Przedmiar robót. Tereny zielone, ogrodzenie, mała architektura.

Pełen tekst

(1)

Data opracowania: Autor opracowania:

2015-09-18 Marek Surówka , Kosztorysant ...

Przedmiar robót

Tereny zielone, ogrodzenie, mała architektura.

Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21

Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-zagospodarowanie terenu.

Lokalizacja: Targowisko dz. nr 550/26, 550/21

Inwestor: Monika Uss FOOD PROCESSING SYSTEM ul. Kopaliny 20 32-720 Nowy Wiśnicz Jednostka opracowująca kosztorys: F.H.U. RMS MAREK SURÓWKA 30-440 Kraków ul.Janowskiego 28/1

(2)

zielone i ogrodzenie-przedmiar (lic. 000517BD) strona nr: 2

Tereny zielone, ogrodzenie, mała architektura.

Przedmiar robót

Nr

<-NR->

Podstawa

<-PODST->

Opis robót

<-OPIS->

Jm

<-JEDN->

Ilość

<-ILOSC->

Kosztorys

Tereny zielone, ogrodzenie, mała architektura.

1 Element Tereny zielone

1 KNR 221/207/2 Orka gleby glebogryzarką przyczepną, kategoria gruntu III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

9664,5/10000 0,966450

RAZEM: 0,966450 ha 0,97

2 KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,05*9964,5 498,225000

RAZEM: 498,225000 m3 498,23

3 KNR 221/401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II

R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 m2 9 664,50

2 Element Ogrodzenie

4 KNR 202/1804/12

P.analogię.Montaż ogrodzenia panelowego o wys.173 cm na słupkach stalowych ocynkowanych /rozstaw słupków co 250cm/ osadzonych w gruncie i obetonowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,85+20+50,4+136,15+101,3+72,4+58,4+15,4+1,75 457,650000

RAZEM: 457,650000 m 457,65

5 KNR 222/208/1 P.analogię. Prefabrykowana podmurówka ogrodzenia R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

deska 185 185,000000

łącznik prosty 175 175,000000

łącznik narożny 8 8,000000

element końcowy 2 2,000000

RAZEM: 370,000000 szt 370

6 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż: Brama dwuskrzydłowa wys.173 cm szer.500 cm

szt 1,00

3 Element Szlaban automatyczny 7 KNR 201/701/2

(2)

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do

0.8˙m m 5,50

8 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,4*14 2,240000

RAZEM: 2,240000 m3 2,24

9 KNRW

510/301/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, rów szerokości do 0.4 m

Wyliczenie ilości robót:

5,5+14 19,500000

RAZEM: 19,500000 m 19,50

10 KNRW 510/303/1

Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 75 mm DVK 50

m 19,50

11 KNRW 510/114/1

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kable wielożyłowe, kabel do 0.5

kg/m YKY 3x2,5 m 19,50

12 KNRW 510/118/1

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielożyłowe z mocowaniem,

kabel do 0.5 kg/m YKY 3x2,5 m 5,00

13 KNRW 510/301/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, rów szerokości do 0.4 m obsypka po

ułożeniu rury m 19,50

14 KNR 201/704/2 (2)

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria gruntu III,

głębokość rowu do 0.6˙m m 5,50

15 KNR 401/106/3 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, zasypanie ziemią z ukopów

Wyliczenie ilości robót:

2,24 2,240000

-0,056*14*2 -1,568000

RAZEM: 0,672000 m3 0,67

16 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i

ziemi z parteru budynku m3 1,57

17 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż Szlaban FAAC 614 szlaban elektromechaniczny ramię 5m /Odbiornik FAAC do pilotów FIX. Pamięć do 25 pilotów+Pilot FAAC FIX-2 dwukanałowy. Kod dynamicznie

zmienny-25szt+Antena do odbiornika radiowego/ kpl 1,00

(3)

18 KNR 510/9945/1 Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych,

zarobienie końca kabla 3-żyłowego do 2,5˙mm2 szt 2,00

19 KNRW 403/1203/1

Badanie linii kablowej, kabel niskiego napięcia, 3 żyły

odcinek 1,00

20 KNRW 403/1205/5

Badanie skuteczności zerowania, pomiar pierwszy

pomiar 1,00

4 Element Mała architektura 21 Kalkulacja

indywidualna

Dostawa i montaż: Kosz betonowy KT15

szt 6,00

22 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż: Ławka L01AS

szt 6,00

23 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż: Stojak rowerowy SR27/4

szt 2,00

24 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż: Donica betonowa DB11 /z ziemią i nasadzeniem kwiatów ozdobnych/

szt 6,00

(4)

zielone i ogrodzenie-przedmiar (lic. 000517BD) strona nr: 4

Tereny zielone, ogrodzenie, mała architektura.

Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość

9. Robocizna razem r-g 3 461,0702

(5)

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Akcesoria montażowe kpl 183

2. Azofoska t 0,48323

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 13,176

4. Deska betonowa ogrodzeniowa prosta wym. 0,2x2,39m szt 185

5. Donica betonowa DB11 /z ziemią i nasadzeniem kwiatów ozdobnych/ szt 6

6. Dostawa i montaż Szlaban FAAC 614 szlaban elektromechaniczny ramię 5m /Odbiornik FAAC do pilotów FIX. Pamięć

do 25 pilotów+Pilot FAAC FIX-2 dwukanałowy. Kod dynamicznie zmienny-25szt+Antena do odbiornika radiowego/ kpl 1

7. Dostawa i montaż: Brama dwuskrzydłowa wys.173 cm szer.500 cm szt 1

8. Kabel YKY 0,6/1kV 3x2,5˙mm2 RE m 25,48

9. Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 2,5 mm2 szt 6

10. Kosz betonowy KT15 szt 6

11. Ławka L01AS szt 6

12. Łącznik deski ogrodzeniowej końcowy wys.0,2m szt 2

13. Łącznik deski ogrodzeniowej prosty wys.0,2m szt 175

14. Łącznik deski ogrodzeniowej narożny szt 8

15. Nasiona traw kg 193,29

16. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 3,81

17. Osłona rurowa DVK-50 AROT do kabli, giętka m 20,28

18. Panele ogrodzeniowe NYLOFLOR-3 D PRO z prentów zgrzewanych punktowo ,zabezpieczone antykorozyjnie :

ocynkowanie +powłoka PCV wys.173cm dł.250cm szt 186

19. Piasek do betonów zwykłych m3 2,184

20. Słupki stalowe wyposażone w kapturek wys.240 cm szt 183

21. Stojak rowerowy SR27/4 szt 2

22. Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 2

23. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,72895

24. Zaprawa cementowa m3 1,85

25. Ziemia urodzajna (humus) m3 538,0884

(6)

zielone i ogrodzenie-przedmiar (lic. 000517BD) strona nr: 6

Tereny zielone, ogrodzenie, mała architektura.

Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 4,4038

2. Glebogryzarka ciągniona (bez ciągnika) m-g 4,4038

3. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,2714

4. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,312

5. Spycharka gąsienicowa 40kW/55˙KM (1) m-g 19,9292

6. Środek transportowy (1) m-g 2,97473

(7)

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa R M S Wartość z

narzutami

Tereny zielone, ogrodzenie, mała architektura.

1 Tereny zielone (1 - 3) 2 Ogrodzenie (4 - 6)

3 Szlaban automatyczny (7 - 20) 4 Mała architektura (21 - 24)

Suma elementów kosztorysu

Razem Tereny zielone, ogrodzenie, mała architektura. netto

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :