Temat: Ważne i nieważne w przyjaźni.

Download (0)

Full text

(1)

Temat: Ważne i nieważne w przyjaźni.

Cele ogólne:

 uświadomienie uczniom, że w naszym życiu liczą się nie tylko wartości materialne, ale także niematerialne,

 uświadomienie jak wielkie znaczenie w naszym życiu odgrywa przyjaźń,

 kształtowanie umiejętności formułowania wniosków,

Temat na dwie godziny lekcyjne ( realizacja język polski/ lekcja wychowawcza) klasa IV

Cele operacyjne:

Uczeń:

 potrafi podać własną definicje przyjaźni,

 umie opowiedzieć treść opowiadania, wskazać cechy świata przedstawionego – miejsce, czas, bohaterów,

 nazywa cechy bohaterów i ich ocenia,

 potrafi wskazać sytuacje, które potwierdzają, że Radek i Jacek to przyjaciele,

 umie nazwać, co jest ważne, a co nieważne w przyjaźni,

 wie jak dbać o przyjaźń,

Metody pracy:

pogadanka, praca z tekstem, praca w grupach Pomoce dydaktyczne:

opowiadanie Wojciecha Cesarza „ Sztuka programowania” z tomu „ Gorzka czekolada” , wstęp do tego zbioru opowiadań pani Ireny Koźmińskiej ( można do realizacji tego tematu wybrać inny tekst i wykorzystać elementy tego scenariusza) dwie plansze - , papierowa postać podobna jak na tarczy strzelniczej napisy ważne – na czerwonej kartce i nieważne –

(2)

na czarnej kartce, kartki tabelki A 4 dla każdej grupy, 4 karty podpowiedzi , mazaki;

wizualizer

Przebieg zajęć – pierwsza lekcja

I Zapoznanie uczniów z celami lekcji, rozmowa o wartościach, - luźne wypowiedzi uczniów.

Odczytanie wstępu do zbioru opowiadać Gorzka czekolada pani Ireny Koźmińskiej i próba nazwania przez uczniów wartości materialnych i niematerialnych. Zatrzymanie się na przyjaźni. Podanie tematu zajęć.

II Czytanie opowiadania przez nauczyciela i rozmowa na temat tekstu w trakcie jego czytania, np. jak został przyjęty Jacek w nowej szkole, oceniamy postępowanie uczniów, postępowanie Radka; wspólne zajęcia programowania i początek bliższej znajomości z Jackiem i Matyldą, a może przyjaźni; błąd Radka – zawiódł Jacka ; odzyskanie zaufania; wakacje chłopców. ( taka rozmowa w trakcie czytania tekstu pozwala na lepsze i poprawne odczytanie przesłania tekstu)

III. Zadanie pracy domowej ( ustnej) umieć udowodnić, że Radek z Jackiem stali się przyjaciółmi

Przebieg zajęć – druga lekcja Wprowadzenie:

I Nawiązanie do lekcji poprzedniej i poznanego opowiadania. Uczniowie udowadniają, że Radek i Jacek stali się przyjaciółmi wskazując na sytuacje z tekstu.

Ii Przedstawienie celu lekcji i formy pracy – wskazanie, co ważne a co nieważne jest w prawdziwej przyjaźni.; praca w grupach – przedstawienie instrukcji pracy

Praca w grupach

Podział klasy na cztery grupy ( losowo, np. na karteczkach nazwy roślin, zwierząt, rzeczy, pojazdów…).

Wybranie lidera grupy.

Zadanie dla grup.

(3)

Rozdanie kartek formatu A 4, podzielona na pół nagłówki; ważne, nieważne.

Uczniowie wpisują nazwy cech, zachowania…które są ważne lub nieważne w prawdziwej przyjaźni. Jeżeli maja problemy mogą poprosić o kartę podpowiedzi ( czas 10 minut)

KARTA PODPOWIEDZI: wygląd, wspólne zainteresowania, kolor skóry, chętny do pomocy kolor oczu, wspieranie, wzrost, waga, sympatia, kolor włosów ,szacunek, sposób ubierania, lojalność, ,status majątkowy, zaufanie, zrozumienie, solidarność, kondycja, sprawność fizyczna, szczerość, duże kieszonkowe, najlepsze oceny ,tolerancja…

Przedstawienie pracy grup.

Liderzy przedstawiają wyniki pracy grupy i sami lub inny uczeń z grupy zapisuje je drukowanymi literami mazakiem na planszach

Uczniowie podsumowują ten etap lekcji, zapisują notatkę w zeszycie ( nie rysują plansz, tylko tabelkę: ważne, nieważne w przyjaźni)

Podsumowanie:

Uczniowie rozumieją jak ważną wartością w życiu jest prawdziwa przyjaźń, wiedzą co liczy się w przyjaźni, a co jest nieważne i jak należy o nią dbać – wykonują symboliczny rysunek w zeszycie – piękna roślinka w doniczce, a na doniczce wypisują to co pozwala „ kwitnąć przyjaźni”.. ( np. rozmowy, zwierzenia, wspólnie spędzany czas, pomaganie sobie…) - chętni uczniowie pokazują swoje rysunki - wizualizer

(4)

Figure

Updating...

References

Related subjects :