PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Download (0)

Pełen tekst

(1)

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 W ŁODZI

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w programie dydaktycznym, wychowawczym, edukacji regionalnej i prozdrowotnej szkoły. Szczególny nacisk kładzie na:

tworzenie warunków do samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie odpowiedzialności za podjęte działania,

rozwój zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno-krajoznawczych,

tworzenie warunków grupowego działania na rzecz innych,

podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole, organizowanie czasu wolnego,

włączenie rodziców w sprawy szkoły,

rozwijanie świadomości ekologicznej.

W tym celu samorząd szkolny przygotował zadania na rok 2015/2016.

(2)

Lp. Termin Zadania i sposób ich realizacji Odpowiedzialni 1. wrzesień

Zebranie Dyrekcji Szkoły, samorządów klasowych,

opiekunów SU i omówienie planu pracy.

Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2015/2016

Prace na rzecz ochrony

środowiska:udział uczniów klas IV – VI w akcji „Sprzątnie

świata” – porządkowanie boiska szkolnego i terenu wokół szkoły.

SU i opiekunowie

j.w

n-l przyrody i klasy IV-VI i SU

2. paździer

nik Jesienny stragan zdrowia - czyli witaminy dla chłopczyka i

dziewczyny - szkolna akcja prozdrowotna.

Życzenia dla naszych nauczycieli – gazetka okolicznościowa.

„Najważniejsze - drugie śniadanie!” - przygotowanie zdowego sniadania przez każdą klasę i wspólna degustacja.

Udział SU w pasowaniu uczniów klas I.

Zorganizowanie „Sportowego Okrągłego Stołu” czyli debaty dotyczącej zdrowego stylu życia

SU, uczniowie

SU

SU i wychowawcy klasy I -VI

SU

SU, nauczyciele WF - u

(3)

listopad

Czcimy pamięć zmarłych – znane osoby, które odeszły w bieżącym roku - gazetka okolicznościowa

Udział Samorządu

Uczniowskiego w akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

Uczymy się być EKO - gazetka poświęcona zachowaniom ekologicznym.

Zbiórka zużytych baterii

plastikowych korków i płyt CD.

Festiwal Wróżb Andrzejkowych - wróżba za grosik.

SU

SU i opiekunowie

SU, nauczyciel przyrody

Klasy I -VI, SU nauczuciel

przyrody , wychowawcy,

uczniowie, SU 4. grudzień

Akcja „Gwiazdka dla Ciapka” - zbiórka karmy, koców itp. i przekazanie ich do schroniska dla psów.

EKO drzewka – międzyklasowy konkurs na najbardziej

ekologiczną choinkę i ozdoby choinkowe.

Sprzedaż świec Caritasu oraz kiermasz ekologicznych ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów.

„Szlachetna paczka” - czyli wsparcie najbardziej

potrzebującej rodziny w szkole.

SU,klasy I – VI, nauczyciel

przyrody

SU,

dzieci,wychowaw - cy, nauczyciel

przyrody

n-l religii, SU, nauczyciel plastyki

SU

(4)

5. styczeń  Bal karnawałowy.

 „Mam talen” – szkolny pokaz umiejetności i uzdolnień uczniów

SU SU

6. luty

Otwarcie „Poczty Walentynkowej”.

Apel, wręczenie walentynek.

SU

SU, opiekunowie

7. marzec

EKO – szyk pokaz mody ekologicznej.

Świętujemy nadejście wiosny –

„Gramy w zielone” wszyscy uczniowie przychodzą tego dnia ubrani na zielono.

SU, nauczyciel przyrody

SU, klasy I – VI

8. kwiecień

Światowy Dzień Ziemi – akcja ekologiczna, wystawa.

„Wiosna w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich” – konkurs fotograficzny.

SU i opiekunowie

SU, n-l przyrody

9. maj Finał akcji Gorączka Złota.

„Zielone płuca klasy” - konkurs na najbardziej ukwieconą

pracownię.

SU, pedagog SU, nauczyciel

przyrody, uczniowie

(5)

„Dzień bez czipsa” –

zorganizowanie dnia ze zdrową żywnością.

Dzień Matki – życzenia dla naszych mam.

SU

,opiekunowie,ucz - niowie, wychowawcy

SU

10. czerwiec Dzień Dziecka – Dniem Sportu.

Wybory do SU na rok szkolny 2015/2016 –apel,

przedstawienie kandydatów.

Kiermasz używanych podręczników szkolnych.

Udział SU w pożegnaniu klas VI.

Wybory do SU na rok szkolny 2016/17

Złożenie sprawozdania z działalności SU w II semestrze r. szk. 2015/2016.

n-le wychowania fizycznego opiekunowie SU

SU

SU SU

Opiekunowie

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

mgr Dorota Czarnecka mgr Agnieszka Koźba mgr Radosław Kamiński

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :