Podręczniki zapewnia szkoła

Download (0)

Full text

(1)

Oddział przedszkolny

Zajęcia edukacyjne:

Religia:

Klasa I i II

Edukacja wczesnoszkolna, język obcy nowożytny

Podręczniki zapewnia szkoła

Klasa 1: Religia

Klasa 2: Religia

Klasa III

Edukacja wczesnoszkolna

Tytuł& Autor& Wydawnictwo&

Pakiet'„TROPICIELE”'

Roczne'przygotowanie'przedszkolne' J.Dziejowska,'

B.Gawroński,'E.Raczek' WSiP'

Tytuł& Autor& Wydawnictwo&

„Spotkanie'dzieci'Bożych”'

'''podręcznik' D.Kurpiński'

J.Snopek' Jedność'

!"dostępna"od"sierpnia"

Tytuł& Autor& Wydawnictwo&

„Idziemy'do'Jezusa”'

!! podręcznik''z'ćwiczeniami'('1'książka)' ks.'J.'Czerkawski,'E.Kondrak,'' Jedność''

Tytuł& Autor& Wydawnictwo&

„Żyjemy'w'Bożym'świecie”'

!! podręcznik''z'ćwiczeniami'('1'książka)' Ks.'K.Mielnicki,'E.Kondrak' Jedność'

Tytuł& Autor& Wydawnictwo&

Pakiet'„OTO''JA”'kl.3'

!! podręcznik''z'ćwiczeniami'('1'książka)' K.Mucha,'A.StalmachW'Tkacz,'

J.Wosianek'' MAC'–'grupa'

edukacyjna'

(2)

Język obcy nowożytny:

Klasa 3a: język niemiecki

Klasa 3a: język angielski

Klasa 3: Religia

KLASA IV:

Podręczniki i ćwiczenia

do przedmiotów obowiązkowych oraz języka obcego

zapewnia szkoła

Klasa 4: Religia

Tytuł& Autor& Wydawnictwo&

„Język'niemiecki.'ABC'Deutsch'3”''

!! podręcznik'z'ćwiczeniami'cz.1'i'2.'Klasa'3' M.'Kozubska,'E.Krawczyk,'' L.'Zastąpiło'

Wydawnictwo' Szkolne'PWN'

Tytuł& Autor& Wydawnictwo&

„Treetops”'3'

!!''''podręcznik'+'ćwiczenia' S.Howell,'L.KesterWDodgson' Oxford'

Tytuł& Autor& Wydawnictwo&

„Jezus'jest'z'nami”'podręcznik'+'ćwiczenia' ks.'J.Czerkawski'

E.'Kondrak' Jedność'

Tytuł& Autor& Wydawnictwo&

'„Miejsce'pełne'BOGActw””'

podręcznik' ks. K.Mielnicki,

E.Kondrak, B.Nosek' Jedność

(3)

KLASA V:

Przedmiot& Tytuł& Autor& Wydawnictw

o&

Język'polski'

„Język'polski''5”'' Podręcznik.'Kształcenie' kulturowoWliterackie' '

„Język'polski''5”' 'Kształcenie'językowe.' Wiadomości'i'ćwiczenia'dla' szkoły'podstawowej' bez&zeszytu&ćwiczeń&

&

„Sprawdzian'na'100%' repetytorium'szóstoklasisty”'

M.Składanek H.Szaniawska H.Szaniawska

'

Operon' '

'

Operon' '

'

' ''

Nowa'Era'

klasa"5a""

Język'niemiecki'

„Punkt”'5'

!! podręcznik'z'ćwiczeniami'i' płytą'CD'

A.Potapowicz WSiP'

klasa"5b"

Język'angielski'

„New'English'Zone”'2'

wyd.egzaminacyjne'

!! podręcznik'+'ćwiczenia' R. Nolasco, D. Newbold Oxford' Historia' „Wczoraj'i'dziś”'klasa'5'

!! podręcznik,''bez'ćwiczeń' G.Wojciechowski Nowa'Era'

Przyroda'

„Tajemnice'przyrody”' klasa'5'

podręcznik'+'ćwiczenia'('2' części)'

J. Ślósarczyk, R. Kozik, F.Szlajfer

Nowa'Era' '

Matematyka'

„Matematyka'z'kluczem”' klasa'5'

!!podręcznik'cz.'I,'cz.II''

!!'ćwiczenia''cz.'I,'cz.II'''

M. Braun, A. Mańkowska, M.

Paszyńska Nowa'Era'

Muzyka' '„I'gra'muzyka”' '(kontynuacja'z'klasy'IV)'

!! podręcznik'dla'klas'IVWVI'

M.Gromek, G.Kilbach Nowa'Era'

Plastyka' Podręczniki'nie'obowiązują' Zajęcia'

techniczne'

„Jak'to'działa'?”' (kontynuacja'z'klasy'IV)''

!! podręcznik'+'dodatek'

„Rysunek'techniczny”'

L.Łabecki, M.Łabecka Nowa'Era'

Zajęcia'

komputerowe'

'„Ciekawi'świata”'

(kontynuacja'z'klasy'IV)'

!! podręcznik'dla'klas'IVWVI'

J.Dulian Operon'

Religia' „Spotkania'

uBOGAcające”'

!! podręcznik'

ks.K.Mielnicki,E.Kondrak,E.Parsze

wska Jedność'

(4)

KLASA VI:

Przedmiot& Tytuł& Autor& Wydawnictwo&

Język'polski'

„Język'polski''6”'' Podręcznik.'Kształcenie' kulturowoWliterackie' '

„Język'polski'6”' 'Kształcenie'językowe.' Wiadomości'i'ćwiczenia'dla' szkoły'podstawowej' bez&zeszytu&ćwiczeń&

'

Sprawdzian'na'100%'

repetytorium'szóstoklasisty”'

M.Składanek D.Szaniawska M. Siembor, H. Szaniawska D. Szachnowska

Operon' '

'

Operon' '

'

Nowa'Era klasa"6a""

Język' niemiecki'

„Punkt”'6'

!! podręcznik'z'ćwiczeniami'i' płytą'CD'

A.Potapowicz WSiP'

klasa"6"b"

Język'angielski'

„New'English'Zone”'3' wyd.egzaminacyjne'

!! podręcznik'+''ćwiczenia'

R. Nolasco, D. Newbold Oxford'

Historia' „Wczoraj'i'dziś”'klasa'6'

!! podręcznik'','bez&ćwiczeń' G.Wojciechowski Nowa'Era'

Przyroda'

„Tajemnice'przyrody”' klasa'6'

!! podręcznik'+''ćwiczenia'''''''''''''''' ('2'części)''''''

J.Stawarz, F. Szlajfer, H.Kowalczyk

Nowa'Era' '

Matematyka'

„Matematyka'z'kluczem”' klasa'6'

!!podręcznik,'bez&ćwiczeń&

&

!!Repetytorium'szóstkolasisty'

„Matematyka.'Sprawdzian' na'100%”'

M. Braun, A.Mańkowska, . M.Paszyńska

Pr.zbiorowa

' '

Nowa'Era'

'

'

Nowa'Era'

Muzyka' (kontynuacja'z'klasy'IV)'„I'gra' muzyka”''

!! podręcznik'dla'klas'IVWVI'

M.Gromek, G.Kilbach

Nowa'Era'

Plastyka' Podręczniki'nie'obowiązują' Religia' Tajemnice'BOGAtego'życia'W'

podręcznik' ks.K.Mielnicki,E.Kondrak,E.Parszews

ka Jedność'

(5)

KLASA I GIMNAZJUM:

Podręczniki i ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych oraz języka obcego

zapewnia szkoła

Religia

KLASA II GIMNAZJUM:

Tytuł& Autor& Wydawnictwo&

„Błogosławieni,'którzy'szukają'Jezusa”'

podręcznik'

ks. K.Mielnicki, E.Kondrak,

E.Parszewska' Jedność'

Przedmiot& Tytuł& Autor& Wydawnictwo&

Język'polski'

„Słowa'na'czasie”'kl.2'

!!Podręcznik'do'kształcenia'literackiego'i' kulturowego'dla'klasy'drugiej'gimnazjum'

„Słowa'na'czasie”'kl.2'

!!Podręcznik'do'kształcenia'językowego'z' ćwiczeniami'dla'klasy'drugiej'gimnazjum'

M.Chmiel, W.Herman, Z.Pomirska, P.Doroszewski W.Herman

Nowa'Era' '

'

'

Nowa'Era' Język'niemiecki' Aha!'Neu''–'kurs'rozszerzony'

(kontynuacja)' A. Potapowicz,

K.Tkaczyk WSiP' Język'angielski' „New'exam.'Connections'2”'

!!podręcznik'z'ćwiczeniami'

D.Pye,

D.McKeegan Oxford' Matematyka'' „Matematyka”'2'

!!podręcznik'

M. Karpiński, M.Dobrowolska, M.Jucewicz

GWO'

Fizyka' „Spotkania'z'fizyką”'cz.'2'i'cz.'3'

!!podręczniki'+ćwiczenia''

G. Francuz- Ornat, T.Kulawik, M. Nowotny- Różańska

Nowa'Era'

Historia' „Śladami'przeszłości”'2'

!! podręcznik'do'historii'dla'klasy'II'GM'' S.Roszak Nowa'Era'

Geografia'

„Geografia'bez'tajemnic'–'Polska”'

!!podręcznik'+'zeszyt'ćwiczeń'

Atlas'geograficzny'dla'gimnazjum'lub' liceum'

E.Dudek

dowolny

Wiking' '

'dowolne'

Biologia' „Puls'życia'2”''

!!podręcznik''

M. Jefimow, Nowa'Era'

Chemia'

„Chemia'nowej'ery'2”'

!!podręcznik''

Zbiór'zadań'z'repetytorium'dla' gimnazjum''„Chemia'w'zadaniach'i' przykładach”'(błękitny)'

J.Kulawik, M.Litwin

J.Kulawik, M.Litwin

Nowa'Era' '

'

Nowa'Era' Zajęcia'artystyczne' Podręczniki'nie'obowiązują'

Wiedza'o'

społeczeństwie' „WOS'”''cz.1'

!! podręcznik''

E.Dobrzycka,

K.Makara Operon' Zajęcia'techniczne' Podręczniki'nie'obowiązują'

Religia' „Błogosławieni,'którzy'ufają'Jezusowi”'

!! podręcznik'

ks. K.Mielnicki, E.Kondrak,

E.Parszewska Jedność'

(6)

KLASA III GIMNAZJUM:

Przedmiot& Tytuł& Autor& Wydawnictwo&

Język'polski'

„Słowa'na'czasie”'kl.3'

!!Podręcznik'do'kształcenia'literackiego'i' kulturowego'dla'klasy'trzeciej'gimnazjum'

'

„Słowa'na'czasie”'kl.3'

!!Podręcznik'do'kształcenia'językowego'z' ćwiczeniami'dla'klasy'trzeciej'gimnazjum'

M.Chmiel, W.Herman, Z.Pomirska, P.Doroszewski W.Herman

Nowa'Era' '

' '

'

Nowa'Era'

Język'niemiecki' Aha!'Neu''–'kurs'rozszerzony'

(kontynuacja)' A. Potapowicz,

K.Tkaczyk WSiP'

Język'angielski' Kontynuacja'podręcznika'z'kl.2'

Później:'„New'exam.'Connections'3”'

!!podręcznik'+'ćwiczenia'

D.Pye,

D.McKeegan Oxford'

Matematyka'' „Matematyka”'3'

!!podręcznik'

M. Karpiński, M.Dobrowolska,

M.Jucewicz GWO'

Fizyka' „Spotkania'z'fizyką”'cz.4'

!!podręcznik'+'ćwiczenia'

G. Francuz- Ornat, T.Kulawik, M. Nowotny- Różańska

Nowa'Era'

Historia' „Śladami'przeszłości”'3'

!!podręcznik'' S. Roszak A.Łaszkiewicz Nowa'Era'

Geografia'

„Geografia'bez'tajemnic'–'Europa'i' świat”'

!!podręcznik'+'zeszyt'ćwiczeń'

Atlas'geograficzny'dla'gimnazjum'lub' liceum'

E.Dudek dowolny

Wiking' '

dowolne'

Biologia' „Puls'życia'3”''

!!podręcznik''

B.Sągin, A.Boczarowski,

M.Sęktas Nowa'Era'

Chemia'

„Chemia'nowej'ery'3”'

!!podręcznik''

'

Zbiór'zadań'gimnazjum''„Chemia'w' zadaniach'i'przykładach”'(granatowy)'

J.T. Kulawik, M.Litwin J.T. Kulawik, M.Litwin

Nowa'Era' '

Nowa'Era'

Zajęcia'artystyczne' Podręczniki'nie'obowiązują' Wiedza'o'

społeczeństwie' „WOS'”''cz.2'

!! podręcznik''

E.Dobrzycka,

K.Makara Operon' Informatyka' Podręczniki'nie'obowiązują'

Zajęcia'techniczne' Podręczniki'nie'obowiązują' Religia' „Błogosławieni,'którzy'naśladują'

Jezusa”'

!! podręcznik'

ks. K.Mielnicki, E.Kondrak,

E.Parszewska Jedność' Edukacja'dla'

bezpieczeństwa' „Żyję'i'działam'bezpiecznie”'

!! podręcznik'z'ćwiczeniami'dla'klas'IWIII'GM'

J. Słoma,

G. Zając Nowa'Era'

Figure

Updating...

References

Related subjects :