SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W GIMNAZJUM NR 125 W WARSZAWIE, UL. KOBIAŁKA 49 DOPUSZCZONY PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Pełen tekst

(1)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W GIMNAZJUM NR 125

W WARSZAWIE, UL. KOBIAŁKA 49 DOPUSZCZONY PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 8 lipca 2014r.

w sprawie dopuszczenia do użytku do użytku szkolnego podręczników.

UWAGA - Rodzice uczniów kl. I w roku szkolnym 2015/2016

zakupują tylko książkę do nauki religii, pozostałe podręczniki finansowane są przez MEN (wypożyczone zostaną uczniom z biblioteki szkolnej na początku roku szkolnego).

Wykaz podręczników i zeszytów ćwiczeń dla kl. I A, I B, I C, ID Gimnazjum nr 125

w roku szkolnym 2015/2016

Wykaz podręczników / materiałów edukacyjnych.

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika /

materiał edukacyjny Autor Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

MEN

1. biologia

Ciekawa biologia.

Podręcznik.

Gimnazjum. Część 1

Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kikier-Wyrwicka, Hanna Werblan- Jakubiec

WSiP 35/1/2015/z1

2. chemia

Świat chemii.

Podręcznik.

Gimnazjum. Część 1

Anna Warchoł, Andrzej Danel, Dorota

Lewandowska, Marcin Karelus, Waldemar Tejchman

Zamkor (WSiP) 94/1/2015/z1

3. chemia

Zbiór prostych zadań z chemii. Gimnazjum klasy 1-3.

Praca zbiorowa pod redakcją Waldemar Tejchmann.

Zamkor (WSiP) -

(2)

4. fizyka

Świat fizyki.

Podręcznik.

Gimnazjum. Część 1

Barbara Sagnowska, Maria

Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot- Gawlik, Małgorzata Godlewska

Zamkor (WSiP) 11/1/2009/2015

5. fizyka

Zbiór zadań

wielopoziomowych z fizyki dla gimnazjum

Iwo Wroński Wojciech Kwiatek

Zamkor (WSiP) -

6. geografia

Bliżej geografii.

Podręcznik.

Gimnazjum. Część 1

Agnieszka Lechowicz, Maciej

Lechowicz, Piotr Stankiewicz

WSiP 146/1/2015/z1

7. geografia Atlas geograficzny.

Gimnazjum. Klasy 1-3 Praca zbiorowa WSiP -

8. historia

Bliżej historii.

Podręcznik.

Gimnazjum. Klasa 1

Krzysztof

Kowalewski, Igor Kąkolewski, Anita Plumińska- Mieloch

WSiP 61/1/2015/z1

9. historia Atlas historyczny.

Gimnazjum. Klasy 1-3 Praca zbiorowa WSiP -

10. Informatyka

Lekcje z komputerem.

Podręcznik do informatyki dla gimnazjum.

Witold Kranas Wanda

Jochemczyk Mirosław Wyczółkowski

WSiP 755/2015

11. język angielski

(gr. podstawowe) Next Move 2 J. Wuldman,

C. Barraclough Pearson 624/2/2012/2014 12.

język angielski (gr.

zaawansowane)

New Voices 2 Katherine i Steve

Bilsborough Macmillan 730/2/2015

13. język hiszpański Gente Joven 1 Nueva Edicion

Encina Alonso Arija, Matilde Martínez Sallés, Neus Sans Baulenas

Lektorklett 693/1/2014/2015

(3)

14. język niemiecki

aha! Neu. Kurs podstawowy. Język niemiecki. Podręcznik do gimnazjum. Część 1

Anna

Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

WSiP 13/1/2009

13/2/2009

15. język polski

Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia

literackiego i kulturowego.

Gimnazjum. Klasa 1

Witold Bobiński WSiP 26/1/2015/z1

16. język rosyjski

Эхо 1.(Echo 1) Język rosyjski. Podręcznik do gimnazjum. Część 1

Beata Gawęcka

Ajchel WSiP 97/1/2009/2015

17. matematyka

„Matematyka wokół nas”

Podręcznik - nowe wydanie

E.Duvnjak, E.Kokiernak- Jurkiewicz, M.Wójcicka

WSiP 62/1/2015/z1

18. matematyka „Zbiór zadań i testów”

nowe wydanie

E.Duvnjak, E.Kokiernak- Jurkiewicz

WSiP -

19. plastyka

Kraina sztuki.

Podręcznik do plastyki dla gimnazjum

Beata

Marcinkowska, Lidia Frydzińska- Świątczak

Nowa Era 154/2009/2015

20. religia

„Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze”

Piotr Tomasik

Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

AZ-31-01/10- WA-1/12

Wykaz materiałów ćwiczeniowych dla klas I w roku szkolnym 2015/2016

UWAGA - materiały ćwiczeniowe finansowane są przez MEN (przekazane zostaną uczniom na początku roku szkolnego).

Lp. Przedmiot Ćwiczenie / materiał

ćwiczeniowy Autor Wydawnictwo

1. biologia Ciekawa biologia. Zeszyt

ćwiczeń. Praca zbiorowa WSiP

2. chemia Świat chemii. Zeszyt

ćwiczeń. Praca zbiorowa Zamkor (WSiP)

3. fizyka

Świat fizyki 1. Zeszyt przedmiotowo-

ćwiczeniowy. Część 1A- 1B

Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik

Zamkor (WSiP)

4. geografia Bliżej geografii. Zeszyt

ćwiczeń. Praca zbiorowa WSiP

(4)

5. historia Bliżej historii. Zeszyt ćwiczeń.

Anita Plumińska-

Mieloch WSiP

6. język angielski (gr.

podst.) Next Move 2 J. Wuldman,

C. Barraclough Pearson 7. język angielski (gr.

zaaw.) New Voices 2 Katherine i Steve

Bilsborough Macmillan

8. język hiszpański Gente Joven 1 Nueva Edicion

Encina Alonso Arija, Matilde Martínez Sallés, Neus Sans Baulenas

Lektorklett

9. język niemiecki

Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum. Kurs podstawowy. aha! Neu 1

Anna Potapowicz,

Krzysztof Tkaczyk WSiP

10. język polski Gramatyka i stylistyka.

Zeszyt ćwiczeń.

Bożena Barańska, Adam Brożek, Joanna Dobkowska, Dorota Plata

WSiP

11. język rosyjski

Эхо 1.(Echo 1) Język rosyjski. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum.

Beata Gawęcka Ajchel WSiP

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego

i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Wykaz podręczników i zeszytów ćwiczeń dla kl. II A, II B, II C Gimnazjum nr 125

w roku szkolnym 2015/2016

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo

Tytuł zeszytu ćwiczeń, autor, wydawnictwo

Numer dopuszczenia

przez MEN

1. biologia

„Puls życia 2”

M. Jefimow wyd. Nowa Era

Ćwiczenia „Puls życia 2”

A. Kasińska

E. Niemczewska- Borowczak J. Pawłowski

wyd. Nowa Era

58/2/2009

2. chemia

„Chemia Nowej Ery część 2”, T.Litwin, M.Kulawik,

wyd. Nowa Era

„Chemia Nowej Ery”

Zeszyt ćwiczeń, część 2. 49/2/2009

3. fizyka

„Świat fizyki ” cz .2 wyd.

ZAMKOR B. Sagnowska

Zeszyt przedmiotowo - ćwiczeniowy dla uczniów gimnazjum 2A , 2B Wyd . Zamkor

11/2/2010

(5)

4. geografia

„Puls Ziemi 2” B Dobosik, A Hibszer, J Soja

Wyd. Nowa Era

Ćwiczenia „Puls Ziemi 2”

E Jaworska, K. Skomoroko Nowa Era

5/2/2010

5. historia „Podróże w czasie” Tomasz Małkowski, GWO

Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum, Tomasz Małkowski, GWO

158/2/2010

6. informatyka

Lekcje z komputerem.

Podręcznik do informatyki dla gimnazjum.

Wanda Jochemczyk, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski Wydawnictwa Szkolne i

Pedagogiczne Sp. z o.o.

-- 755/2015

7. język polski

„Między nami. Język polski”

Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum

A.Łuczak; E. Prylińska;

„Między nami. Język polski”

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum cz. 1; A.Łuczak; E. Prylińska;

„Między nami. Język polski”

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum cz. 2; A.Łuczak; E. Prylińska;

63/2/2010

8. język rosyjski

„Echo 2” Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs dla

początkujących.

Beata Gawęcka-Ajchel, WSiP

____________ 97/2/2010

9. język niemiecki

“Aha Neu 2A, 2B” podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum / kurs podstawowy. Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk. WSiP

„Aha Neu 2A, 2B” podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum/

kurs podstawowy. Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk.

WSiP

13/3/2009 (2A) 13/4/2010 (2B)

10. język angielski

Podręcznik Up Beat 3 Wydanie uaktualnione

I.Freebairn J.Bygrave J.Copage R.Fricher L.Kilbey

Wyd.: Pearson

Ćwiczenia Up Beat 3 Wydanie uaktualnione

I.Freebairn J.Bygrave J.Copage R.Fricher L.Kilbey

Wyd.: Pearson

316/3/2011/z 1

11. język hiszpański

„Club Prisma A2” Paula Cerdeira, Ana Romero, Wyd. Edi Numen (Nowela)

kontynuacja

„Club Prisma A2” Paula Cerdeira, Ana Romero, Wyd.

Edi Numen (Nowela) kontynuacja

224/1/2009

12. matematyka

„Matematyka wokół nas”

E.Duvnjak, E.Kokiernak-Jurkiewicz, M.Wójcicka

(nowe wydanie), WSiP

„Zbiór zadań i testów”, E.Duvnjak, E.Kokiernak- Jurkiewicz

nowe wydanie, WSiP

„Matematyka wokół nas”- Zeszyt ćwiczeń cz.1 i cz.2.

62/2/2009

(6)

13. religia

„Ty ścieżkę życia mi ukażesz”

Piotr Tomasik

Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

AZ-32-01/10 -WA-1/13

14. wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie.

Podręcznik. Gimnazjum. Klasy 1-3 Piotr Krzesicki, Piotr Kur,

Małgorzata Poręba WSiP

--- 229/1,2/2015

/z1

15.

wychowanie do życia w rodzinie

-- -- ---

16. Zajęcia techniczne

„ Technika w praktyce . Zajęcia mechaniczno – motoryzacyjne ” W. Czyżewski - Nowa Era

-- 196/2/2010

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego

i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Wykaz podręczników i zeszytów ćwiczeń dla kl. III A, III B, III C i III D Gimnazjum nr 125

w roku szkolnym 2015/2016

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo

Tytuł zeszytu ćwiczeń, autor, wydawnictwo

Numer dopuszczenia

przez MEN

1. biologia

„Puls życia 3”

A. Sągin

A. Boczarowski M. Sęktas Wyd. Nowa Era

Ćwiczenia

„Puls życia 3”

M Jaworska J. J. Pawłowscy M. Zaleska wyd. Nowa Era

58/3/2010

2. chemia

„Chemia Nowej Ery część 3”, T.Litwin, M.Kulawik,

wyd.Nowa Era

„Chemia Nowej Ery”

Zeszyt ćwiczeń, część 3 49/3/2010

3. edukacja dla bezpieczeństwa

„Edukacja dla bezpieczeństwa – Żyję i działam bezpiecznie”

Jarosław Słoma, Grzegorz Zając, Nowa Era.

Podręcznik z ćwiczeniami. 17/2009

4. fizyka

„Świat fizyki ” cz .3 wyd.

ZAMKOR B. Sagnowska

Zeszyt przedmiotowo - ćwiczeniowy dla uczniów gimnazjum 3A , 3B Wyd . Zamkor

11/3/2010

(7)

5. geografia „Puls Ziemi 3” Roman Malarz Wyd. Nowa Era

Ćwiczenia Joanna Osika, Stanisław Osika

„Puls Ziemi 3”

Wyd. Nowa Era.

5/3/2010

6. historia „Podróże w czasie” Tomasz Małkowski, GWO

Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum- Tomasz Małkowski

GWO

158/3/2011

7. informatyka

Informatyka. Podstawowe tematy.

Podręcznik informatyki dla gimnazjum.”

Grażyna Koba.

Wyd. PWN

-- 152/2009

8. język angielski

Podręcznik Up Beat 4 Wydanie uaktualnione

I.Freebairn J.Bygrave J.Copage R.Fricher

Wyd.: Pearson

Ćwiczenia Up Beat 4 Wydanie uaktualnione I.Freebairn J.Bygrave J.Copage R.Fricher Wyd.: Pearson

316/4/2011/z1

9. język niemiecki

Aha Neu 3A, 3B” podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum / kurs podstawowy. Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk. WSiP

„Aha Neu 3A, 3B”

podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum/ kurs

podstawowy. Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk. WSiP

(3A) 13/6/2011 (3B) 13/ 5/2011

10. język polski

„Między nami. Język polski”

Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum

A.Łuczak; E. Prylińska, K.

Krzemieniewska-Kleban

„Między nami. Język polski”

Zeszyt ćwiczeń dla

gimnazjum cz. 1; A.Łuczak; E.

Prylińska;

„Między nami. Język polski”

Zeszyt ćwiczeń dla

gimnazjum cz. 2; A.Łuczak; E.

Prylińska;

63/3/2011

11. język rosyjski

„Echo 3” Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs dla

początkujących.

Beata Gawęcka-Ajchel, WSiP

____________ 97/3/2011

12. matematyka

„Matematyka wokół nas”

A. Drążek, E.Duvnjak, E.Kokiernak- Jurkiewicz,

(nowe wydanie) WSiP

„Zbiór zadań i testów”, E.Duvnjak, E.Kokiernak- Jurkiewicz

nowe wydanie, WSiP

„Matematyka wokół nas”- Zeszyt ćwiczeń cz.1 i cz.2.

62/3/2010

(8)

13. muzyka

„Muzyczny Świat”

Podręcznik. Gimnazjum.

Teresa Wójcik. Wyd.

MAC Edukacja

„Muzyczny świat” Ćwiczenia.

Gimnazjum.

Teresa Wójcik. Wyd.

MAC Edukacja

138/209

14. religia

„Wy jesteście światłem świata”

Piotr Tomasik

Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

AZ-33-01/10- WA-1/14

15. wos

„Bliżej świata”, Maria

Wesołowska-Starnawska, Wyd.

Szkolne PWN

(podręcznik zakupiony w klasie 2 – kontynuacja)

Bliżej świata. Wiedza o społeczeństwie. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum, część 2 (nowy zeszyt)

140/2009

16.

wychowanie do życia w rodzinie

-- --

17. zajęcia techniczne

„ Technika w praktyce . Zajęcia elektryczno – elektroniczne ” W. Czyżewski - Nowa Era

-- 196/1/2009

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :