Geografia klasa 5 - 13 V 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

13 V 2020

Temat: Krajobraz stepu.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku (str. 123 – 126), napisać notatkę oraz wykonać ćwiczenia (str. 72 – 74). Dziękuję!

Materiał dodatkowy:

Obejrzyj filmik do lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=G8OkXPArBzg https://www.youtube.com/watch?v=tPny7F4Qq84

dla chętnych: https://epodreczniki.pl/a/przyroda-stepu/DAahFQZKA https://epodreczniki.pl/a/stepy/D196W05me

Figure

Updating...

References

Related subjects :