SEMESTR I ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MUZYKI DLA KLASY VI 2012/2013

Download (0)

Full text

(1)

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MUZYKI DLA KLASY VI 2012/2013

Prowadząca Jolanta Lazar

Nr programu – DKW – 4014 – 15/00

SEMESTR I

l.p

TEMAT TREŚCI NAUCZANIA NA LEKCJI DATA

REALIZACJI

UWAGI O REALIZACJI 1. Organizacja pracy w nowym roku

szkolnym. 7.09.2012

2. Nauka pieśni „Boże coś Polskę” – geneza utworu

- nauka pieśni

- poznanie genezy utworu

21.09.2012 3. Zabytki muzyki średniowiecznej.

Słuchanie wybranych utworów.

- zapoznanie z charakterem muzyki średniowiecznej, jej historią, tekstami i wybranymi pieśniami

- słuchanie zabytków muzyki średniowiecza

„Gaude Mater”, Chorał Gregoriański

28.09.2012

4. Śpiewy a capella - poznanie terminu a capella

- wykonanie utworów a capella 05.10.2012 5. Nauka pieśni żołnierskiej „O mój

rozmarynie”

- nauka piosenki

- przypomnienie wiadomości o pieśniach żołnierskich

- gra na fletach

12.10.2012

6. Instrumenty dęte drewniane - poznanie budowy i sposobu wydobywania dźwięków

19.10.2012 7. Instrumenty dęte blaszane - poznanie budowy i sposobu wydobywania

dźwięków

26.10.2012 8. Nauka piosenki „Białe róże” - nauka piosenki

- gra na fletach 09.11.2012

(2)

9. Nauka psalmu M. Gomółki – „Nieście chwałę mocarze”

- poznanie psalmu

- słuchanie wybranych utworów renesansowych

16.11.2012 10. Passepied – taniec XV wieku - poznanie tańca passepied

- gra na instrumentach perkusyjnych - słuchanie wybranych tańców

23.11.2012

11. Wartości rytmiczne nut – rytmizowanie tekstów

- przypomnienie wiadomości o wartościach rytmicznych nut, pauzach

- ćwiczenia rytmiczne

30.11.2012

12. Nauka pastorałki „Oj maluśki” - poznanie najważniejszych wiadomości o

orkiestrze i dyrygencie 7.12.2012

13. Kolędy, które śpiewamy… - śpiewanie polskich kolęd

- tworzenie akompaniamentów na instrumentach perkusyjnych - gra na fletach

14.12.2012 21.12.2012

14. Orkiestra i dyrygent - przypomnienie wiadomości o pastorałce - śpiewanie pastorałki

4.01.2013 15. J. S. Bach – kantor i mistrz muzyki

organowej – mistrz fugi

- poznanie sylwetki Jana Sebastiana Bacha - poznanie pojęcia kantor

11.01.2013

16. Fuga - poznanie pojęcia fuga

- słuchanie fragmentu Fugi J. S. Bacha 18.01.2013 17. Powtórzenie wiadomości poznanych na

lekcjach muzyki w I sem.

25.01.2013

SEMESTR II

l.p

TEMAT TREŚCI NAUCZANIA NA LEKCJI DATA

REALIZACJI

UWAGI O REALIZACJI

1.

Nauka piosenki „Panie Janie

Sebastianie” - nauka piosenki

- gra na fletach

- gra na instrumentach perkusyjnych

01.02.2013

(3)

2.

Polifonia i homofonia - wprowadzenie pojęcie polifonia i homofonia 08.02.2013

3.

Opera - teatr muzyczny - poznanie terminów związanych z operą

- słuchanie fragmentów opery 01.03.2013

4.

Twórczość Karola Szymanowskiego - poznanie twórczości Karola Szymanowskiego - słuchanie fragmentów utworów

Szymanowskiego

8.03.2013

5.

Suity z oper i baletów – słuchanie

muzyki - wyjaśnienie pojęcia suita

-poznanie suit z opery i baletów „Peer Gynt”,

„Dziadek do orzechów”

15.03.2013

6.

Nauka piosenki „W lesie” - nauka piosenki - gra na fletach

22.03.2013

7.

Śpiewanie kanonu - nauka piosenki „Wycieczkowy kanon”

- przypomnienie wiadomości o kanonie - śpiewanie kanonów

05.04.2013

8.

„Jadą wozy kolorowe” – muzyka cygańska

- poznanie muzyki cygańskiej

- nauka piosenki „Jadą wozy kolorowe”

12.04.2013

9.

Nauka piosenki „Oda do radości” L.F.

Beethovena (sylwetka Beethovena) - poprawne wykonanie pieśni

-zapoznanie z terminem muzyka klasyczna 19.04.2013

10.

Gama. Tonacja. - poznanie pojęć gama, tonacja - praca z zapisem nutowym

26.04.2013

11.

Kocia muzyka – muzyczne hałasy - wyjaśnienie pojęcia kocia muzyka - nauka piosenki „Kocia muzyka”

- gra na instrumentach perkusyjnych

10.05.2013

12.

Triada harmoniczna. - powtórzenie wiadomości o tonice, dominancie i subdominancie

- tworzenie triady od różnych dźwięków

17.05.2013

13.

Wariacje - przypomnienie wiadomości o wariacjach

- słuchanie wariacji 24.05.2013

14.

Taniec rock and roll - poznanie charakterystycznych cech rock and rolla

- słuchanie rock and rolla

07.06.2013

(4)

15.

Piosenki wakacyjne „Lato, lato” - nauka piosenki - gra na fletach

14.06.2013

16.

Nauka piosenki „Płonie ognisko i szumią knieje”

- śpiewanie piosenek wakacyjnych - gra na fletach

21.06.2013

17.

Powtórzenie materiału

Figure

Updating...

References

Related subjects :