tętnic nadobojczykowych 120,00 zł

54 USG – dopplerowskie układu wrotnego 120,00 zł

(14)

13

55 USG – dopplerowskie tętnic nerkowych 120,00 zł 56 USG – dopplerowskie moszny/pachwiny/biodra 100,00 zł 57 USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler 120,00 zł 58 USG – dopplerowskie tętnic domózgowych (dogłowowych/

szyjnych) 120,00 zł

59 USG – dopplerowskie aorty tętnic biodrowych 100,00 zł 60 USG – dopplerowskie żył jednej kończyny 120,00 zł

61 USG – dopplerowskie żył obu kończyn 240,00 zł

62 USG dopplerowskie tętnic obu kończyn dolnych /górnych 240,00 zł 63 USG – żył jednej kończyny ( górnej/dolnej) 120,00 zł 64 USG – żył obu kończyn ( górnych/ dolnych) 240,00 zł

65 USG – żył podobojczykowych 120,00 zł

66 USG – żył szyjnych 120,00 zł

67 EKG 20,00 zł

68 EKG z opisem 30,00 zł

69 Próba wysiłkowa EKG 110,00 zł

70 Echokardiografia z doplerem 110,00 zł

71 Echokardiografia jam serca 100,00 zł

72 Holter EKG 110,00 zł

73 Holter ciśnieniowy 110,00 zł

74 Spirometria 30,00 zł

75 Rektoskopia 120,00 zł

76 Rektoskopia z badaniem histopatologicznym 170,00 zł

77 Sigmoidoskopia 180,00 zł

78 Sigmoidoskopia z wycinkiem (uwzględnione badanie

histopatologiczne) 230,00 zł

79 Gastroskopia diagnostyczna 200,00 zł

80 Gastroskopia diagnostyczna z wykonaniem testu urazowego na

obecność Helicobacter pylori 230,00 zł

81 Test urazowy ( jako dodatkowa procedura) 30,00 zł 82 Gastroskopia diagnostyczna z biopsją ( uwzględnione badanie

histopatologiczne) 330,00 zł

83 Kolonoskopia diagnostyczna 380,00 zł

84 Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (uwzględnione badanie

histopatologiczne) 480,00 zł

85 Kolonoskopia z polipektomią (uwzględnione badanie

histopatologiczne) – 3 polipy wielkości do 10 mm 1 500,00 zł

(15)

14

86 Znieczulenie w pozycjach od 27 do 38 (na życzenie pacjenta) 200,00 zł 87 Pobranie wycinka histopatologicznego 50,00 zł

88 ERCP 4 000,00 zł

Lp.

BADANIA RTG Cena

1

Klatka piersiowa PA (1 proj.) 35,00 zł

2

Klatka piersiowa bok ( 1 proj.) 30,00 zł

3

Klatka piersiowa PA+bok ( 2 proj.) 60,00 zł

4

Klatka piersiowa PA+bok z barytem (2 proj.) 70,00 zł

5

Klatka piersiowa- szczyty 30,00 zł

6

Mostek ( 1 proj.) 40,00 zł

7

Mostek ( 2 proj.) 50,00 zł

8

Żebra (2 proj.) 60,00 zł

9

Dłonie AP ( 1 proj.) RZS 30,00 zł

10

Dłoń AP + bok lub skos ( 2proj.) 40,00 zł

11

Palec dłoni AP + bok ( 2 proj.) 30,00 zł

12

Wiek Kostny ( 1 proj.) 30,00 zł

13

Nadgarstek ( 1 proj.) 30,00 zł

14

Nadgarstek AP+bok lub skos (2 proj.) 40,00 zł

15

Nadgarstek AP+bok+skos ( 3 proj.) 50,00 zł

16

Nadgarstki AP+bok lub skos (2 proj.) 50,00 zł

17

Przedramię AP+ bok ( 2 proj.) 40,00 zł

18

Łokieć AP+bok ( 2 proj.) 40,00 zł

19

Łokcie AP+bok ( 2 proj.) ( 4 zdjęcia -porównawczo) 50,00 zł

20

Ramię AP+bok ( 2 proj.) 40,00 zł

21

Bark AP (1 proj.) 40,00 zł

22

Bark AP+ osiowe ( 2 proj.) 60,00 zł

23

Obojczyk AP ( 1 proj.) 30,00 zł

24

Stawy mostkowo-obojczykowe ( 1 proj.) 30,00 zł

25

Stopy AP ( 1 proj.) 30,00 zł

26

Stopy AP+ bok lub skos ( 2 proj.) ( 3 zdjęcia porównawczo) 50,00 zł

27

Stopa AP+ bok lub skos ( 2 proj.) 40,00 zł

28

Palce stopy AP+ skos ( 2 proj.) 30,00 zł

29

Pięta bok ( 1 proj.) 30,00 zł

30

Pięta bok + osiowe ( 2 proj.) 40,00 zł

31

Staw skokowy AP+bok ( 2 proj.) 40,00 zł

(16)

15

32

Stawy skokowe AP+boki ( 3 proj.) ( porównawczo) 50,00 zł

33

Podudzie AP+bok ( 2 proj.) 40,00 zł

34

Kolano AP+bok ( 2 proj.) 40,00 zł

35

Kolana AP+boki ( 3 proj.) (porównawczo) 50,00 zł

36

Rzepka bok lub osiowe (1 proj.) 30,00 zł

37

Rzepka bok+osiowe ( 2 proj.) 50,00 zł

38

Udo AP+bok ( 2 proj.) 40,00 zł

39

Biodro AP ( 1 proj.) 35,00 zł

40

Biodro AP+ osiowe ( 2 proj.) 60,00 zł

41

Miednica lub biodra AP ( 1 proj.) 50,00 zł

42

Biodra AP+ osiowe ( 2 proj.) ( porównawczo) 60,00 zł

43

Stawy krzyżowo-biodrowe ( 1 proj.) 40,00 zł

44

Kręgosłup szyjny ( 2 proj.) 50,00 zł

45

Kręgosłup szyjny AP +bok + skosy ( 4 proj.) 80,00 zł

46

Kręgosłup piersiowy AP + bok (2 proj.) 50,00 zł

47

Kręgosłup Th-L/na stojąco/ AP ( 1 proj.) 40,00 zł

48

Kręgosłup Th-L/na stojąco/ AP + bok ( 2 proj.) 50,00 zł

49

Kręgosłup L-S AP + bok ( 2 proj.) 50,00 zł

50

Kręgosłup L-S skosy lub czynnościowe ( 2 proj.) 60,00 zł

51

Kość krzyżowa AP + bok ( 2 proj.) 50,00 zł

52

Kość ogonowa AP + bok ( 2 proj.) 50,00 zł

53

Jama brzuszna AP ( 1 proj.) 45,00 zł

54

Czaszka AP + bok ( ,2 proj.) 50,00 zł

55

Podstawa czaszki ( 1 proj.) 40,00 zł

56

Twarzoczaszka PA ( 1 proj.) 40,00 zł

57

Nos bok ( 1 proj.) 35,00 zł

58

Oczodoły ( 1 proj.) 35,00 zł

59

Zatoki PA ( 1 proj.) 40,00 zł

60

Żuchwa ( 1 proj.) 35,00 zł

61

Żuchwa AP + bok wg Eislera ( 2 proj.) 50,00 zł

62

Uszy 80,00 zł

63

Ząb 20,00 zł

64

Cephalometryczne +CD 60,00 zł

65

Pantomograficzne +CD 60,00 zł

66

Cephalometryczne +CD+klisza 70,00 zł

67

Pantomograficzne +CD+klisza 70,00 zł

68

Mammografia 120,00 zł

(17)

16

69

Mammografia jedna pierś 70,00 zł

70

Przełyk 200,00 zł

71

Żołądek + dwunastnica 300,00 zł

72

Pasaż przewodu pokarmowego 300,00 zł

73

Urografia z kontrastem 300,00 zł

74

Fistulografia 200,00 zł

75

HSG

(histerosalpingografia)

350,00 zł

76

Każda dodatkowa projekcja 30,00 zł

77

Duplikat CD 5,00 zł

78

Odpis wyniku badania 5,00 zł

79

Opis zdjęcia 15,00 zł

80

Wydruk zdjęcia mały format 15,00 zł

81

Wydruk zdjęcia duży format 20,00 zł

Lp.

BADANIA LABORATORYJNE Cena

ANALITYKA OGÓLNA

1 Badanie ogólne moczu 11,00zł

HEMATOLOGIA

2 Morfologia 18-Parametrowa 16,00 zł

3 OB 9,00 zł

4 Rozmaz krwi obwodowej 6,00 zł

4 Retikulocyty 9,00 zł

5 Płytki krwi – cytrynian (PLT) 11,00 zł

9 Gazometria 11,00 zł

BADANIA BIOCHEMICZNE

10 Glukoza 10,00 zł

11 Białko całkowite 10,00 zł

12 ALT – aminotransferaza alaninowa 10,00 zł

13 AST- aminotransferaza asparaginiowa 10,00 zł

14 Allbumina w surowicy 10,00 zł

15 Amylaza 17,00 zł

16 Amylaza trzustkowa 30,00 zł

17 Białko C – reaktywne( CRP ) 23,00 zł

(18)

17

18 Białko całkowite 10,00 zł

19 Biliburina bezpośrednia 10,00 zł

20 Biliburina całkowita 10,00 zł

21

Chlorki

10,00 zł

22 cholesterol całkowity 10,00 zł

23 cholesterol HDL 10,00 zł

24 cholesterol LDL 10,00 zł

25 Cynk w surowicy 59,00 zł

26 Etanol 33,00 zł

26 Czynnik reumatoidalny ( RF ) 11,00 zł

27 Czynnik reumatoidalny ( odczyn lateksowy) 11,00 zł

28 Dehydrogeneza mleczanowa ( LDH) 10,00 zł

29

fosfataza alkaliczna ALP

10,00 zł

30

Fosforan nieorganiczny

10,00 zł

31

Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)

10,00 zł

32 Kreatynina 10,00 zł

33 Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB 59,00 zł

34 Kinaza fosfokreatynowa (CK) 23,00 zł

35 Kwas foliowy 73,00 zł

36 Kwasy żółciowe 71,50 zł

38 Lipaza 23,00 zł

39 Lit 26,00 zł

40

Magnez całkowity

10,00 zł

41 Miedź w surowicy 10,00 zł

42 Mocznik 10,00 zł

43 Kwas moczowy 10,00 zł

44 potas 10,00 zł

45 Sód 10,00 zł

46 Trójglicerydy 10,00 zł

47 Wapń całkowity 10,00 zł

48 Żelazo 10,00 zł

49 Żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC) 16,00 zł

KOAGULOGIA

50 PT – czas protrombinowy 15,00 zł

51 TT – czas trombinowy 15,00 zł

52 Fibrynogen (FIBR) 15,00 zł

53 D-dimer 52,00 zł

(19)

18

54 CRP ultraczułe 33,00 zł

SEROLOGIA

55 Grupa krwi ABO, RH 2 x 24,00 zł

56 PTA (pośredni test antyglobulinowy); odczyn Coombsa 19,00 zł 57 BTA ( bezpośredni test antyglobulinowy) ; odczyn Coombsa 19,00 zł 58 Poszukiwanie przeciwciał u ciężarnych (PTA,LEN) (ALO) 19,00 zł

MIKROBIOLOGIA, BAKTERIOLOGIA, SEROLOGIA, PARAZYTOLOGIA

59

Wymaz z oka

(

posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacja do dwóch wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

43,00 zł

60

Wymaz z ucha

(

posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacja do dwóch wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

43,00 zł

61

Posiew aspiratu z zatok

(

posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacja do dwóch wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

53,00 zł

62

Wymaz z nosa

(

posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacja do dwóch wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

43,00 zł

63

Wymaz z gardła

(

posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacja do dwóch wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

43,00 zł

64

Wymaz z jamy ustnej

(

posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacja do dwóch wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

43,00 zł

65

Wymaz z migdałków

(

posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacja do dwóch wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

53,00 zł

66

Wymaz z nagłośni

(

posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacja do dwóch wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

53,00 zł

67

Posiew plwociny

(

identyfikacja wyhodowanych tlenowych drobnoustrojów patogennych i antybiogram)

53,00 zł 68 Posiew ilościowy moczu

(

identyfikacja wyhodowanych tlenowych drobnoustrojów i antybiogram) 43,00 zł 69 Kał – ocena bakteriologiczna flory jelitowej 43,00 zł

70 Kał – badanie ogólne 16,00 zł

71 Kał – wykrywanie w kale krwi utajonej 24,00 zł 72 Kał – posiew - dzieci do 2 lat ( identyfikacja wyhodowanych drobnoustrojów patogennych) 53,00 zł 73 Kał – posiew - dorośli

( identyfikacja wyhodowanych drobnoustrojów patogennych) 53,00 zł 74 Kał – wykrywanie jaj pasożytów / pasożytów 18,00 zł 75

Wymaz z cewki moczowej

(

posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacja do dwóch wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

53,00 zł

(20)

19

76

Posiew nasienia

(

posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacja do dwóch wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

53,00 zł

77

Wymaz spod napletka

(

posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacj wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

53,00 zł

78

Wymaz z pochwy

(

posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacj

wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram) 53,00 zł

IMMUNOCHEMIA

79 Hormon LH 39,00 zł

80 Hornom ( ACTH) 60,00 zł

81 Hormon ( FSH) 39,00 zł

82 TSH (s) 30,00 zł

83 Hormon wzrostu (GH) 30,00 zł

84 Insulina 73,00 zł

85 Kortyzol 63,00 zł

86 Kortyzol w moczu 63,00 zł

87 Peptyd C 73,00 zł

88 Progesteron 49,00 zł

89 Prolaktyna 30,00 zł

90 Przeciwciała p. peroksydazie tarczycowej ( Anti-TPO) 73,00 zł 91 Przeciwciała p. tyreoglobulinie (Anti – TG) 73,00 zł

92 Testosteron 73,00 zł

93 Trijodotyronia całkowita (TT3) 31,00 zł

94 Trijodotyronia wolna ( FT3) 30,00 zł

95 Tyreoglobulina 83,00 zł

96 Tyroskyna całkowita (TT4) 31,00 zł

97 Tyroksyna wolna ( FT4) 30,00 zł

98 Wolny estriol (FE3) 43,00 zł

99 Wolny testosteron 79,00 zł

MARKERY NOWOTWOROWE

100 Antygen CA 125 53,00 zł

101 Antygen CA 15-3 53,00 zł

102 Antygen CA 19-9 53,00 zł

103 Antygen CA 72-4 53,00 zł

104 Antygen karcynoembrionalny (CEA) 53,00 zł

105 Antygen raka płaskonabłonkowego SCC 53,00 zł

106 Antygen swoisty stercza (PSA) całkowity 53,00 zł 107 Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny 63,00 zł

108 Antygen HBs (HBsAg) 28,00 zł

(21)

20

109 Przeciwciała HBS ( anty HBS) 43,00 zł

110 Przeciwciała p. Helicobater pylori – metoda ilościowa 63,00 zł

PROFILE

111 Profil lipidowy 22,00 zł

112 Profil wątrobowy 35,00 zł

113 Profil nerkowy 27,00 zł

114 Profil tarczycowy podstawowy 50,00 zł

115 Profil tarczycowy pełny 90,00 zł

116 Profil tarczycowy rozszerzony 145,00 zł

117 Profil kostny 30,00 zł

118 Profil sercowy 35,00 zł

119 Profil alergiczny – dziecko 20 alergenów 170,00 zł 120 Profil alergiczny – dorosły 20 alergenów 170,00 zł

121 Profil trzustkowy 75,00 zł

Lp.

ZABIEGI REHABILITACYJNE

Cena

WIZYTY I PORADY

1 Porada lekarska lekarza rehabilitacji 80,00 zł 2 Porada lekarska lekarza rehabilitacji w domu chorego 120,00 zł 3 Wizyta u fizjoterapeuty – diagnostyka fizjoterapeutyczna z

instruktażem 45 min.)

80,00 zł

KINEZYTERAPIA

4 Ćwiczenia indywidualne (bierne, czynno-bierne, mobilizacyjne, techniki energii mięśni) ) 30 min.

50,00 zł

5 Terapia metodami specjalnymi : Mc Kenzie / Maitland/ PNF (wizyta pierwszorazowa do 60 min.)

100,00 zł

6 Terapia metodą Mc Kenzie (wizyta kontrolna do 30 min.) 50,00 zł

7 Ćwiczenia w odciążeniu 30 min. 15,00 zł

8 Ćwiczenia prowadzone (czynne wolne, izometryczne, z oporem) 30 min.

30,00 zł

9 Ćwiczenia na przyrządach ( rower, stepter, bieżnia) 30 min. 15,00 zł 10 Instruktaż ćwiczeń (jednorazowy) 30 min 50,00 zł 11 Ćwiczenia w domu pacjenta 60 min 120,00 zł 12 Instruktaż ćwiczeń (jednorazowy) w domu pacjenta 60 min 120,00 zł

13 Ćwiczenia w grupie (3-6 osób) 10,00 zł

(22)

21

14 Wyciągi odcinek lędźwiowy lub szyjny kręgosłupa 20,00 zł

FIZYKOTERAPIA

15

Zabiegi z zakresu elektroterapii( jonizacja z własnym lekiem, prądy: diadynamik, interferencja, tens, Traberta itp.) wg zaleceń

10,00 zł

16 Elektrostymulacja punktowa 30 min. 20,00 zł

17 Pole magnetyczne niskiej częstotliwości 15 min. 10,00 zł 18 Pole magnetyczne wysokiej częstotliwości 10-15 min. 10,00 zł 19 Naświetlanie promieniami IR (Sollux) 15 min. 10,00 zł 20 Naświetlanie światłem spolaryzowanym (Bioptron) 15 min. 10,00 zł

21 Laser – skaner 6-8 min. 10,00 zł

22 Laser punktowy 10 min. 15,00 zł

23 Ultradźwięki miejscowe 5 min. 1 okolica 15,00 zł

24 Masaż wirowy rąk lub stóp 15 min. 20,00 zł

25 Masaż wirowy rąk lub stóp (wanna wysoka) 15 min. 25,00 zł 26 Masaż wirowy kręgosłupa oraz kończyn dolnych 15 min. 30,00 zł 27 Krioterapia miejscowa parami ciekłego azotu do 3 min. 10,00 zł 28 Krioterapia ogólnoustrojowa – kriokomora 30,00 zł

MASAŻ

29 Masaż ręczny częściowy 20 min. – 1 okolica 45,00 zł 30 Masaż ręczny 30 min.(kończyna, cały grzbiet, twarz) 70,00 zł 31 Masaż mechaniczny (Aquavibron) jednej okolicy 10 min. 25,00 zł 32 Masaż limfatyczny ręczny jednej okolicy 30 min 80,00 zł 33 Drenaż pneumatyczny (BOA) ok. 30 - 40 min 25,00 zł 34 Masaż ręczny 30 min. w domu pacjenta 100,00 zł

INNE

35 Kinesiotaping (z materiałem pacjenta) jedna aplikacja 15,00 zł

36 Kinesiotaping - bez materiału 25,00 zł

PAKIETY

37 Przy zakupie 14 zabiegów - jeden zbieg dodatkowo gratis

(23)

22

Lp.

DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ Cena

1 Nieuzasadnione wezwanie karetki „S” 500,00 zł

2 Nieuzasadnione wezwanie karetki „P” 400,00 zł

3 Transport chorego na noszach 55,00 zł

4 Prywatny przewóz chorego karetką pogotowia – transport sanitarny

5,00 zł za 1 km +

70,00 zł za 1 godz.

pracy karetki

5 Wyjazd zespołu specjalistycznego „S” 360,00 zł

6 Wyjazd zespołu podstawowego „P” 240,00 zł

7 Wyjazd zespołu ogólnolekarskiego 120,00 zł

8 Badanie lekarskie 80,00 zł

9 Nadzór ratowniczy 40,00 zł

10 Badanie EKG 12 odprowadzeniowe 20,00 zł

11 Badanie EKG 3 odprowadzeniowe 15,00 zł

12 Saturacja w karetce 5,00 zł

13 Pomiar RR 5,00 zł

14 Pomiar glukozy 5,00 zł

15 Pomiar temperatury 5,00 zł

16 Opatrunek prosty 20,00 zł

17 Opatrunek złożony 30,00 zł

18 Założenie wkłucia obwodowego 10,00 zł

19 Kaniulacja żyły szyjnej zewnętrznej 10,00 zł

20 Iniekcja dożylna 30,00 zł

21 Iniekcja domięśniowa 20,00 zł

22 Unieruchomienie złamań 30,00 zł

23 Unieruchomienie skręceń 25,00 zł

24 Unieruchomienie zwichnięć 25,00 zł

25 Zabezpieczenie odcinka kręgosłupa szyjnego 10,00 zł 26 Zabezpieczenie kręgosłupa za pomocą deski ortopedycznej 10,00 zł

27 Zabezpieczenie kręgosłupa u dzieci 10,00 zł

28 Tlenoterapia bierna 10,00 zł

29 Wspomaganie oddechu lub wentylacja przy użyciu worka

samorozprężalnego 20,00 zł

(24)

23

30 Wspomaganie oddechu lub wentylacja przy użyciu respiratora 35,00 zł 31 Udrożnienie dróg oddechowych bezprzyrządowe 10,00 zł 32 Udrożnienie dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno-

gardłowej 15,00 zł

33 Udrożnienie dróg oddechowych z zastosowaniem rurki krtaniowej 30,00 zł 34 Udrożnienie dróg oddechowych z zastosowaniem maski krtaniowej 20,00 zł 35 Udrożnienie dróg oddechowych z zastosowaniem konikopunkcji 50,00 zł

36 Odsysanie dróg oddechowych 10,00 zł

37 Intubacja dotchawicza 30,00 zł

38 Wykonanie dojścia do szpikowego przy użyciu gotowego zestawu 60,00 zł 39 Zastosowanie opatrunków hydrożelowych w leczeniu ran

oparzeniowych 30,00 zł

40 Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego na życzenie

pacjenta 30,00 zł

Lp.

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY Cena

1 Za każdy dzień hospitalizacji 115,00 zł

2 Za każdy dzień hospitalizacji dla pacjentów apallicznych 235,00 zł 3 Miesięczna ryczałtowa opłata za pranie odzieży i bielizny pacjentów 65,00 zł

4 Opłata za wynajem łóżka – miesięcznie ( brutto) 123,00 zł

5 Jednorazowa kaucja za wynajem łóżka 150,00 zł

Lp.

HOSPICJUM Cena

1 OSOBODZIEŃ W HOSPICJUM DOMOWYM 60,00 zł

Lp.

PORADY PRYWATNE ORAZ WYSTAWIANE DRUKI Cena

1 Porada w Poradni Kardiologicznej dla Dzieci 100,00 zł

2 Porada w Poradni Endokrynologicznej 100,00 zł

Lp.

ŚWIADCZENIA ARCHIWUM SZPITALNEGO Cena

1 Ksero historii choroby (opłata stała 10 zł ) + każda str. A4 0,30 zł

(25)

24

2 Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej za każdą stronę 8,00 zł

3

Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na

elektronicznym nośniku danych za każdą stronę 1,70 zł

4

Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia 30,00 zł

5 Duplikat książeczki zdrowia dziecka

15,00 zł

6

Wystawianie oświadczeń, orzeczeń lub zaświadczeń wydanych na wniosek pacjenta, nie związanych z dalszym procesem leczenia (np.

do celów alimentacyjnych, dla firm ubezpieczeniowych, dla ZUS, KRUS na potrzeby postępowania rentowego oraz przyznania świadczeń z tytułu wypadków w pracy lub chorób zawodowych, do celów poza leczniczych, dla zakładów pracy itp.)

100,00 zł

Lp. POZOSTAŁE USŁUGI

Cena

1

Opłata za wynajem łóżka – miesięcznie ( brutto) 123,00 zł

2

Jednorazowa kaucja za wynajem łóżka ( zwrotna) 150,00 zł

3

Wynajem wózków inwalidzkich – miesięcznie ( brutto) 44,00 zł

4

Jednorazowa kaucja za wynajem wózka ( zwrotna) 50,00 zł

5

Wynajem chodzików dla seniorów- miesięcznie ( brutto) 30,00 zł

6

Jednorazowa kaucja za wynajem chodzika ( zwrotna) 50,00 zł

7

Wynajem podnośnika do kąpieli w wannie - miesięcznie ( brutto) 70,00 zł

8

Jednorazowa kaucja za wynajem podnośnika ( zwrotna) 100,00 zł

9

Wynajem wózka inwalidzkiego elektrycznego – miesięcznie

( brutto) 200,00 zł

10

Jednorazowa kaucja za wynajem wózka elektrycznego ( brutto) 500,00 zł

OPŁATY PARKINGOWE

1

Opłata parkingowa – 15 minut darmowe 0,00 zł

2

Opłata parkingowa – do 2 godzin 3,00 zł

3

Opłata parkingowa – po 2 godzinach, każda rozpoczęta godzina 2,00 zł

4

Abonament za parking – 7 dni 30,00 zł

5

Kaucja za kartę parkingową

(karta kaucyjna ważna 30 dni od daty wydania) 30,00 zł

6

Zagubienie biletu lub kart parkingowej 50,00 zł

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :